Monthly Archives: decembrie 2016

Înţeleptul, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Înţeleptul, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1909 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Iată şi un mădular al stirpei alese la antipodul celorlalţi! Un izbăvit de blestemul seminţiei trufaşe, un boier de aceeaşi viţă domnească, însă care nu râvneşte scaunul, nu unelteşte, nu împilează, un epicureu fericit, …

Read More »

Aspra, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Aspra, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1908 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Pandant al Boerului, pe aceleaşi linii de caracter şi temperament, guvernat tot de rapacea prădătoare ce dă titlul ciclului. Şi aici se remarcă predilecţia lui Mateiu pentru eroii vârstnici – reputata sa gerontofilie. Tipul …

Read More »

Boerul, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Boerul, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1907 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. În acest sonet apare un personaj de însemnătate majoră în lumea eroilor mateini, aristocratul de viţă veche, urmaş de domni, împuţinat fizic, moralmente corupt, spiritual ambiguu, dar energic şi mânat de demonul puterii. Mateiu …

Read More »

Călugăriţa, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Călugăriţa, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1904 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. De remarcat trecerea Ia persoana întâi, anume spre a încălzi tonul liric. Motivul frumuseţii trecătoare (component al temei mai largi a ireversibilităţii timpului) va fi reluat, cu note tragice de Mateiu, în Craii de …

Read More »

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Noaptea roşie, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1904 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Înfăţişează propriu-zis primul tablou din Pajere cu referinţă la istoria noastră, întrucât eroul este voievodul înfrânt care se întoarce pe câmpul de luptă, ca să-şi găsească moartea. Este un tablou cu nuanţă mitică, …

Read More »

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Prohodul războinicului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1907 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Deşi datată cu cinci ani înaintea Laudei Cuceritorului, îi urmează tematic, timpul scurs între cele două bucăţi poetice putând astfel marca, prin răsturnare, precizarea tematică, de la simplul tablou cetemonia) din Prohodul… la …

Read More »

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Lauda cuceritorului, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1912 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Moto: Regi barbari, / întunecaţi vânători de zimbri (fr.). Una din cele mai importante şi mai semnificative creaţii poetice ale lui Mateiu I. Caragiale, cât priveşte mitologia personală, în care un loc central …

Read More »

Clio, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Clio, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1910 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Cum remarca şi Ovidiu Cotruş (Opera lui Mateiu I. Caragiale), un fragment preparatoriu din Craii de Curtea-Veche („Cercuind vârtej aria pădurii, uriaşul stol negru se ridică în slavă, fâlfâi câteva clipe nehotărât, ca o …

Read More »

Pajere, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pajere, de Mateiu I. Caragiale, a fost scris – urmărind datarea autorului, singurul izvor în chestiune – între anii 1904 şi 1913. Faţă de maturitatea artei poetice a culegerii de sonete (dar şi de terţine) cu titlul simbolic al celei mai nobile dar şi mai rapace păsări de pradă, suntem îndrituiţi să considerăm că Mateiu I. Caragiale scria versuri încă de pe băncile şcolii. În sprijinul acestei ipoteze vine şi Sonetul espaniol, publicat în anul 1901, sub pseudonim, pe care i-l atribuim, din motive care sunt expuse la locul cuvenit. Cu toate că Pajere a apărut postum ca plachetă, …

Read More »

Aprecieri şi referinţe critice despre Mihai Eminescu

„Acesta a fost Eminescu, aceasta este opera lui. Pe cât se poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbei naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă înfăptuire pană astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată dezvol­tarea viitoare a vestmântului cugetării româneşti.” Titu Maiorescu, 1889 ***** „Negaţia radicală se asociază în gazetăria lui Eminescu cu un pesimism de sfârşit de lume, cu un sentiment de dezolare cosmică, aşa cum se întâmplă şi în poemele de meditaţie. Un pesimism însă activ, dacă-i putem spune astfel, saturat de invective …

Read More »