Unde se varsă Nilul?, de Mircea Sântimbreanu (comentariu literar, rezumat literar)

Unde se varsă Nilul?, de Mircea Sântimbreanu, este o schiţă care face parte din volumul Recreaţia mare, a cărui primă ediţie a fost publicată în 1965 la Bucureşti.

Recreaţia mare, de Mircea Sântimbreanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mircea Sântimbreanu

Fragment

Scos la lecţie, Mihai îşi legăna capul întocmai ca o cămilă, iar printre buze îi scăpa o bolboroseală fără sfârşit. Uneori parcă aţipea, şi atunci nu se auzea decât un fel de bâzâit prelung, îndărătnic, ca de viespe prinsă între două geamuri.

Sudoarea îi şiroia pe frunte, răsfirându-se de la nord la sud, întocmai ca nervurile albăstrii, închipuind reţeaua apelor de pe harta pe care cel ascultat se proiecta.

- Ei, spune, unde se varsă Nilul? repetă profesorul nerăbdător.

Din nou nu se auzea decât un bâzâit întretăiat, ca de bondar căzut într-o ulcică: „Mm... mm... mm...”

- N-ai învăţat?

- Vai de mine, tovarăşe profesor, ştiu lecţia pe dinafară. Am citit-o de nu mai ţin minte de câte ori... Eu aşa învăţ lecţiile, toate lecţiile, ca pe o poezie. Numai că nu pot să sar nicio strofă... Vreau să zic nicio frază. Daţi-mi voie, am ajuns la izvoare... Mm... mm...

- Ei ? Unde se varsă?

- E un fluviu foarte lung, tovarăşe profesor. Are aproape două pagini... ăăă... ăăă... ăăă...

- Gata?

- Acuş, acuş se varsă. Mai sunt două paragrafe, pe urmă vine figura cu cămilele de sub palmieri şi... mmm... mmm... se varsă! Mihai se opri, respiră adânc, apoi începu să turuie: „Acest fluviu lung de 6.500 kilometri se varsă printr-o mulţime de guri în pustiul Sahara, unde stâncile şi nisipul se încing până la plus 70-80 de grade şi unde nu există nicio picătură de apă...”

- Nilul se varsă în pustiul Sahara?!

- Da, tovarăşe profesor, aşa scrie şi în carte. Al doilea rând de jos, sub sarcofag.

Mihai scoate cartea de geografie şi merge întins spre catedră.

- Poftim, aici, arată el cu degetul şi începe să citească: „Acest fluviu lung de 6.500 de kilometri se varsă printr-o mulţime de guri în... în Marea Mediterană.”

Băiatul mormăie zăpăcit, subliniind cu unghia pe carte cuvânt cu cuvânt, apoi se luminează fericit:

- Am sărit un rând, tovarăşe profesor... un singur rând, dar la mine nu contează un rând, aveţi toată încrederea, îl învăţ pentru ora viitoare!

Check Also

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile romanice, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile …

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de …

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. …