Monthly Archives: ianuarie 2017

George Cuşnarencu

George Cuşnarencu (27 ianuarie 1951, Dorohoi, judeţul Botoşani) – prozator. Este fiul Elvirei şi al lui Boris Cuşnarencu, funcţionar. Familia se stabileşte în Bucureşti, iar Cuşnarencu urmează aici cursurile gimnaziale şi liceale, absolvind în 1977 Facultatea de Limba şi Literatura Română, secţia română-engleză. Frecventează cenaclul universitar de proză Junimea. Funcţionează ca interpret de limba engleză într-o întreprindere de comerţ exterior, apoi devine redactor la „Flacăra” şi „Magazin”. Asupra mediului formativ al facultăţii, scriitorul a insistat în chip deosebit: „Cel mai tulburător mediu care mi-a influenţat personalitatea a fost Facultatea de Limba şi Literatura Română din Bucureşti. Aici am deprins gustul …

Read More »

Ioan Cuşa

Ioan Cuşa (19 mai 1923, Gramaticova-Vodena, Grecia – 21 mai 1981, Eygaliere, Franţa) – poet şi editor. Trăgându-se dintr-o familie de macedoromâni a cărei tradiţie a evocat-o liric în poemul, Întâmpinare pentru o istorie personală, Cuşa şi-a petrecut copilăria în comuna Casim din judeţul Caliacra, în Cadrilater, începându-şi studiile medii la liceul din Bazargic. În 1940 părinţii se stabilesc în Caraomer, lângă Negru Vodă, iar puţin după aceea îşi întemeiază o gospodărie în comuna Ferdinand (azi Mihail Kogălniceanu), din judeţul Constanţa. Cuşa urmează Liceul Comercial din Constanţa şi începe să studieze, în 1946, la Academia Comercială din Bucureşti. Părăseşte ţara …

Read More »

Leonid Curuci

Leonid Curuci (1 martie 1930, Talmaza, judeţul Tighina, Basarabia) – folclorist şi istoric literar. Este fiul Pelaghiei (născută Gonciarov) şi al lui Ilie Curuci, ţărani. Şi-a făcut studiile superioare la Institutul de învăţători din Tiraspol (1949-1951) şi la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău (1952-1954), luându-şi doctoratul în filologie în 1986. Din 1961 a fost colaborator ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţă din Chişinău. Curuci a scris mai ales lucrări de teorie literară cu caracter aplicativ-didactic: Elemente de poetică (limbaj, versificaţie, specii) (1970), Busola filologului cercetător (Scurt îndrumar istorico-filo­logic) (1981) etc. …

Read More »

Doina Curticăpeanu

Doina Curticăpeanu (15 februarie 1941, Sovata, judeţul Mureş) – critic şi istoric literar. Este fiica Mariei (născută Suciu) şi a lui Alexandru Curticăpeanu, funcţionar. După şcoala primară, frecventată la Sovata, urmează liceul la Bistriţa, unde susţine examenul de bacalaureat (1958), şi apoi Facultatea de Filologie a Univer­sităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj, absolvită în 1963. Devine cadru didactic la aceeaşi facultate, parcurgând treptele de la asistent la profesor în cadrul Catedrei de literatură română, comparată, teoria literaturii şi folclor. Din 1973 este doctor în filologie cu teza Valori literare în opera cronicarilor. Timp de doi ani (1991-1993), a activat la lectoratul de …

Read More »

Maria Cunţan

Maria Cunţan (7 februarie 1862, Sibiu – 23 noiembrie 1935, Bucureşti) – poetă. Fiică a lui Dimitrie Cunţan, preot, compozitor şi profesor de muzică la Seminarul Andreian, Cunţan urmează şcoala primară şi un „institut” de limbi străine în oraşul natal. Debutează relativ târziu, în 1891, în „Tribuna”. Ulterior, până la intrarea României în războiul mondial, este prezentă frecvent, iscălind uneori şi Liliac ori Rim, cu versuri, proză scurtă, drame şi traduceri din poeţi germani şi francezi, în numeroase periodice din Transilvania şi din Regat, precum „Foaia poporului”, „Vatra”, „Familia”, „Telegraful român”, „Tribuna poporului”, „Sămănătorul”, „Luceafărul”, „Foaia interesantă”, „Revista noastră”, „Revista …

Read More »

