Monthly Archives: decembrie 2016

O stradă prea îngustă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O stradă prea îngustă, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 63v. Aparţine epocii ieşene (1876). Mihai Eminescu O stradă prea îngustă O stradă prea îngustă Părea că se făcea – Şi case lungi şi negre Pe două părţi era. Pe dânsa nu luceşte Un singur felinar – Eu trec încet şi fluier În suflet cu amar. Deodată simt în urma-mi Venind, tiptil-tiptil, Pas sfiicios de fată, Uşor ca de copil. Şi simt cum că de braţu-mi Un braţ uşor s-anină – …

Read More »

O dată te văzusem, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O dată te văzusem, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.283, 104v. A fost reluată în manuscrisul nr. 2.288, 5, în altă formă. Poezia este o improvizaţie din epoca ieşeană (1876). Mihai Eminescu O dată te văzusem O dată te văzusem Ş-am stat înmărmurit Şi crud-a fost durerea Cu care te-am iubit. Te văd de-a doua oară Şi glasul tău l-ascult Şi ştiu numai atâta Că am trăit prea mult. Al anilor iubirei – Înveninat necaz – E numai o părere Pe …

Read More »

O călărire în zori, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O călărire în zori, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Familia”, nr. 14 din 15/27 mai 1866. A apărut pentru prima oară în volum în Proză şi versuri în 1890. Poezia este trimisă din Cernăuţi, cum rezultă din răspunsurile lui Iosif Vulcan pe care le dă poetului la Poşta redacţiunii. Redactorul revistei manifesta mult interes pentru colaborarea la revistă, însă îi cerea să utilizeze ortografia publicaţiei. Este transcrisă din „Familia”, în manuscrisul nr. 2.259, 35v-37r, cu trei strofe mai mult şi alte câteva modificări (Opere I. Poezii). Mihai Eminescu O călărire …

Read More »

O arfă pe-un mormânt, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

O arfă pe-un mormânt, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în două manuscrise: nr. 2.259, 266 şi nr. 2.285, 97, versiuni din 1872-1873. Titlul aparţine lui Eminescu, subliniat şi prin refrene la strofele poeziei. Mihai Eminescu O arfă pe-un mormânt Prin gândurile-mi triste şi negre treci frumoasă, Ca marmura de albă, în haine de argint, Cu ochii mari albaştri în bolţi întunecoase Şi desfăcut ţi-e părul în valuri de-aur moale… Deasupra frunţei tale e-un mândru cerc de stele – Astfel treci tu, copilă, făptura minţii …

Read More »

Numai poetul…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Numai poetul…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 8. Aparţine epocii bucureştene, când Eminescu făcea parte din trupele teatrale (1867-1868). Mihai Eminescu Numai poetul… Lumea toată-i trecătoare. Oamenii se trec şi mor Ca şi miile de unde, Ce un suflet le pătrunde, Treierând necontenit Sânul mării infinit. Numai poetul, Ca pasări ce zboară Deasupra valurilor, Trece peste nemărginirea timpului: În ramurile gândului, În sfintele lunci, Unde pasări ca el Se-ntrec în cântări.

Read More »

Nu voi mormânt bogat, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Nu voi mormânt bogat, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poesii în 1883. Mihai Eminescu Nu voi mormânt bogat Nu voi mormânt bogat, Cântare şi flamuri, Ci-mi împletiţi un pat Din tinere ramuri. Şi nime-n urma mea Nu-mi plângă la creştet, Frunzişului veşted Doar vântul glas să-i dea. În liniştea sării Să mă-ngropaţi, pe când Trec stoluri greu zburând La marginea mării. Să-mi fie somnul lin Şi codrul aproape, Lucească cer senin Eternelor ape, Care din văi adânci Se-nalţă la maluri, Cu braţe de valuri S-ar atârna de stânci – Şi …

Read More »

Nu mă-nţelegi, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Nu mă-nţelegi, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Album literar” din 15 martie 1886. A apărut pentru prima oară în volum în Proză şi versuri în 1890. Publicaţia „Album literar” este scoasă de Societatea universitară „Unirea”, la Iaşi, cu texte de Titu Maiorescu, B.P. Hasdeu, Alexandru Macedonski, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Iacob Negruzzi, V.A. Urechia şi din alţi scriitori. Este tipărită în frumoase condiţii grafice. Elaborarea poeziei este începută la Iaşi în 1876 şi continuată la Bucureşti, în 1878-1880. Se păstrează în patru versiuni în cinci manuscrise. Se alătură şi o versiune …

Read More »

Noi amândoi avem acelaşi dascăl, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Noi amândoi avem acelaşi dascăl, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.279, 74-75. Aparţine epocii bucureştene (1879). Poezia pare să reflecte raporturile dintre Mihai Eminescu şi Mite Kremnitz. Mihai Eminescu Noi amândoi avem acelaşi dascăl Noi amândoi avem acelaşi dascăl, Şcolari suntem aceleiaşi păreri… Unitul gând oricine recunoască-l. Ce ştii tu azi, eu am ştiut de ieri. De-aceleaşi lucruri plângem noi şi râdem… Non idem est si duo dicunt idem. Tu zici că patria e-n decădere, De râs şi de ocară c-au …

Read More »

Noaptea…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Noaptea…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Convorbiri literare”, nr. 8 din 15 iunie 1871. A apărut pentru prima oară în volum în Poesii, Bucureşti, 1883. Este trimisă din Viena, împreună cu Înger de pază, cu prilejul Serbării de la Putna. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259 şi este datată: 1870 (Opere I. Poezii). B.P. Hasdeu o foloseşte în campania sa de presă împotriva „Junimii” ieşene (Opere I. Poezii). Mihai Eminescu Noaptea… Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin; Dintr-un colţ pe-o sofă roşă eu în faţa lui privesc, Pân’ …

Read More »

Ne e steluţă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ne e steluţă, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere complecte în 1914. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 32, şi este datată: 1867. Mihai Eminescu Nu e steluţă Nu e steluţă tremurătoare Să nu gândească în drum de nor La altă steaua strălucitoare, La alt amor. Numai o viaţă pe gând de moarte, Numai o frunte ce-a-ngălbenit, Numai un atom fără de soarte Nu e iubit. Galbena steaua fără lumină – Altar să n-aibă un Dumnezeu – Este-al meu suflet, care declină, Sufletul meu!

Read More »