Monthly Archives: iulie 2016

Moldova şi Ţara Românească în sistemul politic otoman în secolul al XVIII-lea

Caracterul regimului turco-fanariot în Ţara Românească şi Moldova Regimul turco-fanariot în Moldova şi Ţara Românească reprezintă o perioadă de maximă exploatare turcească şi de noi îngustări ale autonomiei politice. Dominaţia otomană s-a exercitat în această epocă prin intermediul cârmuirii fanarioţilor, domnitori recrutaţi dintre vârfurile societăţii greceşti din Imperiu. La instaurarea domniilor fanariote, un rol important l-a avut, după cum s-a arătat, criza regimului nobiliar, revelată atât de încercarea lui Dimitrie Cantemir de a realiza o nouă formă de guvernare a statului feudal în Moldova, cât şi de agravarea în Ţara Românească a conflictelor din sânul clasei conducătoare, cărora ie-a căzut …

Read More »

Rolul omului în creşterea producţiei agroecosistemelor

Activitatea economică a omului în agroecosisteme Practicând o agricultură intensivă, omul poate obţine de pe aceeaşi suprafaţă cultivată o producţie vegetală crescută, cunoscând necesităţile plantelor de cultură în apă şi săruri minerale. Apa trebuie să se găsească în sol în timpul ciclului de dezvoltare a culturilor. Omul contribuie indirect la păstrarea şi pătrunderea apei în sol (prin executarea de arături adânci şi praşile, împiedicarea spulberării zăpezii de pe ogoare pe timp de iarnă prin parazăpezi), şi direct asigurând necesarul de apă al plantelor (mai ales pe timp de secetă) prin irigaţii. Sărurile minerale sunt asigurate de om prin procesul de …

Read More »

Sfântul împărat Constantin şi maica sa Elena, apărătorii Crucii

La 21 mai, creştinătatea ortodoxă îi prăznuieşte pe Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena, cei întocmai cu apostolii. Împăratul Constantin cel Mare a fost acela care i-a adus pe creştini în legalitate, iar mama sa, împărăteasa Elena, cea care cu credinţă a găsit Crucea pe care a fost răstignit Iisus. Pios şi bun la suflet Împăratul se închina, asemenea celor alor lui, zeilor romani. Până când i s-a arătat semnul crucii înaintea unei bătălii şi a văzut scris cu litere de foc pe cer: „Prin acest semn, vei învinge!” Împăratul Constantin era convins că acel semn e unul divin, fapt demonstrat …

Read More »

Oliver Konnert: Greşeli tipice în învăţarea analizei matematice

Greşeli în raţionamente matematice Caracterul instructiv al unei prezentări metodice a unor probleme, exerciţii sau chiar numai operaţii matematice este indiscutabil, însă cu o condiţie esenţială şi obligatorie: să se refere numai la exemple normale, nu la construcţii ciudate, artificiale sau artificioase, teratologice,care nu se pot întâlni decât ca producţii ale unor amatori de excentricităţi rare. Nu trebuie să speriem tineretul cu spectrul greşelilor distrugătoare, ca nişte ameninţări cu iadul şi diavolii săi. De altfel, istoria matematicii, ca şi cea a întregii ştiinţe este agrementată de numeroase greşeli făcute de cei mai de seamă savanţi: errare humanum est. Şi unele dintre …

Read More »

Începuturile vieţii muzicale craiovene

Cercetările privind viaţa muzicală a Craiovei n-au înaintat, din păcate, dincolo de veacul al XVIII-lea, deşi există câteva semnale răzleţe de asemenea preocupări anterioare momentului menţionat. Este important să ştim, desigur, că în 1775, Ipsilanti a poruncit crearea unui seminar, iar pentru executarea cântărilor liturgice urmau să se înfiinţeze, în primele decenii ale secolului al XIX-lea, şcoli de psaltichie. Ar fi interesant, însă, de văzut în ce măsură, la Craiova şi în Oltenia, fiinţaseră tarafuri celebre de lăutari şi un folclor muzical atât de bogat şi de preţuit încât multe motive şi chiar cântece olteneşti specifice vremii au devenit de …

Read More »

Radiaţia termică

Radiaţia electromagnetică emisă de corpurile încălzite este o radiaţie de echilibru termodinamic primind, de aceea, denumirea de radiaţie termică. Un astfel de echilibru intervine numai dacă corpurile încălzite, care emit sau absorb radiaţie termică, sunt corpuri absolut negre, absorbind sau emiţând integral radiaţia termică. De aceea, radiaţiile electromagnetice de acest fel se numesc adesea şi radiaţii de corp absolut negru. Din punct de vedere cuantic, o radiaţie de echilibru poate fi privită ca fiind constituită dintr-un ansamblu de fotoni distribuiţi statistic. Fotonul fiind un corpuscul cu energia hω şi spinul zero, face parte din clasa bosonilor şi de aceea un …

Read More »

Caracteristicile, formarea şi evoluţia reliefului României

Armonia şi proporţionalitatea reliefului Relieful ţării noastre reprezintă substratul pe care se desfăşoară toate activităţile social-economice. Totodată, pe suprafaţa reliefului interferează factorii naturali (climă, hidrografie, vegetaţie, soluri, alcătuire geologică, forme şi tipuri de relief) şi social-economici (populaţie, aşezări, activităţi economice, amenajări antropice), creându-se un teritoriu calitativ nou, denumit spaţiu geografic. Acesta include deopotrivă elemente vizibile (peisaje geografice), fenomene şi succesiuni (ale mediului geografic privit ca sistem), precum şi anumite caracteristici calitative care îi conferă atributul de mediu înconjurător (înţeles ca mediu înconjurător al omului şi al societăţii omeneşti). Elementul care conferă o mare diversitate şi specificitate caracteristicilor generale, regionale şi …

Read More »

România în al doilea război mondial

Ion Antonescu, noul conducător al României după abdicarea lui Carol, era un naţionalist şi un adept al regimului autoritar. În alcătuirea guvernului său, el s-a bazat mai întâi pe legionari, iar după ruptura cu aceştia, pe armată. Convins că Germania va câştiga conflictul mondial izbucnit în 1939, şi din dorinţa de a recuceri teritoriile pierdute de România în 1940, el a antrenat ţara într-o strânsă cooperare economică şi militară cu Germania. Regimul antonescian 1940-1944 Îndată după abdicarea regelui Carol, generalul Antonescu şi-a arogat puteri dictatoriale, instituind funcţia de „Conducător al statului”. Tânărului rege Mihai (de numai 19 ani) îi rămâneau …

Read More »

Originea şi dezvoltarea limbii române

Când a apărut limba română Ca să hotărâm de când putem vorbi despre limba română, trebuie să ştim mai întâi că toate limbile câte au fost şi sunt pe lume s-au schimbat şi se schimbă fără întrerupere, dar foarte încet. Dacă urmărim atent modul în care vorbesc părinţii şi bunicii noştri, observăm că ei nu rostesc totul chiar ca noi şi că spun din când în când şi cuvinte pe care nu le ştim sau – chiar dacă le ştim – nu le întrebuinţăm. Deosebirile nu sunt de obicei prea mari. De aceea, îi pricepem, iar ei pricep ce le …

Read More »