Gheorghe Cunescu

Gheorghe Cunescu (3 august 1914, Susleni, judeţul Orhei, Basarabia – 31 decembrie 1995, Bucureşti) – publicist, istoric literar şi istoriograf muzical. Studiază teologia la Chişinău (Seminarul Teologic, 1928-1936, apoi Facultatea de Teologie, 1936-1940). Este hirotonit preot în Şoldăneşti-Orhei, unde slujeşte între 1942 şi 1944. După ocuparea Basarabiei de sovietici, în 1944, se refugiază în dreapta Prutului, unde slujeşte ca preot la Panaghia, în judeţul Dolj (1945-1947), Ideciu de Jos (1948-1952) şi Luieriu, în judeţul Mureş (1953-1971), şi la Bucureşti (1972-1975). Colaborează la „Biserica Ortodoxă Română”, „Ortodoxia”, „Revista de istorie şi teorie literară” etc. Axa preocupărilor literare ale lui Cunescu o …

Read More »

Ioan Petru Culianu

Ioan Petru Culianu (5 ianuarie 1950, Iaşi – 21 mai 1991, Chicago, Statele Unite) – prozator, eseist, filozof şi profesor universitar. Provine dintr-o cunoscută familie de intelectuali ieşeni. Străbunicul pe linie paternă, junimistul Niculae („Papa”) Culianu, matematician, a fost rector timp de 18 ani (1880-1898) al Universităţii din Iaşi şi director al Institutelor Române Unite. Tatăl, Sergiu Andrei Culianu, licenţiat în drept, matematică şi fizică, îşi întrerupe, din motive de sănătate, studiile de calcul diferenţial la Sorbona, iar după război, predă ore de matematică; moare în 1965. Mama, Elena Bogdan, chimistă, cadru didactic universitar, era fiica profesorului de chimie-fizică Petru …

Read More »

Apostol D. Culea

Apostol D. Culea (15 august 1882, Sudiţi, judeţul Ialomiţa – 1949) – prozator şi publicist. Fiu de ţărani, Culea face şcoala primară Ia el în sat. Din 1897 până în 1902 urmează cursurile Şcolii Normale „Costache Negri” din Galaţi, unde după absolvire ocupă un post de institutor. De aici se transferă la Tulcea (1911-1912) şi apoi la Bucureşti. Punând mult suflet în munca lui, urcă în ierarhie, ajungând inspector cultural la Casa Şcoalelor, subdirector general, ulterior director în Ministerul Instrucţiunii Publice, director – având în grijă şcolile din mediul rural – la Fun­daţiile Culturale Regale („Principele Carol” şi „Regele Mihai …

Read More »

Dan Culcer

Dan Culcer (15 iunie 1941, Sulina, judeţul Tulcea) – critic literar. Este fiul Ersiliei (născută Guţu) şi al lui Alexandru Culcer, profesor. După studii elementare la Sighişoara şi liceale la Cluj (Liceul „Emil Racoviţă”), urmează cursurile Facultăţii de Filologie, secţia română, a Universităţii din Cluj (1957-1963). Va lucra, mai întâi, ca asistent la Institutul de Teatru din Târgu Mureş, va fi şi cercetător în cadrul Centrului de Cercetări al Academiei, din acelaşi oraş. Debutează în 1961, în „Luceafărul”, colaborând la numeroase publicaţii din ţară („România literară”, „Steaua”, „Echinox”, „Familia”, „Tribuna”, „Viaţa românească” etc.), dar şi din Ungaria, Polonia, Iugoslavia etc. …

Read More »

Sergiu Cujbă

Sergiu Cujbă (10 octombrie 1877, Chişinău, Basarabia – 8 martie 1937, Chişinău) – poet şi prozator. Fiu al scriitorului Victor Crăsescu, Cujbă este absolvent al Liceului „Matei Basarab” şi al Facultăţii de Drept din Bucureşti (1900). Atât prin acţiunile cât şi prin scrierile sale, a dorit să contribuie la menţinerea sentimentului naţional al românilor aflaţi de o parte şi de alta a Prutului. A fost redactor literar al gazetei „Basarabia” (Chişinău, 1906-1907) şi a ţinut conferinţe cu teme sociale şi culturale. Din cauza activităţii sale de încurajare a manifestării sentimentelor patriotice româneşti, este expulzat în România de guvernul ţarist (1907). …

Read More »