Monthly Archives: decembrie 2016

Vechi impresii de spectator, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Vechi impresii de spectator, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Cele trei Crişuri”, nr. 11-12 din noiembrie-decembrie, 1931. Mateiu I. Caragiale Fragment Fiind un partizan al despotismului luminat, franc însă, nu deghizat, am despre parlamentarism, în ţările unde alegerile dau guvernului, oricare ar fi el, majorităţi prea covârşitoare, o părere în consecinţă. Dar nu din pricina acestei păreri, ci dintr-o sim­plă lipsă de curiozitate, nu aş fi asistat desigur niciodată la o şedinţă a Parlamentului român, dacă, în 1912, obţinând o mo­destă slujbă de încredere pe lângă un ministru – neuitatul …

Read More »

În chestia unei aberaţii, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

În chestia unei aberaţii, de Mateiu I. Caragiale, este un manuscris dispărut. Mateiu I. Caragiale Fragment Puţin înainte de intrarea noastră în războiul mondial, ilustrul nostru neurolog, dl. prof. dr. Marinescu, depunând în calitate de martor într-un proces la Curtea de Apel din Bucureşti, declara că România e ţara anomaliilor. S-au petrecut de atunci lucruri ce îndreptăţesc punerea întrebării dacă, evoluând şi în sensul obiectului constatării marelui nostru savant, România nu tinde a deveni ţara aberaţiilor. Cazurile au supraabundat. Cele mai multe au fost amplu discutate, unele au fost numai relevate, iar câteva au trecut ne­observate cu totul. Printre acestea …

Read More »

Buletin pentru exterior, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Buletin pentru exterior, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Journal de Roumanie”, nr. 1, 1/14 mars, 1919, iscălit cu iniţiale. Exemplarul figurează în Fondul Saint-Georges, Biblioteca Naţională a României, cota CXIX-20-30. Tot acolo sunt şi ciorne în limba franceză. Mateiu I. Caragiale Fragment Jurnalul României, apărând mai cu seamă în scopul de a informa publicul străin asupra ţării noastre, va consacra în coloanele sale primul loc unui buletin al situaţiei interne generale. Conceput sistematic, întocmit într-un spirit obiectiv şi imparţial, acest buletin va sluji ca un auxiliar spre a înţelege şi …

Read More »

O înscriere bizară, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

O înscriere bizară, de Mateiu I. Caragiale, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată în „Presa”, nr. 109 din 14 iulie 1913, semnat cu iniţialele M.I.C. Un exemplar care a aparţinut autorului, se află la BNR (Fondul St. G., cota CXIX-2-20). Pe exemplar, Mateiu a purces la unele corecturi, ce se află şi în ediţia Perpessicius, unde, însă, se mai găsesc şi altele. Presupunem, totuşi, că exemplarul la care se referea primul editor era acelaşi. Articolul veştejeşte adeziunea principelui George Valentin Bibescu la Partidul Naţional Liberal condus de Ion I.C. Brătianu. De fapt, între noul aderent şi …

Read More »

Negru şi aur (Salon al Iadului). Isnoave vechi (La [Livedea cu nuci] Viişoara), de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Negru şi aur (Salon al Iadului), Isnoave vechi (La [Livedea cu nuci] Viişoara) şi o serie de texte mai scurte, reunite de primul editor al Operei lui Mateiu Ion Caragiale sub titlul informativ «Notiţe pentru Craii de Curtea-Veche», la care am adăugat alte două fragmente reduse (Nella şi … arză-l focul Bucureşti), nu şi fragmentul în limba franceză despre Curţile vechi, reprezintă zestrea postumă a textelor literare mateine, elaborate la diferite date, între 1906 şi 1912, în orice caz anterioare redactării finale a Crailor de Curtea-Veche. Aşa cum se înfăţişează aceste vestigii de proză, păstrate cu grijă de scriitor, fie …

Read More »

Soborul ţaţelor, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Soborul ţaţelor trebuia să completeze trilogia romanescă a lui Mateiu I. Caragiale. Într-o primă formulare, romanul se intitula Scoală ţaţelor. În acest sens, în Agendă, la data de 2 ianuarie 1929 se află însemnarea: „J’ecris les premieres lignes de Şcoala ţaţelor” (scriu primele rânduri la Şcoala ţaţelor). Motto-ul (epigraful) din fruntea manuscrisului este din Le Litin mystique al lui Remy de Gourmont, din prefaţă, şi anume, ultimul cuvânt din cel de al treilea vers al unui catren, şi versul final. Perpessicius, în ediţia sa de Opere, din anul 1936, atrăgea atenţia a fi folosit acelaşi cuplet, din aceeaşi sursă, într-o …

Read More »

Sub pecetea tainei, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

După o notiţă a autorului, reprodusă de Perpessicius în ediţia sa din 1936, Mateiu I. Caragiale ar fi conceput Sub pecetea tainei în anul 1930. În traducere, din limba franceză, textul însemnării sună astfel: „Conceput în 1930. Început scris 18 mai 1930. Început fixat 8 octombrie 1930. Titlul fixat primăvara lui 1930”. De asemenea, pe dosul filei doi (prima nu s-a păstrat), din articolul neterminat privind politica externă a regelui Carol I (Biblioteca Naţională a României, Fondul Saint-Georges CXIX/2-12) am remarcat următoarele însemnări făcute cu tuş negru – textul articolului fiind cu cerneală albastră – pe spaţiile din josul paginii: …

Read More »

Remember, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Iniţial nuvela Remember, de Mateiu I. Caragiale, a apărut în „Viaţa românească” nr. 8 din august 1921. În privinţa momentului elaborării povestirii Remember, Mateiu I. Caragiale a lăsat următoarea notă semnificativă: „Conceput în timpul unor preumblări nocturne la Şosea în 1911. Scris în 1913, remaniat progresiv, definitiv în 1921, când a apărut în revistă”. Nu avem vreun motiv să punem la îndoială informaţiile servire de scriitor, adăugând însă că în „Viaţa românească” data conceperii nuvelei este anul 1914. În Agendă, care începe cu anul 1923 – anul căsătoriei cu Marica G. Sion – prima însemnare referitoare la Remember este din …

Read More »

Singurătatea, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Singurătatea, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în „Revista scriitoarelor şi scriitorilor români” din 1929 şi a fost singurul pe care Caragiale la publicat în perioada interbelică. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Motto (trad. fr.): „Farmec divin al răgazurilor mele, / Singurătate, cât mi-eşti de scumpă”. Motivul vieţilor apuse care reînvie în insul contemplativ, esenţial în eposul matein, este …

Read More »

Sihastrul şi umbra, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

Sihastrul şi umbra, de Mateiu I. Caragiale, este un sonet scris în 1905 şi a cărui primă ediţie a fost publicată la Bucureşti în revista „Viaţa românească”, nr. 4 din aprilie 1912. În volum a apărut în 1925 în Antologia poeţilor de azi, alcătuit de Ion Pillat şi Perpessicius. Antologia a fost retipărită în anul 2001, sub îngrijirea lui Ion Nistor şi cu o prefaţă de Cornelia Pillat. Motto: (trad. lat.): Opreşte-ţi pasul, nesăbuitule… Poezia cu cea mai clară mişcare epică din întteaga plachetă. Aici, într-o atmosferă de roman gotic apare personajul atât de familiar folclorului, al strigoiului, şi motivul, …

Read More »