Monthly Archives: iulie 2016

Reperele monografice ale unui sat medieval din secolul al XIII-lea

Satul Montaillou este situat la o altitudine de 1.300 de metri în provincia Languedoc, din sud-estul Franţei. Construcţia satului este etajată: pe înălţimi domină castelul medieval, iar mai jos se află casele, adesea lipite unele de altele. Satul propriu-zis nu este fortificat, dar în caz de primejdie, locuitorii se pot refugia în spatele meterezelor castelului. Mai jos decât satul se află biserica parohială şi capela Fecioarei, construite în stil romantic, cât şi cimitirul. La sfârşitul secolului al XIII-lea satul număra între 200 şi 250 de locuitori. Imediata apropiere a satului formează o adevărată tablă de şah cu parcele dreptunghiulare, având …

Read More »

Bazele economice şi creşterea prosperităţii

Fundamentele creşterii economiilor occidentale În 1945, ponderea Statelor Unite în producţia industrială a lumii capitaliste era de 60%. În urma Conferinţei de la Bretton Woods (Statelor Unite) din 1944, dolarul american a rămas singura monedă convertibilă în aur, urmând să joace nu numai rolul de monedă naţională, ci şi de monedă internaţională. În scurt timp însă, lumea bipolară creată la Ialta a fost înlocuită de lumea multipolară, iar dominaţia americană a început să fie erodată de noile puteri economice, Europa şi Japonia, şi contestată de ţările lumii a treia. Între 1945 şi 1973, ţările capitaliste occidentale au cunoscut o creştere …

Read More »

Cristalizarea relaţiilor feudale pe teritoriul României în prima jumătate a secolului al XIII-lea

Învingând piedicile dinlăuntru şi dinafară, societatea românească se dezvoltă lent, dar neîncetat, atât din punct de vedere economic, cât şi social-politic şi cultural. Situaţia economică O relativă dezvoltare a agriculturii e dovedită de folosirea forţei hidraulice pentru punerea în mişcare a morilor, precum şi de numărul mare de mori de apă şi de vânt, adeverite documentar atât pe teritoriul Transilvaniei cât şi al Ţării Româneşti şi Moldovei. O altă dovadă a acestei dezvoltări o constituie înseşi obligaţiile în produse agricole datorate de ţărănime atât puterii politice, cât şi clasei dominante în formare, precum şi bisericii. Cuptoarele de redus minereul de …

Read More »

Monarhia, centru de putere în România

Ferdinand I – un monarh constituţional În perioada interbelică, la fel ca în timpul lui Carol I, regele era elementul-cheie al vieţii politice. Prerogativele sale, deloc formale, erau stabilite prin Constituţia din 1923. Deşi avea dreptul să numească şi să demită miniştri fără nici o restricţie, trebuia să ţină cont, în virtutea tradiţiei, de voinţa partidului care câştigase alegerile. Tot Constituţia îi dădea dreptul de a sancţiona toate legile votate de Parlament, însă nu s-a folosit niciodată de dreptul de veto. Dar regele putea emite „regulamente”, adică instrucţiuni privind aplicarea unor legi, ceea ce însemna că monarhul avea posibilitatea să …

Read More »

Povestirile istorice în versuri în ţările române în perioada destrămării feudalismului

Cronicile versificate şi îndeobşte povestirile istorice în versuri, care încearcă să fixeze, într-o limbă înţeleasă de toţi şi într-o formă uşor de reţinut, evenimente memorabile din viaţa ţărilor române, cunosc, în epoca pe care o îmbrăţişăm, o neobişnuită înflorire, urmată de declinul lor grabnic şi definitiv. Ele se datorează deopotrivă, unor cărturari mărunţi, rămaşi anonimi, cât şi unor reprezentanţi instruiţi ai boierimii şi sunt redactate în româneşte, dar şi în limba greacă. Atitudinile pe care le dezvăluie merg de la reculegerea pioasă în faţa morţii năpraznice a unor puternici ai zilei, până la satirizarea caustică a oamenilor şi moravurilor unor …

