Monthly Archives: decembrie 2016

Bukovinskaia zariia, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Bukovinskaia zariia, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în Scrieri politice şi literare, de Ion Scurtu, vol. I, 1905, cu titlul Românii şi rutenii în Bucovina. Se păstrează în manuscrisul 2.257, 24rv, 25r, 39rv, 47v, 39v, 40rv-42rv, 26r, 42v-44r, 55v. Eminescu pregăteşte acest studiu ca răspuns la un articol publicat în „Bukovinskaia Zariia” din Cernăuţi. Ziarul apare, cum aflăm din diferite surse, între 1870 şi 1875 şi reprezenta orientarea cercurilor politice ucrainene. Colecţia ziarului nu se păstrează în bibliotecile din ţară. Din studiul lui Eminescu se desprinde că poetul comentează un articol apărut …

Read More »

Fântâna Blanduziei, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Fântâna Blanduziei, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Fântâna Blanduziei” nr. 1 din 4 decembrie 1888. Semnat: E. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere complecte în 1914. Eminescu trece de la „România liberă” la revista „Fântâna Blanduziei” înfiinţată în decembrie 1888 şi care apare până în decembrie 1889. Articolul lui Eminescu este publicat ca editorial programatic şi oferă o privire retrospectivă asupra crizei economice şi politice a societăţii moderne. Marile curente literare: romantismul şi naturalismul sunt privite critic. Hegel este făcut vinovat pentru introducerea frazeologiei în dezbaterile filozofice. Eminescu …

Read More »

Iar iconarii, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iar iconarii, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „România liberă”, nr. 3.357 din 20 noiembrie / 2 decembrie 1888. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Mihai Eminescu Fragment D. Alexandru Beldiman junior ne face onoarea de a reveni asupra vestitei cestiuni a iconarilor, răspunzând la articolul publicat în „România liberă”. Domnia sa ne impută că am fi schimbat şi terenul şi obiectul în discuţiune, că am vorbit numai de icoanele bisericeşti – atinse de domnia sa numai în treacăt – pe când cestiunea ce i se pare …

Read More »

Iconarii d-lui Beldiman, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Iconarii d-lui Beldiman, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „România liberă”, nr. 3.351 din 12/25 noiembrie 1888. Semnat: M.E. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu îşi reia activitatea publicistică după o întrerupere de mai bine de cinci ani şi faptul acesta este de natură să stârnească nedumeriri. Poetul era privit ca înstrăinat de îndeletnicirile scriitoriceşti după prăbuşirea intelectuală din iunie 1883. Când se făceau asemenea aprecieri se ignora faptul că Eminescu traduce după această dată Gramatica sanscrită, ilustrare cu totul remarcabilă a muncii sale intelectuale (Opere …

Read More »

Mai lesne se torc…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Mai lesne se torc…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 131 din 15 iunie 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941. Eminescu comentează politica de maghiarizare dusă de guvernele de la Budapesta pe tărâm cultural. Poetul contestă claselor conducătoare din Ungaria pretenţia de factor de răspândire a culturii în această parte a Europei. „Societatea pseudo-arheologică”, cum o numeşte Eminescu, era Societatea istorică, arheologică şi de cultură a comitatului Hunedoara, înfiinţată în 1880. Legenda privind stema Moldovei este reprodusă din poema polonă a lui Miron …

Read More »

Miercuri seara…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Miercuri seara…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 118 din 29 mai 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Mihai Eminescu Fragment Miercuri seara metropolitul romano-catolic s-a întors de la Roma şi a fost primit cu mare pompă la gara Târgoviştii. Peste cincizeci de preoţi catolici, elevii seminarului de la Cioplea şi câţiva dintre notabilii comunităţii romano-catolice din Bucureşti l-au felicitat pe viitorul prelat român şi cu ocaziunea aceasta s-au văzut cele dentâi pălării late în Bucureşti. De la gară, monseniorul Paoli s-a întors la …

Read More »

Înfiinţarea unei mitropolii…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Înfiinţarea unei mitropolii…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 112 din 20 mai 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XIII. Publicistica. Eminescu consacră înfiinţării Mitropoliei romano-catolice din Bucureşti două articole, în care demonstrează că ea se încadra în politica de catolicizare a României făcută în sprijinul Imperiului austro-ungar. Poetul se înscrie în Societatea „Carpaţii” şi activitatea sa era supravegheată de Biroul de informaţii vienez (Opere XIII. Publicistica). Mihai Eminescu Fragment Înfiinţarea unei mitropolii romano-catolice în Bucureşti ne-a dovedit fără îndoială o lipsă de tact din partea …

Read More »

N-avem bucurie…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

N-avem bucurie…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 62 din 18 martie 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941. Eminescu reia discuţia în legătură cu revista „Dacia viitoare” şi constată că era „rău scrisă, fără stil, fără idei, fără entuziasm, semn de bătrâneţe prematură”. Poetul deplânge slaba pregătire intelectuală a susţinătorilor revistei şi orientarea lor politică. Mihai Eminescu Fragment N-avem bucurie de tinerimea ce studiază la Paris. E azi învederat pentru oricine că tinerii cari-şi fac educaţiunea acolo, întorşi în ţară, sunt de o …

Read More »

„Dacia viitoare”, iată titlul…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

„Dacia viitoare”, iată titlul…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 37 din 17 februarie 1883. A fost publicat, prima dată, în volum în Opera politică în 1941. Revista „Dacia viitoare” apare la Paris între februarie-aprilie 1883 şi la Bruxelles între aprilie şi august 1883. Este editată de Cercul Socialist din România din care fac parte V.G. Morţun, Constantin Mille şi Vintilă C.A. Rosetti, unul din fiii lui C.A. Rosetti. Mihai Eminescu protestează împotriva modului cum se discuta despre istoria naţională. Mihai Eminescu

Read More »

Observăm că unirea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Observăm că unirea…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 270 din 9 decembrie 1882. A fost publicat, prima dată, în volum în Scrieri politice în 1931. Conservatorii şi „liberalii sinceri”, gruparea lui G. Vernescu, stabilesc o înţelegere pentru participarea la alegeri. Opoziţia coalizată hotărăşte să menţină cele două ziare „Timpul” şi „Binele public” până la alegeri, după care cel dintâi să-şi sisteze apariţia. Eminescu respinge acuzaţia că pleda pentru o întoarcere la trecut şi invocă călătoria luminii în Univers, cum face şi în poezia La steaua. Mihai Eminescu

Read More »