Zuni

Zunii sunt un trib amerindian din sud-vestul Statelor Unite (New Mexico) (circa 5.000 de persoane).  Constituie unul dintre componenţii ansamblului pueblo. Trăiesc într-o rezervaţie care nu reprezintă decât o parte a vechiului lor teritoriu (care ocupa în întregime munţii Zuni şi bazinul râului Zuni). În trecut bărbaţii cultivau porumb iar femeile se ocupau cu olăritul şi făceau împletituri. În zilele noastre îşi câştigă existenţa îndeosebi prin manufacturarea de obiecte de podoabă, foarte renumite (din argint, turcoaze şi scoici). Popoarele lumii Societatea lor este organizată în matriclanuri exogame, preţuieşte întrajutorarea şi este teocratică (consiliul suprem este format din capii confreriilor religioase; …

Read More »

Zuluşi

Zuluşii sunt o populaţie din Africa de Sud, cu un teritoriu cuprins între lanţul de munţi Drakensberg şi Oceanul Indian, alcătuit în cea mai mare parte din dealuri acoperite cu pajişti sau păduri, cu climă caldă şi umedă (circa 5 milioane de persoane). Patrilineari şi poligami, zuluşii practică agricultura şi creşterea animalelor. Vitele au un rol-cheie în societate, nu atât din punct de vedere alimentar cât mai ales prin funcţia lor socială şi religioasă. Sunt folosite în tranzacţiile legate de căsătorie şi asigură o legătură strânsă cu lumea strămoşilor, cărora li se sacrifică boi. Vorbesc isizulu, limbă ngoni din grupul …

Read More »

Znâga

Znâga este un grup lingvistic berber din regiunea Trarza, din sud-vestul Mauritaniei (câteva mii de vorbitori). Znâga, dialect berber folosit în Mauritania, a pierdut progresiv teren în faţa arabei, începând din secolul al XV-lea. Popoarele lumii Termenul desemnează şi un grup cu un anumit statut („tributari”) în cadrul societăţii maure. Cele două sensuri nu se suprapun, dialectul znâga fiind utilizat mai ales de către triburile zawaya (religioase) din Trarza.

Read More »

Zhuang

Zhuang este o populaţie din sudul Chinei – unde reprezintă principala „minoritate naţională” – şi din Vietnam (circa 15 milioane de persoane). Îndeosebi cultivatori de orez, au pus adesea în valoare luncile şi versanţii munţilor prin amenajarea unui sistem complex de terase cu orezarii irigate în multe părţi, ecobuajul nu se mai păstrează decât marginal. Popoarele lumii Caracterul patrilinear al societăţii, care se afirmă în special prin modul de filiaţie şi modul de reşedinţă postmaritală, este mai evident la zhuang decât la alte societăţi din grupul lingvistic tai, probabil şi datorită influenţei chineze. Din punct de vedere politic au fost …

Read More »

Zeneţi

Zeneţii sunt un subansamblu discontinuu în sânul vastului ansamblu disjunct al berberilor. Unitatea sa este dată de un criteriu lingvistic de rangul al doilea şi de distribuţia sensibil zonală a grupurilor care îl alcătuiesc, la marginea nordică a Saharei, ceea ce implică şi anumite particularităţi ale civilizaţiei lor. Metisaţi în mare măsură cu negrii, zeneţii trăiesc în oaze cu grădini irigate la umbra palmierilor. În trecut au fost dominaţi de nomazi crescători de cămile dar acum se remarcă printr-un mare dinamism, în unele cazuri agricol, în altele comercial. Popoarele lumii Se diferenţiază în funcţie de ţinut: pe de o parte …

Read More »

Zaramo

Zaramo este o populaţie din estul Tanzaniei, de pe litoral (regiunile Pwani şi Dar es-Salaam) (aproximativ 350.000 de persoane). Se ocupă îndeosebi cu agricultura, pescuitul şi comerţul local. Popoarele lumii Fac parte din mai multe clanuri, împărţite în mai multe subgrupuri. Organizarea socială este de tip segmentar. Se află în stadiul de tranziţie de la sistemul matrilinear la cel patrilinear. Practică poligamia. Căsătoria preferenţială este cea între veri încrucişaţi sau clasificatorii. Cei mai mulţi sunt convertiţi la islam, dar au rămas foarte legaţi de sistemul lor de credinţe, axat pe cultul strămoşilor (matambiko). Au o limbă proprie, kizaramo, din grupul …

Read More »

Zapoteci

Zapotecii sunt un grup amerindian din Mexic, aşezat în valea centrală şi munţii din statul Oaxaca şi din regiunea istmului Tehuantepec. Este o arie extinsă, cu diferite tipuri de climă; răcoroasă în munţii împăduriţi, tropicală în ţinuturile joase şi pe litoral (circa 340.000 de persoane). Trăiesc în mediul rural dar şi în oraşele importante (Oaxaca, Juchitan, Tehuantepec). Cultivă porumb şi plante asociate cu acesta. În munţi exploatează resursele forestiere, acolo unde s-au mai păstrat pădurile, în câmpiile joase, adesea irigate, cultivă trestie de zahăr şi diverse plante tropicale. Popoarele lumii Pe litoral pescuitul are o importanţă considerabilă. Frecvent lucrează şi …

Read More »

Zande

Zande este un ansamblu de comunităţi din Republica Democrată Congo (Congo Superior), Republica Sudan (Western Equatoria) şi Republica Centrafricană (Mbomou Superior) (aproximativ 800.000 de persoane). Aşezaţi în ţinuturi cu ploi abundente, la marginea pădurii tropicale şi a savanelor, practică agricultura itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (eleusină, manioc etc.). Societatea zande tradiţională este alcătuită dintr-o puzderie de şeferii independente, peste care se suprapune o organizare în clanuri patrilineare şi exogame (exogamie facultativă în cazul clanului avongara). Popoarele lumii Şeferiile erau administrate de diferite spiţe dinastice, înrudite toate cu cea mai importantă dintre ele, spiţa avongara (sau vongara). Erau împărţite în …

Read More »

Zafimaniry

Zafimaniry este o comunitate din partea centrală a Madagascarului, trăind pe înălţimile cuprinse între partea de nord a ţinutului Betsileo şi lacul Alaotra. Până nu demult, modul lor de trai prezenta trăsături arhaice foarte pronunţate, fiind bazat pe agricultură itinerantă pe terenuri defrişate prin incendiere (porumb, manioc, patate). Popoarele lumii Exista o interdicţie, astăzi dispărută, cu privire la cultivarea orezului. Ierarhia socială, foarte rigidă, interzice şi astăzi căsătoriile între „albi” (fotsy) şi „negri” (manty). Fundamentele identităţii malgaşe (filiaţie şi reşedinţă) se observă aici mai clar decât în alte cazuri. Atât unităţile rezidenţiale cât şi indivizii sunt agenţi ai vieţii sociale …

Read More »

Yurok

Yurok este un trib amerindian din Statele Unite (nord-vestul Californiei, în rezervaţia Hoopa şi în alte patru situri) (câteva sute de persoane). Trăiau în cursul inferior al râului Klamath şi pe litoralul pacific. Popoarele lumii Cultura lor, care era practic identică cu cea a populaţiei karok (cu deosebirea că limba pe care o vorbesc face parte din familia algonkină) seamănă foarte mult cu cea a populaţiei hoopa, cu care aveau relaţii comerciale. Decimaţi şi destabilizaţi, ca şi vecinii lor, în vremea goanei după aur (1849), păstrează totuşi vestigii ale organizării tradiţionale şi ale sistemului lor religios. Drepturi Încă de la …

Read More »