Unde se varsă Nilul?, de Mircea Sântimbreanu (comentariu literar, rezumat literar)

Unde se varsă Nilul?, de Mircea Sântimbreanu, este o schiţă care face parte din volumul Recreaţia mare, a cărui primă ediţie a fost publicată în 1965 la Bucureşti.

Recreaţia mare, de Mircea Sântimbreanu (comentariu literar, rezumat literar)

Mircea Sântimbreanu

Fragment

Scos la lecţie, Mihai îşi legăna capul întocmai ca o cămilă, iar printre buze îi scăpa o bolboroseală fără sfârşit. Uneori parcă aţipea, şi atunci nu se auzea decât un fel de bâzâit prelung, îndărătnic, ca de viespe prinsă între două geamuri.

Sudoarea îi şiroia pe frunte, răsfirându-se de la nord la sud, întocmai ca nervurile albăstrii, închipuind reţeaua apelor de pe harta pe care cel ascultat se proiecta.

- Ei, spune, unde se varsă Nilul? repetă profesorul nerăbdător.

Din nou nu se auzea decât un bâzâit întretăiat, ca de bondar căzut într-o ulcică: „Mm... mm... mm...”

- N-ai învăţat?

- Vai de mine, tovarăşe profesor, ştiu lecţia pe dinafară. Am citit-o de nu mai ţin minte de câte ori... Eu aşa învăţ lecţiile, toate lecţiile, ca pe o poezie. Numai că nu pot să sar nicio strofă... Vreau să zic nicio frază. Daţi-mi voie, am ajuns la izvoare... Mm... mm...

- Ei ? Unde se varsă?

- E un fluviu foarte lung, tovarăşe profesor. Are aproape două pagini... ăăă... ăăă... ăăă...

- Gata?

- Acuş, acuş se varsă. Mai sunt două paragrafe, pe urmă vine figura cu cămilele de sub palmieri şi... mmm... mmm... se varsă! Mihai se opri, respiră adânc, apoi începu să turuie: „Acest fluviu lung de 6.500 kilometri se varsă printr-o mulţime de guri în pustiul Sahara, unde stâncile şi nisipul se încing până la plus 70-80 de grade şi unde nu există nicio picătură de apă...”

- Nilul se varsă în pustiul Sahara?!

- Da, tovarăşe profesor, aşa scrie şi în carte. Al doilea rând de jos, sub sarcofag.

Mihai scoate cartea de geografie şi merge întins spre catedră.

- Poftim, aici, arată el cu degetul şi începe să citească: „Acest fluviu lung de 6.500 de kilometri se varsă printr-o mulţime de guri în... în Marea Mediterană.”

Băiatul mormăie zăpăcit, subliniind cu unghia pe carte cuvânt cu cuvânt, apoi se luminează fericit:

- Am sărit un rând, tovarăşe profesor... un singur rând, dar la mine nu contează un rând, aveţi toată încrederea, îl învăţ pentru ora viitoare!

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …