Monthly Archives: iulie 2016

Anglia de la regele Alfred la regele Canut

Alfred este un rege legendar a cărui legendă e adevărată. Omul acesta simplu şi înţelept, care a fost în acelaşi timp oştean, marinar, literat şi legislator, a salvat Anglia creştină. El are toate virtuţile regilor pioşi, fără a avea slăbiciunea lor, nici indiferenţa lor faţă de treburile lumeşti. Întâmplările vieţii sale ţin de poveştile cu zâne şi de romanele cavalereşti. Ca mulţi eroi de romane, este cel mai mic fecior al unui rege: Aethelwulf. E crescut într-o vreme de invazii, în larma luptelor, şi trei din fraţii săi sunt ucişi înfruntând duşmanul. Bolnav, sensibil, are energia infirmilor care se vor …

Read More »

Luptele politice în Moldova şi Ţara Românească până la anul 1848

Idei de reforme politice apar acum din nou şi vechea direcţie rusofilă îşi găseşte expresie într-însele, dar tot atât şi egoismul aristocratic, o mai puţin adâncă înclinare pentru clasa ţărănească şi în sfârşit dorinţa unei reorganizări în sens nou, naţional. Astfel de manifestări literare se găsesc chiar şi înainte de anul 1821, care înseamnă momentul hotărâtor. Un boier muntean anonim, poate unul din cei doi fraţi Golescu, dintre care cel mic, Dinu, publică descrierea unei călătorii în Europa Centrală şi în Elveţia, dedică lui Caragea, fugit la 1818 în străinătate, o scriere cu titlul: Starea Ţerii Rumâneşti în zilele Măriei …

Read More »

Rolul românilor în Imperiul Vlaho-Bulgar

Continuitatea şi valahii din Balcani Desfăşurarea cea extraordinară de putere arătată de poporul valahilor din Peninsula Balcanului, în luptele pentru întemeierea şi susţinerea împărăţiei lor îngemănate cu poporul bulgăresc, a dat partizanilor teoriei părăsirii Daciei de colonişti unul din argumentele pe care ei îl cred din cele mai puternice întru a ei apărare. Argumentul este formulat în chipul următor: valahii erau cândva foarte puternici la sudul Dunării, deoarece ei sunt în stare să bată nu numai armatele bizantine, dar încă şi pe acele ale cavalerilor feodali ce întemeiază în Constantinopol, Imperiul Latin. Apoi, luptele fiind conduse de capi români, se …

Read More »

Efectele durabile ale puritanismului în Anglia

Viaţa spirituală a Angliei pe vremea sfinţilor constituie unul din fenomenele cele mai surprinzătoare ale istoriei. Un întreg popor occidental a avut atunci drept unică lectură, drept constituţie şi credinţă povestiri şi poeme orientale vechi de câteva mii de ani. În ochii acestui popor legalist trebuia totdeauna să fie respectată litera legii şi, pentru că Biblia era legea lui Dumnezeu, fiecare urma să ducă o viaţă în strictă conformitate cu litera Bibliei. Deoarece israeliţii îi masacraseră pe amaleciţi, Cromwell nu ezită să‑i masacreze pe irlandezi. Deoarece ei lapidaseră câţiva culpabili, s‑a auzit strigându‑se în Camera Comunelor: „Să-l lapidăm!” Deoarece psalmii …

Read More »

Românii din afara României la sfârşitul secolului XVIII şi secolul XIX

În provinciile româneşti aflate sub ocupaţie străină – austro-ungară sau rusească -, singurele obiective ale grupărilor naţionale româneşti sunt, la început, păstrarea limbii şi a credinţei. Treptat, activitatea lor devine tot mai bine organizată şi capătă aspect politic. Astfel, alături de Biserică, şcoală, presă sau societăţi culturale, apar partide politice ale românilor care îşi exprimă tot mai clar dezideratele în faţa autorităţilor. Bucovina În 1775, Imperiul habsburgic a anexat Bucovina. Prin corupţie, şantaj şi presiune militară, acest teritoriu ce făcuse parte din Moldova a devenit o provincie austriacă la sfârşitul războiului ruso-turc (1768-1774) în virtutea principiului echilibrului. Teritoriul avea 10.441 …

