Monthly Archives: decembrie 2016

Pablo de Sarasate, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Pablo de Sarasate, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 37 din 18 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Pablo Martin Meliton Sarasate y Navascuez (1844-1908), violonist spaniol, se impune, cum arată şi Eminescu, prin repertoriul bogat şi arta interpretativă. Concertul se bucură de o bună primire din partea publicului bucureştean şi dă al doilea concert. Eminescu defineşte, în al doilea articol, specificul artei interpretative în raport cu sculptura şi pictura. Mihai Eminescu

Read More »

D. Kogălniceanu publică…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Kogălniceanu publică…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 24 din 2 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Cartea lui Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunărei, cuprinde două memorii diplomatice, cum scrie şi Eminescu în comentariul său, care se tipăresc şi în volum în 1882. Extrasele fac parte din primul memoriu trimis Ministerului de Externe de la Paris în 10/22 august 1880. Înaintea lui Mihail Kogălniceanu publică documente în chestiunea dunăreană N. Callimaki-Catargi în cartea sa bilingvă, Appendice au livre vert roumain sur la question du …

Read More »

Şedinţa adunării de vineri…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Şedinţa adunării de vineri…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 19 din 26 ianuarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Adunarea Deputaţilor discută în şedinţa din 15 ianuarie 1882 măsura guvernului liberal de expulzare a unui grup de bănăţeni care doreau să se stabilească în Dobrogea. Măsura guvernului liberal venea în sprijinul stăpânirii austro-ungare. Armenii se numără printre populaţiile vechi din Moldova, însă informaţia lui Eminescu nu are acoperire documentară. Alexandru cel Bun înfiinţează episcopia armeană din Suceava în 1401. Eminescu trăia drama românilor …

Read More »

Discuţia iscată…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Discuţia iscată…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 9 din 14 ianuarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu demonstrează că nu există decât două forme ale decadenţei unui stat: despotismul şi demagogia. Poetul se pronunţă împotriva privilegiilor şi admite înălţarea în ierarhia socială numai pe baza muncii. Exemplul războiului dintre romani şi cartaginezi îl da şi în articolele din „Curierul de Iaşi” din 1876-1877 (Opere IX. Publicistica). Expresia „naturi catilinare” este folosită de Eminescu în Geniu pustiu şi circulă prin publicistica sa. Mihai …

Read More »

Presa este deplin liberă…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Presa este deplin liberă…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 281 din 23 decembrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu se pronunţă pentru libertatea presei, însă deplânge faptul că, în loc să se pună în slujba adevărului, aceasta devenise „un organ al patimilor politice”. Poetul face precizări importante cu privire la condiţiile care confereau autoritate ziarelor din vremea sa. Mihai Eminescu Fragment Presa este pe deplin liberă în ţară la noi şi nici nu credem că o mărginire a acestei libertăţi ar fi …

Read More »

Cu aroganţa cunoscută…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cu aroganţa cunoscută…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 273 din 13 decembrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Poziţia României în chestiunea dunăreană, prezentată în actele oficiale: Mesajul Tronului şi Răspunsul la Mesajul Tronului, stârnise ecou în presa străină. Eminescu dă ample extrase din care se văd interesele urmărite de marile puteri. Ocupă primul loc presa ungară, cu „Pester Lloyd”, cu mai multe articole, căreia îi urmează cea germană, „Neue freie Presse”, „Alte Presse” şi „Fremden-Blatt”, la care se alătură şi presa în …

Read More »

Mâne are a se descoperi…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Mâne are a se descoperi…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 255 în 21 noiembrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Festivitatea pentru dezvelirea statuii lui Ion Heliade Rădulescu se ţine în 21 noiembrie 1881 şi cuvântul de deschidere îl rosteşte B.P. Hasdeu şi-i răspunde V.A. Urechia, ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Personalitatea lui Ion Heliade Rădulescu stă în atenţia lui Eminescu şi, după evocarea din Epigonii, îi consacră un articol, Monumente, în „Curierul de Iaşi” din 1877 (Opere IX. Publicistica) …

Read More »

Cestiunea Dunării…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Cestiunea Dunării…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 242 din 6 noiembrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu susţine, pe bună dreptate, că un capitol important din istoria poporului român îl constituie lupta dusă de domnitorii noştri pentru apărarea cetăţilor de la Dunăre. Campania de presă susţinută de Eminescu în chestiunea dunăreană este dusă cu argumente istorice în apărarea suveranităţii naţionale. Mihai Eminescu Fragment Cestiunea Dunării preocupă aproape esclusiv jurnalistica noastră, şi nu fără cuvânt. Nu numai interesul practic al navigaţiunii pe Dunăre …

Read More »

„Pseudo-Românul” în „semibarbaria” lui…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Pseudo-Românul” în „semibarbaria” lui…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 233 din 25 octombrie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Culegere de articole d-ale lui Eminescu în 1891. Mihai Eminescu defineşte, cu argumente importante, concepţia sa despre „barbarie” şi „semibarbarie”, în contextul vieţii politice şi sociale. Civilizaţia adevărată constă, în opinia sa, şi „într-o parţială întoarcere la trecut, la elementele lui bune, sănătoase, proprii de dezvoltare”. Mihai Eminescu Fragment „Pseudo-Românul” în „semibarbaria” lui are, se-nţelege, defectul acestei stări intelectuale, nu e în stare a pricepe termenii tecnici …

Read More »

Teoria noastră…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Teoria noastră…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 178 din 17-18 august 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu dezvoltă teoria sa cu privire la clasele superpuse şi aduce în discuţie situaţia evreilor, germanilor, maghiarilor stabiliţi de multă vreme în ţară şi pentru care se cereau formalităţi complicate la împământenire. „Numele lui Eminescu – scrie George Călinescu – a fost foarte legat de teoria «păturii superpuse» interpretată îngust ca o atitudine xenofobă. De fapt, folosind un stil polemic violent şi plastic, poetul nu ieşea …

Read More »