Monthly Archives: decembrie 2016

Protectorul, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Protectorul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 581 din 24 ianuarie 1932. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment – Mai caută, dragul meu, mai interesează-te! Întreabă în dreapta, în stânga. Adulmecă! Desigur, ai nimerit aici în vremuri grele. Apoi, ţi-am spus de la-nceput: ai greşit metoda. Întâi trebuia să-ţi găseşti un post şi numai pe urmă să te muţi, cu căţel, cu purcel. – Nădăjduiam în protecţia dumitale!… – Da, protecţia mea, ai dreptate. Asta însămnează ceva, dar numai în cazul când …

Read More »

Proces vechi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Proces vechi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 251 din 27 aprilie 1925. A apărut pentru prima oară în volum în Dactilografa în 1930, cu titlul Proces vechiu. Ion Agârbiceanu Fragment Alunişul e un sat sărac cu oameni harnici, lucru destul de rar, căci, se ştie, hărnicia nu prea merge mână în mână cu sărăcia. Satul, pitulat la poalele muntelui, avea case de bârne, înnegrite de vremi, cu coperişurile de şindrilă, ţuguiate, ciudate, cu straşine largi, cum nu se mai fac în ziua de azi. Singură biserica …

Read More »

Prin ţigănie, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Prin ţigănie, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul De vorbă cu Ilarie în 1941. Ion Agârbiceanu Fragment Coboram cu vărul meu, Ilarie, pe o cărare de la un loc pe care-l cumpărase de curând, şi pe care eu nu-l cunoşteam. Umbrele dealurilor mari de la apus coborau peste sat, ca nişte văluri uşoare, fine, nemateriale. În curmei am intrat şi noi în umbră. Am ajuns la şes, într-o cale plină toată de troscoţel şi mohor, cu iarbă mare, bună de coasă pe alocuri. Când ne-am dus, am luat alt drum, aşa …

Read More »

Prin pădure, seara, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Prin pădure, seara, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Carpaţii”, nr. 2 din 15 februarie 1944. A apărut pentru prima oară în volum în Pagini alese în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment De câteva zile eram singur la colibă. Bădicul Andrei, pădurarul, era la secere, în moşia lui, în altă parte de hotar. De la o vreme se descotorosea uşor de mine: văzu că nu-s vânător adevărat şi că am venit aici mai mult să-mi pierd vremea decât să vânez. Nu-mi mai purta consideraţia de care mă bucurai în ziua sosirii mele. Îşi …

Read More »

Primăvara, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Primăvara, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cosânzeana”, nr. 3 din 31 martie 1927. A apărut pentru prima oară în volum în Primăvara în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Bădiţa Andrei îşi mutase, de trei zile, în şopron, scaunul de ghiluit şi uneltele de lucru: barda cu limbi, lată şi lucie la tăiş; ferestrăul, cu pânza subţire, dinţată mărunt, luminoasă, ca o fâşie de argint; securi şi topoare, mai grele şi mai mărunte; sfredele de toate mărimile, cu ferul vechi şi cu vârfurile albe; cuţitoaia, ca o custură de brici uriaş, prinsă între …

Read More »

Presura, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Presura, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Pădurea stăpâneşte cât vezi cu ochii pe coastele de către răsărit. Se revarsă până jos în lunci; când bat vânturi mari se tălăzuieşte ca o mare cu valuri sure, până în zări departe, până în pădurile satelor vecine. Şi de vânturi are parte, cum a crescut pe înălţimi mari şi nici o măgură, niciun piept înalt de deal nu se ridică să-i ţină de adăpost din nicio parte. Aşa că pădurea rareori e liniştită pe …

Read More »

Povestea se opreşte, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Povestea se opreşte, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Povestirile lui Mărunţelu în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment Mărunţelu le povesti şcolarilor încă multe întâmplări de-ale lui, din vremea cât se pierduse din sat. Îşi luă obiceiul ca în fiecare zi să vadă întâi de carte şi de socotelile pe tablă cu copiii, iar la sfârşitul orelor de şcoală să le spună câte-o întâmplare din păţaniile lui. Fu silit de câteva ori să-i înfrunte pe şcolari, şi mai ales pe vreo două-trei şcolăriţe care-l întrebau mereu, în vreme ce învăţau alte lucruri: …

Read More »

Povestea privighetorii, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Povestea privighetorii, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Din copilărie în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment În colibă, luna sclipea, din când în când, un ochi de jar. Se ridica în răstimpuri dintr-un tăciune o flacără mică, vineţie, ca un duh neputincios şi se mistuia repede. Afară, în întuneric, cădea necurmat „ploaie cu şiroaie”, cântând în streaşini, vâjâind departe în păduri. Rudenia mea, Ilarie, cu pleoapele închise pe jumătate, asculta în tăcere. Văzduhul întreg era plin de un vaier greu, prelung. Ca o fierbere, ca un vuiet ce-ar veni de departe. Ascultam …

Read More »

Potopul negru, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Potopul negru, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cele trei Crişuri”, nr. 5 din mai 1927. A apărut pentru prima oară în volum în Dactilografa în 1930. Ion Agârbiceanu Fragment Satul întreg aştepta cu groază dezgheţul. Nu era niciun râu în apropiere; prin hotarul Alunişului treceau câteva pârâiaşe, cari nu făceau mare ispravă nici când se învolburau şi ieşeau din albie. În toiul verii, când fânaţele erau grele de iarba înspicată, apa ieşită din matca îngustă, după zăvoaiele repezi, mai tăvălea, ici-colo, iarba. Dar primăvara se puteau revărsa în voie! Nu erau …

Read More »

Popor nou, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Popor nou, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Cocoţată în fundul patului larg, acoperit cu un ţol gros, vărgat cu albastru, Anişoara, rezimată cu spatele de perete, ţine în poală o căciulă veche, roasă toată de molii pe dinafară, şi o atinge, o netezeşte din când în când cu mare grije şi sfială. Uneori îşi pleacă urechea la căciulă şi ascultă întins, dar, de cele mai multe ori, nu aude nimic. Mai rar, din căciulă pătrunde un piuit slab, încât abia-l prinde …

Read More »