Valenţele instructiv-educative ale legendei

În explicarea unor adevăruri, hiperbola şi fantasticul îndeplinesc în legendă o funcţie estetico-etică. Legendarul e, prin urmare, o modalitate de transfigurare a realităţii. Valoarea legendei nu constă atât în conţinut, cât în forma literar-artistică de a comunica adevăruri şi a nuanţa bogate valori morale.

Lectura sau povestirea legendelor îmbogăţeşte fondul cognitiv şi afectiv al copiilor de vârstă preşcolară sau şcolară. Analiza atentă a structurii legendelor şi a personajelor supradimensionate îi ajută pe copii să descifreze mesajul estetic, fondul real al operei, concizia, simplitatea şi expresivitatea limbii şi stilului le dezvoltă capacităţile intelectuale şi verbale, trăsăturile de voinţă şi de caracter.

Legendele îi pregătesc pe copii pentru înţelegerea şi interpretarea unor tradiţii şi credinţe populare legate de felul cum au luat naştere şi cum au căpătat înfăţişarea şi caracteristicile cunoscute anumite vieţuitoare sau plante: Legenda ghiocelului, Legenda crinului, Povestea viorelei, Povestea cocostârcului etc. Aşadar, această specie literară conţine şi transmite cunoştinţe din domenii variate: istorie, mitologie, geografie, zoologie, botanică, arheologie etc.

Legendă

Lectura legendelor îmbogăţeşte cultura generală a şcolarilor cu informaţii şi noţiuni din spiritualitatea românească. Pe de altă parte, are un netăgăduit caracter etic. Prin subiectele lor, îi avertizează pe copii de consecinţele nefaste ale neascultării părinţilor şi a încrederii oarbe în oricine; unele personaje le fac diferenţa dintre bine şi rău, le insuflă trăsături pozitive, precum voinţă, curaj, hotărâre, corectitudine, cinste şi perseverenţă.