Monthly Archives: decembrie 2016

Reprezentaţiile d-nei Giacinta Pezzana-Gualtieri…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Reprezentaţiile d-nei Giacinta Pezzana-Gualtieri…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 66 din 24 martie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Reprezentaţiile Giacintei Pezzana Gualtieri (1841-1919) la Bucureşti fac parte din turneele sale întreprinse în Spania, America, Rusia, Egipt şi Mexic. Primul spectacol cu Sora Teresa are loc în 18 martie 1881. Drama sentimentală a lui Luigi Camoletti (1804-1880), cu titlul complet Suor Tereza o Elisabetta Soarez, se reprezintă în 1848 şi se tipăreşte în volum în 1851. Dintre piesele sale, se cuvine să amintim …

Read More »

Între legendele noastre…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Între legendele noastre…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 62 din 19 martie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu preia informaţia istorică din ediţia lui B.P. Hasdeu, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie din 1865. Pentru Eminescu patria însemna nu numai pământul ţării, ci şi istoria naţională. Mihai Eminescu Fragment Între legendele noastre naţionale e una (în colecţia Ispirescu) de străveche origine desigur şi de o mare adâncime. Un om primeşte de la ursite privilegiul „vieţii fără moarte şi tinereţii fără …

Read More »

Proiectul d-lui Conta asupra instrucţiunii, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Proiectul d-lui Conta asupra instrucţiunii, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 29 din 8/20 februarie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Proiectul de reformă a învăţământului este prezentat în linii generale în Mesajul Tronului din 15 noiembrie 1880. Eminescu îi face loc în coloanele „Timpului” în mai multe numere. Proiectul stârneşte proteste din partea cadrelor didactice, care întocmesc un memoriu către Corpurile legiuitoare. Această acţiune determină Adunarea Deputaţilor să nu-l supună dezbaterii şi documentul rămâne în arhiva secţiunii. Eminescu comentează Proiectul în două articole …

Read More »

Erodot al „Românului” continuă…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Erodot al „Românului” continuă…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 19 din 25 ianuarie / 6 februarie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu critică opiniile „Românului” cu privire la domnia lui Matei Basarab şi Mihai Viteazul, bazându-se pe o bună informare istorică. Problema „locurilor domneşti” este pusă în discuţie în Întrebările din partea Bucovinei şi răspunsurile din partea boierilor la 1782, document transcris de Eminescu şi care se păstrează în manuscrisele sale (Opere XIII. Publicistica). Textul pe care îl reproduce face parte din …

Read More »

Are haz „Românul”…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Are haz „Românul”…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 17 din 22 ianuarie / 3 februarie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere în 1939. Eminescu preia informaţia istorică din tratatul lui Eudoxiu Hurmuzachi, în traducerea poetului, Fragmente din istoria românilor, tipărită la Bucureşti în 1879 (Opere XIV. Traduceri). Găsim şi în manuscrise cronologii şi tabele sinoptice, cu informaţii privind demnitarii din vremea lui Mircea cel Bătrân şi a urmaşilor săi. Nu-i venea greu să demonstreze faptul că „Românul” falsifică istoria naţională. Eminescu caracterizează secolul al XIX-lea …

Read More »

Bizantinii de la „Românul”…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Bizantinii de la „Românul”…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 14 din 20 ianuarie / 1 februarie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XII. Publicistica. Maiorescu considera că noua conducere a Partidului Conservator se impunea să întocmească programul ei politic şi publică studiul Zur politische Lage Rumaniens în „Deutsche Revue” la sfârşitul lui decembrie 1880. Eminescu îl traduce cu titlul „Despre situaţia politică a României” de Maiorescu şi îi face loc în „Timpul” din 31 decembrie 1880 / 12 ianuarie 1881 (Opere XI. Publicistica, Opere X. …

Read More »

Patologia societăţii noastre, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Patologia societăţii noastre, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 3 din 4/16 ianuarie 1881. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere, Bucureşti, 1939. Eminescu îşi inaugurează cu acest articol activitatea sa la „Timpul” ca redactor-şef, după încetarea din viaţă a lui Emanoil (Manolache) Costache Epureanu în septembrie 1880. Şedinţa de constituire a noii conduceri a Partidului Conservator se ţine în 20 decembrie 1880. Este ales Lascăr Catargiu preşedinte şi intră în comitet: Silviu Florescu, Titu Maiorescu, G. Manu, Alexandru Lahovari, Theodor Rosetti, Al. Ştirbei, M. Gherman, Gr. Trandafir, …

Read More »

Adevărul doare; nimic nu doare ca adevărul…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Adevărul doare; nimic nu doare ca adevărul…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 278 din 13/25 decembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Eminescu este acuzat de presa liberală şi cea afiliată ei că justifică asasinatul. Poetul îi suspectează pe liberalii radicali (roşii) de legături cu mişcările complotiste din Europa. Ion Crainic îşi începe cariera militară în Imperiul austro-ungar, este avansat la gradul de maior la 1 ianuarie 1874. Nu cunoaştem, broşura la care se referă Eminescu în comentariul său. „Telegraful”, criticat de Eminescu …

Read More »

Ieri la 5 ¼ seara…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ieri la 5 ¼ seara…, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 271 din 4/16 noiembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Atentatul împotriva lui I.C. Brătianu are loc în seara zilei de 3 decembrie 1880 şi Eminescu critică acest act în termeni severi şi fără echivoc şi declară că în asemenea împrejurări încetau resentimentele de partid. Poetul pune atentatul în legătură cu mişcările nihiliste din Rusia, însă cu care nu avea legătură sub raport politic. Ioan G. Pietraru, atentatorul, funcţionează ca profesor în Bucureşti …

Read More »

Prelegerile d-lui T. Maiorescu. „Întâia prelegere”, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Prelegerile d-lui T. Maiorescu. „Întâia prelegere”, de Mihai Eminescu, este un articol publicistic a cărui primă ediţie a apărut în „Timpul”, nr. 257 din 16/28 noiembrie 1880. A fost publicat, prima dată, în volum în Opere XI. Publicistica. Eminescu prezintă această prelegere a lui Maiorescu şi cea următoare din 27 noiembrie / 7 decembrie 1880 sub forma unor rezumate ale problemelor puse în discuţie. Pentru poet prelegerile despre logică prezentau mai puţin interes decât cea despre visuri, ţinută cu câteva luni mai înainte. Asupra Logicii lui Maiorescu se pronunţă, cum am văzut, în polemica cu Gheorghe Zotu din 1877. Prelegerea …

Read More »