Tag Archives: Povestiri

Direttissimo, de Panait Istrati (comentariu literar, rezumat literar)

Direttissimo, de Panait Istrati, este o povestire a cărei primă ediţie a apărut în volumul Mes Departs, Paris, 1928. A fost tradusă de Alexandru Talex şi inclusă în volumul La stăpân, Bucureşti, 1940. Panait Istrati Dramatismul episodului evocat a fost relevat de Gabriel Dimisianu, în articolul Fâşii de viaţă, publicat în „Caiete critice”, nr. 3-4 din 1985: „Experienţa omului singur, agăţat, în mijlocul învolburărilor vieţii, de un pai, a omului lansat, de bunăvoie sau nu, în aventura supremă a supravieţuirii, o întâlnim mereu evocată în scrierile lui Panait Istrati, în Biroul de plasare, în Pescuitorul de bureţi, dar cu o …

Read More »

Neranţula, de Panait Istrati (comentariu literar, rezumat literar)

Cu titlul ortografiat Nerrantsoula, a apărut, mai întâi, în revista „Europe” din 15 februarie – 15 aprilie 1927. În acelaşi an, cu titlul Le Refrain de la fosse (Nerrantsoula) a fost publicată la Editura Grasset, însoţită de o prefaţă semnată de Apostolis Monastirioty. Panait Istrati a fost însă nemulţumit că editura i-a impus să schimbe titlul, introducând la începutul cărţii un Avertisment: „Titlul acestui roman este Neranţula şi doresc să fie restabilit într-o zi, în ediţia definitivă. Refrenul şanţului a trebuit să-l născocesc, în pripă; el nu este un titlu ales de mine. Mi-a fost impus cu motivaţia sinceră că …

Read More »

Mihail, de Panait Istrati (comentariu literar, rezumat literar)

Cu titlul ortografiat Mikhail, a apărut în 1927. În traducerea lui Alexandru Talex a fost publicată la Editura „Cartea Românească”, în 1939. În studiul publicat în „Revista Fundaţiilor Regale”, din iunie 1942, Perpessicius scria: „Panait Istrati a voit să facă în Mihail elogiul prieteniei, al conjuncţiunii sufleteşti, ce i se părea cu putinţă, la vârsta aceea, a adolescenţei, dar dovedită cu timpul, şi din nefericire, iluzorie. Căci penultima sa carte adaogă amărăciunile îndurate, cu seninătate altminteri, pe Mediterana şi dezamăgirile unui Mihail, cu totul schimbat şi înstrăinat de sufletul lui. Pornită din atât de nobile sentimente, Mihail păcătuieşte tocmai prin …

Read More »

Haiducii. Domniţa din Snagov, de Panait Istrati (comentariu literar, rezumat literar)

Singura povestire din ciclul Les Haidoucs, pe care Panait Istrati a publicat-o în revista „Europe” din 15 aprilie 1925, a fost Spilca, le moine. Primul volum Les Haidoucs. Presentation des Haidoucs a apărut în 1925, la Editura Rieder. Cel de al doilea, Les Haidoucs. Domnitza de Snagov a fost publicat în 1926, la aceeaşi editură. O primă traducere în limba română, cu titlul Din povestirile lui Adrian Zografi: Haiducii, a fost făcută de I. Neagu-Negulescu, în 1930, la Editura „Cugetarea”. Domniţa din Snagov a fost tradusă de Alexandru Talex în 1937, la Editura „Cartea Românească”. Citind primul volum al ciclului, …

Read More »

Sub pecetea tainei, de Mateiu I. Caragiale (comentariu literar, rezumat literar)

După o notiţă a autorului, reprodusă de Perpessicius în ediţia sa din 1936, Mateiu I. Caragiale ar fi conceput Sub pecetea tainei în anul 1930. În traducere, din limba franceză, textul însemnării sună astfel: „Conceput în 1930. Început scris 18 mai 1930. Început fixat 8 octombrie 1930. Titlul fixat primăvara lui 1930”. De asemenea, pe dosul filei doi (prima nu s-a păstrat), din articolul neterminat privind politica externă a regelui Carol I (Biblioteca Naţională a României, Fondul Saint-Georges CXIX/2-12) am remarcat următoarele însemnări făcute cu tuş negru – textul articolului fiind cu cerneală albastră – pe spaţiile din josul paginii: …

