Un salon din Iaşi, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Un fragment din această scriere, povestirea intercalată în scena a IV-a, Înecarea vaporului Seceni pe Dunăre, a fost scrisă pentru proiectata revistă „România literară”, al cărei prim număr trebuia să apară în 1852.

Acest plan, conturat, cu siguranţă, în timp ce poetul se afla la Paris, împreună cu Nicolae Bălcescu, era împărtăşit şi lui Ion Ghica la 27 octombrie 1851, într-o scrisoare în care Vasile Alecsandri îi cerea colaborarea: „Plec peste câteva zile în Moldova, ducând cu mine de la Paris hotărârea nezdruncinată de a întemeia o foaie ştiinţifică şi literară. Am pornit deja în căutarea articolelor şi datorită compatrioţilor noştri, poeţi şi prozatori, de la Paris, mi-am rotunjit portofelul destul de repede. Dar cum n-aş putea întreprinde nimic fără să te înştiinţez şi pe tine, mă grăbesc să-ţi comunic acest proiect lăudabil ca să aibă aprobarea ta însoţită de mai multe articole ştiinţifice” (Vasile Alecsandri, Cele mai frumoase scrisori, 1972).

Proiectul, pe punctul de a fi realizat în februarie 1852, când revista primeşte chiar şi autorizaţia de tipărire, rămâne totuşi doar un proiect, căci revista este suspendată la primul număr din cauza articolului lui Bălcescu despre Răzvan-Vodă şi originea ţigănească a acestuia. Kogălniceanu este însă de părere că motivul a fost acela că revista „purta titlul de Românie”. Revista va apărea totuşi mai târziu, dar pentru scurtă vreme (1 ianuarie - 3 decembrie 1855). (conferă şi notele Martei Anineanu, în Vasile Alecsandri, Cele mai frumoase scrisori; G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri)

Întâmplarea relatată cu mult umor în Înecarea vaporului Seceni pe Dunăre s-a petrecut în drumul de întoarcere spre ţară de la Paris. Călătorind cu vaporul pe Dunăre de la Viena până la Galaţi, poetul fusese întovărăşit de Bolintineanu până la Orşova, unde, la 15 noiembrie 1851 st. v., se despărţiseră, întrucât acestuia din urmă nu-i era încă îngăduit să se întoarcă în patrie. Alecsandri pornise mai departe cu vaporul Szechenyi, care era cât pe-aci să se scufunde curând după aceea. Relatarea va apărea în „Almanachul pentru români”, din Iaşi, în 1853.

Vasile Alecsandri

Când „România literară” apare, în sfârşit, în 1855, Alecsandri publică în paginile ei primele trei scene din Un salon din Iaşi, în care satirizează aspecte binecunoscute de el ale regimului feudal.

„Plin de viaţă, doritor de mişcare-n lume, chiar îndrăzneţ, Alecsandri era pe la 1844-1845 - cum arată Gheorghe Bogdan-Duică - un centru de atenţie în saloanele Iaşului şi, rar, şi în ale Bucureştilor, unde se ivi în 1845, fiind primit la Palat de Vodă Bibescu, în salonul contesei Trubetzkoi şi în altele. Salonul din Iaşi l-a descris el însuşi în proza-i Un salon în Iaşi, cu lovituri ascunse între rânduri; l-a descris şi Ion Ghica în scrisorile sale, dând şi numele femeilor celor mai apropiate de cercul tinerilor bonjurişti, care era cercul Propăşirei. Saloanele, oraşul Iaşi, pe care-l descrise într-o schiţă de la 1844, publicată într-un calendar (1845), provincia, străinii ţării, administratorii acesteia îi prinseră de frică. La 1846 un corespondent din Iaşi al Gazetei de Transilvania (Braşov) putea să afirme că poetul a ajuns a fi spaima ticăloşilor”.

Bucata întreagă a fost publicată pentru prima oară în Salba literară, 1857, şi a fost reluată în Proză, 1876.

Check Also

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile romanice, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile …

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de …

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. …