Monthly Archives: decembrie 2016

„Pseudo-Românul” ne cere…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Pseudo-Românul” ne cere…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul” din 16 mai 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu răspunde la editorialul Bucureşti 14/26 florar 1882, publicat în „Românul” din 15 mai 1882. Poetul invocă în susţinerea tezei sale opiniile lui Mihai Cioranu, martor ocular al evenimentelor pe care le prezintă în cartea sa Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, tipărită la Bucureşti în 1859. Informaţiile istorice privind practicile juridice în vechime se găsesc şi în manuscrise şi sunt invocate şi în alte articole. Mihai Eminescu

Read More »

Vasile Conta, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Vasile Conta, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 90 din 25 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Articole şi traduceri, Bucureşti, 1974. Vasile Conta este preţuit de Eminescu ca un intelectual cu o bună pregătire de specialitate şi cu înclinaţii spre speculaţii filozofice. Asupra aspectului din urmă insistă şi în articolele din „Curierul de Iaşi” (Opere IX. Publicistica). Scrisoarea la care face menţiune poetul se publică în „Timpul” în 1880 (Opere XI. Publicistica). Eminescu transferă în evocarea sa şi două versuri din Luceafărul („Căci toţi se …

Read More »

Nu există fără îndoială…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Nu există fără îndoială…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 83 din 16 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu defineşte tipul demagogului şi rolul său nefast pentru funcţionarea organismelor statului. Cafeneaua Procope este menţionată şi în alte articole (Opere XIII. Publicistica), iar expresia: „Fiecine simte…” ne aminteşte de un vers din Călin: „Fiecine cum i-e vrerea…”. Mihai Eminescu Fragment Nu există fără îndoială o mai mare tiranie decât cea demagogică. Nu-i vorba, nici absolutismul unui singur om nu-i vro poamă. Ş-aci te …

Read More »

Columna lui Traian, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Columna lui Traian, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 70 din 1 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Eminescu recenzează primele două numere, pe ianuarie şi februarie 1882, din seria nouă a revistei lui B.P. Hasdeu pentru „istorie, lingvistică şi psicologie poporană”. Întemeietorii „psihologiei popoarelor” (Volkerpsychologie) sunt M. Lazarus şi H. Steinthal, care scot revista „Zeitschrift fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft” cu începere din 1860 şi din care Eminescu transcrie în manuscrisele sale mai multe studii (Opere XV. Fragmentarium). Psihologia popoarelor …

Read More »

Ceea ce dă guvernului…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ceea ce dă guvernului…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 70 din 1 aprilie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice în1931. Eminescu defineşte arta de a guverna „ştiinţa de-a ne adapta naturii poporului” şi de a respecta tradiţia. Poetul apelează în susţinerea teoriei guvernării la scrierile lui John Stuart Mill şi Montesquieu, despre care găsim însemnări şi în manuscrisele sale (Opere XIV. Traduceri), şi le aplică la stările de lucruri din ţara noastră. Mihai Eminescu Fragment Ceea ce dă guvernului roşu aproape caracterul unui guvern …

Read More »

„Novele din popor” de Ioan Slavici, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Novele din popor” de Ioan Slavici, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 69 din 28 martie 1882. Semnat: M.E. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941. Eminescu concepe cronica sa ca un răspuns polemic la cea a lui Nicolae Xenopol publicată în „Românul” din 7 februarie 1881. Cronicarul ziarului liberal recunoştea că Slavici era un adept al realismului şi că în nuvelele sale nu se găsea nimic în afara observaţiunii. Consideraţiile favorabile sunt anulate prin aprecierile de amănunt: „amănunţimi care ostenesc pe cititor”, „stilul parcă …

Read More »

În seara de 30 martie…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În seara de 30 martie…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 67 din 25 martie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu analizează natura despotismului şi a demagogiei şi consecinţele lor în viaţa social-politică. Se impune atenţiei şi comparaţia între stările de lucruri din Rusia şi din ţara noastră. Găsim extrase din tratatul lui Alexis-Charles-Maurice Clerel de Tocqueville, L’ancien regime et la revolution şi în manuscrise (Opere XIV. Traduceri). Mihai Eminescu Fragment În seara de 30 martie procurorul general al Consiliului de Război din …

Read More »

Proiectul de lege…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Proiectul de lege…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 51 din 6 martie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Originea proprietăţii agrare în România este examinată în context istoric şi demonstrează că liberalii nu cunoşteau trecutul ţării noastre. Textul pe care îl invocă Eminescu în demonstraţia sa („La început tot pământ domnesc era”) se găseşte în întrebările din partea Bucovinei şi răspunsurile din partea boierilor din 1782, document păstrat în manuscrisele sale (Opere XIII. Publicistica). Eminescu interpretează actul lui Mihai Viteazul glebae adscriptio în …

Read More »

Nevoind a fi victima legii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Nevoind a fi victima legii…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 40 din 21 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu comentează broşura lui Mihail Kogălniceanu, Cestiunea Dunărei, tipărită, în a doua ediţie revăzută, la Bucureşti în 1882. Omul politic se ocupă în partea a III-a a broşurii de conflictul său cu I.C. Brătianu, primul-ministru în guvernarea liberală (1876-1888). Materialul pregătitor pentru acest articol se păstrează în manuscrisele eminesciene (Opere XIII. Publicistica). Eminescu insistă asupra acestor broşuri în chestiunea dunăreană atât din considerente …

Read More »

În urma stăruitoarelor insistenţe…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

În urma stăruitoarelor insistenţe…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 38 din 19 februarie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Despre cultură şi artă în 1970. Mihai Eminescu Fragment În urma stăruitoarelor insistenţe a unui public fermecat de sunetele vioarei sale, don Pablo de Sarasate va mai da încă un concert; al doilea şi cel din urmă. Numai unul? întrebăm cu mâhnire. Aceşti artişti executori duc cu sine tot farmecul cu care natura i-a înzestrat într-un moment de estraordinară liberalitate. Deodată cu ducerea lor ei ne iau …

Read More »