Monthly Archives: decembrie 2016

La săniuş, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La săniuş, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Numai la o săptămână după Crăciun s-a înstăpânit iarna peste lume, până la marginile zării. S-a pus cu temei, să nu se mai clintească până vor începe să bată vânturile primăverii. Cojoc gros ca în anul acesta, spun bătrânii, n-a mai avut dumneaei de ani de zile. Uliţele satului s-au ridicat, astupând şi pâraie şi şanţuri şi podeţele de la intrarea curţilor: nici nu mai semănau a uliţe, ci a fâşii late de câmpie, …

Read More »

La pădure, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La pădure, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment N-a mai putut răzbi cu el: de două zile se ţinea după tatăl său prin curte, prin grădină, la tăietorul de lemne, pe la şira de paie din grădina şurii. – Mă iei cu dumneata, tată? Zău, ia-mă şi pe mine! Auzise vorbindu-se în casă că omul va trebui să meargă la pădure, să aducă un car de vârfuri, din cele rămase din iarnă în delniţa ieşită lui la sorţi. Fănică văzuse că în curte …

Read More »

La moartea Veronicăi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La moartea Veronicăi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în «Dumineca „Universului”», nr. 13 din 29 martie 1931, cu autograf şi ilustraţii. A apărut pentru prima oară în volum în Minunea în 1936. Ion Agârbiceanu Fragment Dascălu’ Mărunţelu intră în clasă mai târziu ca de obicei, în dimineaţa aceea. Era supărat, părea mai mic, mai bătrân, cu capul lăsat în piept, cu pasul încet şi pipăit. Barba-i era bătucită de ţepi rari, neraşi de mult. Şcolarii şi şcolăriţele se ridicară din înţepenirea lor, dascălul le făcu semn pentru rugăciune. Glasurile se amestecară la …

Read More »

La marginea pădurii, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La marginea pădurii, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment Pe la Blagoveştenii, şi uneori şi înainte, când era primăvară timpurie, începea şi slujba mea. Ieşeam cu oile la câmp, departe de sat, la poalele unei păduri, unde era moşul pădurar. Lunca ce tivea poalele pădurii nu era încă înverzită toată, dar pe costişele din faţă, unde bătea toată ziua soarele, iarba deasă crescuse măricică. Auzeam pe acasă că, după vorba păcurarilor bătrâni, la Blagoveştenie iarba trebuia să fie aşa de mare, încât oaia să poată …

Read More »

La îmblătit, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La îmblătit, de Ion Agârbiceanu, este o schiţă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 2 din februarie 1937. A apărut pentru prima oară în volum în Amintirile în 1940. Ion Agârbiceanu Fragment Ilarie a plecat la un vecin, să-i ajute la treierat. Două zile, după ce-am sosit în sat, la vatra veche părintească, el a fost tot în călcâiul meu. Voia să-mi arate tot ce s-a schimbat prin curte, prin grădina şurii, în grădina cu pomi, de când nu am mai dat pe acasă. Câţi ani? Poate erau vreo douăzeci, cine mai ţine aminte! Nici …

Read More »

La fân, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La fân, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Într-o săptămână, iarba din toate luncile a fost răsturnată în brazde groase. Oamenii se grăbiseră să usuce fânul pe secetă, să-i rămână întreaga mireasmă şi să-l clădească în căpiţe fără să-l picure decât rouă nopţilor, chiar dacă nu-l vor putea căra acasă, să-l clădească în clăi mari, până ţinea seninul. Să-i rămână nu numai aroma îmbătătoare, ci şi culoarea de-un verde palid, care se trecea cu totul, se spăla, când brazdele erau bătute zile …

Read More »

La crâşma lui Hanţ, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La crâşma lui Hanţ, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 171 din 16 martie 1924, cu titlul În crâşma lui Hanţ. A apărut pentru prima oară în volum în Visurile din 1925, cu titlul La crâşma lui Hanţ. Ion Agârbiceanu Fragment Oamenii din Dumbrăveni, când merg la oraş, trag cu căruţele şi carele la crâşma jupanului Hanţ, din târgul lemnelor. Din moşi strămoşi la crâşma asta au fost făgădari tot din neamul lui Hanţ. De multe ori nu puteai face deosebire căre-i frâua cea bătrână şi care …

Read More »

La coasă, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

La coasă, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Dis-de-dimineaţă, pe uliţa care duce către luncile satului trec bărbaţi, feciori şi, mai rar, copilandri, cu coasele în spete, în traista de pânză de pe umăr, îşi duc merinde pe-o zi, teocul, cutea, nicovala, ciocanul, uneltele de lipsă pentru a bate coasele, când li se îngroaşe limba şi cutea nu mai ascute. Cosaşii le bat de trei ori pe zi, dimineaţa, la amiazi şi la ojină, dar când cosesc în iarbă cotoroasă ori prea …

Read More »

Jupâneasa Clara, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Jupâneasa Clara, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 248 din 6 septembrie 1925. A apărut pentru prima oară în volum în Primăvara în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment În partea asta de oraş se-ndeasă, una-ntr-alta, casele vechi, mohorâte, înnegrite de vremi, cu zidurile groase, ca de cetate, cu ferestrele sus, în părete, zăbrelite, cu acoperişurile înalte, grele, cu două rânduri. Porţile puternice sunt toate prinse subt boltituri de zid; au fierăraia veche, parcă scoasă dintr-un muzeu de antichităţi. Curţile sunt de-abia cât nişte cuiburi, împrejmuite de zidurile înalte …

Read More »

Într-un picur de apă, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Într-un picur de apă, de Ion Agârbiceanu, este o schiţă a cărei primă ediţie a fost publicată în „Lamura”, nr. 6 din martie 1923. A apărut pentru prima oară în volum în Diavolul în 1924. Ion Agârbiceanu Fragment – Ei, acum şi dumneata! Dă-te mai înapoi, soro, nu vezi ca dai peste trebună? Cine păcatele vă îndeasă tocmai în rândurile dintâi? Şi primarul, om voinic, tânăr, ce trecuse şi prin jandarmerie, îmbrăcat de sărbătoare, cu mustaţa răsucită, cu cişmele oglindă, tot mustrând aşa, împingea, proptindu-şi palma lată în pieptul scofâlcit, pe o bătrână zdrenţuită. Izbuti să o treacă printre vreo patru …

Read More »