Read More »

Caracteristicile generale ale epocii fierului pe teritoriul României

Trecerea la epoca fierului nu a însemnat numai adoptarea folosirii fierului, care a determinat, de sigur, o creştere a productivităţii muncii şi a creat premisele unor relaţii sociale mai evoluate, ci etapa cea nouă a mai avut şi alte caracteristici în afară de cele subliniate mai sus. În economie se constată, la începutul epocii fierului, o puternică orientare spre păstorit, care a dus şi la o intensificare a exploatării sării, de care se lega de asemenea şi o activitate de schimb. Economia păstorească predomină în toate complexele culturale cu caracter de tranziţie. Agricultura cade din nou în această vreme pe …

Read More »

Mişcarea revoluţionară din Ţara Românească din 1840

Scurt timp după eşecul planurilor lui Ion Câmpineanu, a intrat în acţiune societatea secretă organizată şi condusă de Mitică Filipescu. Condiţiile interne şi externe păreau favorabile unei mişcări care urmărea răsturnarea ordinii sociale existente şi instituirea unei noi orânduiri. Pe plan intern, criza orânduirii feudale era în plină desfăşurare. Regulamentul organic nu rezolvase chestiunea agrară, marea problemă ce se punea societăţii româneşti în curs de transformare. Caracteristica principală a acestei transformări e întărirea clasei burgheze. Dezvoltarea ei coincidea, pe de o parte, cu creşterea producţiei agricole – cerealieră şi animală – şi cu intensificarea exploatării ţărănimii, iar pe de alta, …

Read More »

Tiparul şi cartea în ţările române în timpul Evului Mediu

Între elementele care au jucat un rol important în difuzarea valorilor culturale, cartea a ocupat un loc aparte. Sub formă de manuscris sau sub formă tipărită, cartea a circulat în întreg spaţiul locuit de români, contribuind la menţinerea unităţii de cultură şi de civilizaţie, la dezvoltarea şi afirmarea conştiinţei de neam. Manuscrisul Până la apariţia tiparului, manuscrisele au reprezentat principala formă sub care a circulat cartea, iar meseria de copist era o ocupaţie larg răspândită în epocă. Manuscrisele erau totuşi foarte rare şi aveau de aceea o valoarea foarte ridicată; ca atare, ele erau încadrate în categoria obiectelor preţioase, aparţineau …

Read More »

Bibliotecile în Moldova şi Ţara Românească în secolul al XVII-lea

Difuzarea mai largă a culturii în secolul al XVII-lea poate vedea şi din informaţiile pe care începem să le avem despre unele biblioteci. Încă din epoca precedentă, mănăstirile cele mai importante erau înzestrate în această privinţă. În secolul al XVII-lea, aceste biblioteci au devenit şi mai bogate, şi mai numeroase. Avem astfel, între altele, biblioteca de la mănăstirea Barnovski din Iaşi, al cărei catalog din 1727 ni s-a păstrat, cele de la Sf. Sava din Bucureşti, de la Hurez sau de pe lângă mitropolii şi episcopii. Dar ceea ce apare nou în istoria culturală a secolului al XVII-lea sunt bibliotecile …

Read More »

Etnogeneza românească: semnificaţia sintezei

Integrarea sau „prima asimilare”: dacii învaţă limba latină, dar lasă moştenire cuvinte proprii Pe măsură ce civilizaţia romană pătrunde în toate domeniile de activitate dintr-o provincie, autohtonii învaţă limba latină şi „uită” treptat propriul idiom. La fel se întâmplă în Moesia, în Dacia Augusti Provincia, în structurile politice vecine, unde dacii continuă să vieţuiască în epoca romană. Miile de inscripţii latineşti – faţă de cele câteva zeci în greceşte şi alte foarte puţine, de ordinul unităţilor, în limba siro-palmireană (ultimele semnalate, mai ales, la Tibiscum) – dovedesc „preponderenţa absolută” a limbii oficiale. Într-adevăr, latina este limba administraţiei şi justiţiei, a …

Read More »