Read More »

Schiţe şi povestiri, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Schiţe şi povestiri, de Ion Agârbiceanu, este un volum a cărei primă ediţie a fost publicată în 1954 la Bucureşti Volumul este alcătuit din următoarele schiţe şi povestiri: Umbra unui om, Anunţul, Într-un picur de apă, Vornicelul, După aperitive, Pustiul (Când s-a pierdut), Visurile, La crâşma lui Hanţ, Bucuria lui Nicodim, Diavolul, Întâiul zbor, Pustiul (În fiecare vară aşteptam), Frământări, Moştenirea, Vizita şi Stafia. Ion Agârbiceanu

Read More »

Povestirile lui Mărunţelu, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Povestirile lui Mărunţelu, de Ion Agârbiceanu, este un volum de povestiri a cărui primă ediţie a fost publicată în 1956 la Bucureşti. Volumul este alcătuit din următoarele povestiri: Cine e Mărunţelu?, Întâiul an în Colibiţa, După patru ani în Colibiţa, Mărunţelu nicăiri, Colibiţenii se miră iar, Mărunţelu se pregăteşte de povestit, Meşterii cântării, Harnica lucrătoare, Arătarea cea din aburi, În lumea celor tari, Baba cu obrazul stricat de vărsat, Femeia cea albă, Bolovanul cel sur şi Povestea se opreşte. Ion Agârbiceanu

Read More »

File din cartea naturii, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

File din cartea naturii, de Ion Agârbiceanu, este un volum de povestiri a cărui primă ediţie a fost publicată în 1959 la Bucureşti; prefaţă de Ion Brad. Volumul este alcătuit din următoarele povestiri: Ciocârlia, La coasă, Bunica Safta, Roitul stupilor, La seceriş, Moş Ioniţă, La fân, Tâlharul, Turturelele, La pădure, Culesul porumbului, Presura, Străjerul, Ciorile, Ninge, Vânturile, Întâiul drum, La săniuş, Pogăniciul, Ploaie cu şiroaie, Adormirea Măriuţei, Niţă de la Coasta Morii, Între stejari, Nepoate lui Moş Mitruţ, Nicu, Seri senine, Bourelul, Brazii, Păpădia, Salcâmii în floare, Spre odihnă, Lângă râu, Popor nou şi În făurişte. Ion Agârbiceanu

Read More »

Din munţi şi din câmpii, de Ion Agârbiceanu (comentarii literare, rezumate literare)

Din munţi şi din câmpii, de Ion Agârbiceanu, este un volum de poezii a cărui primă ediţie a fost publicată în 1957 la Bucureşti. Volumul este alcătuit din următoarele povestiri: Vânătoarea vulpii, Răzbunarea ursoaicei, Săracii grauri!, Părinţi vrednici, Fricosul, Întâmplări cu vulpi, În apropierea omului, Raţa în copac, Îndrăzneala uliului, Moşteniri străvechi, Iepuraşul, Ariciul şi Pisica sălbatică. Ion Agârbiceanu

Read More »

Din copilărie, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Din copilărie, de Ion Agârbiceanu, este un volum de povestiri a cărui primă ediţie a fost publicată în 1956 la Bucureşti. Volumul este alcătuit din următoarele povestiri: Ciobănaşul, Iarna, pe lângă oi, Paserile nopţii, Istoria unei poieni, Curtea părăsită, Vânători de demult, Povestea privighetorii, Sub cireşul Miei, Zi de vară, Focul, Harăncile, Dimineţile, Ilia Bumbii, Culesul viilor, Sân’ Toaderu, Hoţii de cai, Sat cu doi popi, Prin ţigănie, Morişti şi Prin pădure, seara. Ion Agârbiceanu

Read More »