Tot în n-rul nostru…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Tot în n-rul nostru..., de Mihai Eminescu, este un articol a cărui primă ediţie a fost publicată de Dimitrie Vatamaniuc în revista „Manuscriptum”, nr. 3 din iulie-septembrie, 1978.

A fost publicat, prima dată, în volum în Opere X. Publicistica.

Se păstrează în manuscrisul 2.264, 425r-438r.

Eminescu trimite la editorialul său Organele de publicitate..., publicat în „Timpul” din 20 decembrie 1878 (Opere X. Publicistica), unde denunţă „incapacitatea erijată în titlu de merit, prostia şi neştiinţa brevetate ca titluri de recomandare”.

Teza este expusă în termeni asemănători şi în articolul În numărul nostru de la 20 decembrie..., publicat în „Timpul” din 12 ianuarie 1879.

Textul din manuscrise are corespondent în articolul Tot în n-rul nostru de la 20 decemvrie..., publicat în „Timpul” la 18 ianuarie 1879 (Opere X. Publicistica).

Studiul comparativ al acestor articole prezintă interes pentru cunoaşterea procesului de elaborare în publicistica eminesciană.

Mihai Eminescu

Check Also

Legenda lui Jolde, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ideea acestei drame istorice, nedusă până la capăt, încolţeşte în mintea lui Alecsandri la Mirceşti, …

Becri-Mustafa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Schiţa unei drame istorice în trei acte cu acest titlu se află pe fila 14r …

La Bucureşti, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În scrierile sale dramatice de după 1862, Vasile Alecsandri critica multele păcate ale administraţiei şi …

Sânziana şi Pepelea, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

După apariţia în volum a lui Despot-Vodă, Vasile Alecsandri părăseşte Bucureştii, pe la jumătatea lui …

Les bonnets de la comtesse, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În iarna 1863-1864, când Vasile Alecsandri atinsese vârsta de 43 de ani, faima lui de …