Monthly Archives: decembrie 2016

Sâmbătă sara, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Sâmbătă sara, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Gând românesc”, nr. 6 din iunie 1934, cu titlul Sâmbătă seara. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965, cu titlul Sâmbătă sara. Ion Agârbiceanu Fragment Umbre mici, îmbibate de răcoarea umedă a primăverii, îmbracă până la piept, ca o mătasă fină, cenuşie, pădurile de fag şi de brad de pe munţii dinspre răsărit. E abia la ojină, dar soarele a şi scăpătat după şirul munţilor de la apus: are drum puţin de străbătut pe orizontul îngustat de crestele cetinoase ale …

Read More »

Săracii grauri!, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Săracii grauri!, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Din munţi şi din câmpii în 1957. Ion Agârbiceanu Fragment În după-amiaza aceea, de la sfârşitul lui septembrie, stăteam de vorbă cu pădurarul Nicodim, la poalele pădurii. Era un cer senin, înalt şi aerul călduţ încă. Din vreme în vreme, pe deasupra luncii şi a costişii se învârtejau cârduri de grauri, se înălţau, se coborau într-un vuiet aspru de aripi. – Se pregătesc şi ei de ducă, zise pădurarul. Şi bine fac, mai bine mai curând, decât prea târziu. Căci iată ce-au păţit …

Read More »

Sat cu doi popi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Sat cu doi popi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Din copilărie în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment Sosisem în satul natal după-amiaza târziu şi după cină, vărul meu, Ilarie, începu să-mi povestească întâmplările mai însemnate, de când n-am mai fost acasă. Stăteam la masă lângă un pahar de vin, cu lumina stinsă, pentru că lampa fumega tare. Dar luna era plină, bătea în geamuri şi lumina în cameră, dând umbră lucrurilor. Ilarie îmi aduse la cunoştinţă tot ce crezuse el că-i mai vrednic de povestit. Apoi tăcu şi mai golirăm păhărelele. …

Read More »

Salcâmii în floare, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Salcâmii în floare, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cravata roşie”, nr. 7 din iulie 1958. A apărut pentru prima oară în volum în File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment De-a lungul gardului de nuiele vechi, cojite de mult, plesnite prin multe locuri, măcinate, cu câte-o spărtură prin care puteau trece găinile, se înşirau salcâmi bătrâni, cu trunchiuri groase, îmbrăcate în coajă aspră şi crăpată. Sunt mat înalţi decât toţi pomii din grădină, crengile celor vecini sunt îmbinate, amestecate, cât păreau o singură ţesătură de-a lungul gardului. Aproape în …

Read More »

Roitul stupilor, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Roitul stupilor, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment De-o săptămână, mătuşa Stana intră de mai multe ori, într-o zi, înainte de amiazi, pe portiţa grădinii cu flori, unde e aşezată stupina. Portiţa e îngustă, scundă, şi bătrâna se apleacă tare, şi totuşi abia se strecoară din curte. Stupina a ieşit din iarnă în primăvara asta cu cincisprezece stupi, câţi au lăsat din toamnă. Au avut hrană destulă, că anul trecut a fost bogat în flori şi nici iarna nu a fost prea …

Read More »

Răzbunarea ursoaicei, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Răzbunarea ursoaicei, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Din munţi şi din câmpii în 1957. Ion Agârbiceanu Fragment – De când ai venit dumneata la noi în sat, domnule doctor? mă întrebă pădurarul Nicodim, după ce ne-am prins foamea cu nişte pâne cu brânză. – Încă nu-i o jumătate de an, bădicule Nicodim! – Dacă-i aşa, se poate să nu fi auzit încă vorbindu-se de Dinu şi de feciorii lui. Dar vei auzi de bună-seamă. – Nu mai trăiesc? – Nu. E mult de-atunci; feciorii lui ar fi de vrâsta mea. Da’ de stâna de la …

Read More »

Războiul văzduhului, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Războiul văzduhului, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cuget clar” (Noul „Sămănător”), nr. 23 din 16 decembrie 1937. A apărut pentru prima oară în volum în De vorbă cu Ilarie în 1941. Ion Agârbiceanu Fragment În temei de primăvară, când se descarcă ploi răpezi, călduţe, când s-a ales înfrângerea iernii, plugarii pândesc eu îngrijorare dincotro vor auzi cel dintâi durduit al anului. După direcţia în care se descarcă mai întâi tunetul din tunurile lui Suntilie, desluşesc el de va fi an mănos, cu ploi la timp, sau an sărac, vântos şi secetos. …

Read More »

Raţa în copac, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Raţa în copac, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată A apărut pentru prima oară în volum în Din munţi şi din câmpii, 1957. Ion Agârbiceanu Fragment Pădurarul Nicodim mă duce, pe înserate, la un fel de lac – mai mult baltă decât lac -,înconjurat de trestiiş des, printre care abia se zăreau, unde şi unde, clipiri de apă. Până la marginea trestiişului nu putea răzbate privirea. – Zadarnic am mai ostenit până aici, bădiţă Nicodime! Nu ne putem apropia de luciul bălţii. Dac am avea o luntre! – Nu-i nevoie de nicio luntre! Crezi că …

Read More »

Pustiul (În fiecare vară aşteptam…), de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pustiul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 253 din 11 octombrie 1925. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment În fiecare vară aşteptam cu nerăbdare cele două săptămâni de concediu. Atâta răgaz de răsuflare ne dau şi nouă, slujbaşilor inferiori de la bancă. Şi încă suntem mulţămiţi dacă-l avem în fiecare an. Se-ntâmplă să fie lucru mult uneori sau slujbaşii mai mari să întârzie pe la băi, dezvinovăţindu-se cu un atestat medical şi atunci trebuie să fie om odată funcţionarul …

Read More »

Pustiul (Când s-a pierdut în gol…) , de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pustiul, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Transilvania”, nr. 1-2, ianuarie – februarie 1924. A apărut pentru prima oară în volum în Visurile în 1925. Ion Agârbiceanu Fragment Când s-a pierdut în gol cea din urmă bătaie de puşcă, din lupta dată peste sat, ticălosul de mine eram încă tot în peştera din stâncă. Nu ştiu, domnişorule Vasilică, pentru ce mai ţin la viaţă oameni de vârsta mea! Minunea o văzusem, aerul cel nou, cu care Dumnezeu umpluse văzduhul, îl sorbisem şi totuşi când începu să bubuie tunul, când se dezlănţui bătaia …

Read More »