Read More »

Legământul lui Tudor Vladimirescu cu Eteria

Când conducerea Eteriei a hotărât să pornească mişcarea, Tudor a socotit că sosise momentul să ridice steagul răscoalei în Oltenia. Prin legăturile sale cu pandurii şi prin prestigiul de care se bucura în rândurile lor, Tudor era desigur cel mai indicat să îndeplinească asemenea misiune. Fapt important, în noiembrie 1820, când a venit la Bucureşti, Tudor a descins la Constantin Samurcaş, în casa căruia s-au ţinut consfătuirile principalilor membri ai Eteriei şi s-au luat hotărârile în vederea acţiunii iminente. La 15 ianuarie 1821, când Alexandru Suţu era pe moarte sau mort, s-a format un comitet de oblăduire, un fel de …

Read More »

Căsătoria lui Ştefan cel Mare. Luarea Hotinului şi a Chiliei. Luptele cu Matei Corvin

Domnul moldovean, care avea din legătura sa cu o femeie anume Maruşca un fiu Alexandru, numit astfel după Alexandru cel Bun, spre mărirea liniştită a căruia se duceau toate gândurile lui, Ştefan se însură în acest an, la 5 iulie 1463. Până la dânsul, domnii urmaşi ai lui Ilie, care ţinuse pe Marinka, fiică de cneaz rutean şi cumnată de rege polon, îşi luaseră neveste din ţară, fete de boieri, căci în afară nimeni nu s-ar fi încuscrit bucuros cu neînsemnătatea şi netrăinicia lor. Ştefan peţi şi el, ca şi unchiul său Ilie, la prinţii din vecinătate. Nevasta şi-o găsi …

Read More »

Relaţiile agrare în Dobrogea romană

Exploatarea proprietăţilor se făcea cu mâna de lucru a sclavilor şi mai ales a ţăranilor din satele geto-dace, în vatra cărora se aşezaseră aceşti colonişti sau proprietari romani. Relaţiile agrare din Dobrogea romană nu se deosebeau îndeobşte de cele stabilite prin cucerirea romană în provinciile balcano-dunărene. Faptul că în Dobrogea înainte de cucerirea romană nu se constituise în adevăratul sens al cuvântului o aristocraţie funciară explică într-o anumită măsură de ce nu constatăm în epoca cuceririi romane, aşa cum s-a petrecut în alte provincii, prezenţa unor latifundii, aparţinând fie vechii aristocraţii indigene, fie unor latifundiari romani, care să li se …

Read More »

Franklin D. Roosevelt şi New Deal-ul

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) Franklin D. Roosevelt este unic în istoria instituţiei prezidenţiale americane prin faptul că pentru prima dată a implicat direct puterea de stat în viaţa economică şi socială şi prin faptul că a fost ales de patru ori preşedinte al Statelor Unite ale Americii. În 1932 americanii l-au ales preşedinte pe democratul F.D. Roosevelt care, pentru a scoate ţara din criză, a propus un plan numit New Deal (Noul Curs). New Deal-ul În campania electorală din 1932 s-au înfruntat republicanul Herbert Hoover – preşedinte al Statelor Unite între 1929 şi 1933 – şi democratul F.D. Roosevelt. Primul …

Read More »

Naţionalitatea geţilor şi a dacilor

Geţii şi dacii erau două ramuri ale aceluiaşi popor, căci Strabo spune cu siguranţă şi din propria lui experienţă că „Geţii şi cu dacii vorbeau aceeaşi limbă”; iar Justin arată că „Dacii sunt din sămânţa geţilor”, şi Pliniu adaugă că „acei geţi care au început a locui în Dacia, s-au numit şi daci”. De aceea am şi văzut, în locul raportat mai sus, că Dio Cassius cuprinde sub numirea de daci pe popoarele ce locuiau de ambele maluri ale Istrului, arătând apoi că mai în special ar purta numele de daci aceia ce locuiesc pe malul nordic al fluviului „fie …

Read More »