Tag Archives: Povestiri

Pe urlaţi, după ceilalţi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pe urlaţi, după ceilalţi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 154 din 18 noiembrie 1923. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Abia se făcură nevăzute, în praful drumului, căruţele care duceau din Dumbrăveni pe jupan Michel notarul, cu jupâneasa şi pe băiatul lor, când, dinspre miazăzi, începu să se ridice deasupra drumului de ţară un nor auriu, care se tot îngroşa şi se tot lungea, plutind greu în văzduh, mişcându-se cu lenevie, schimbându-şi uneori formele. În seninul …

Read More »

Pe lună, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pe lună, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Carpaţii”, nr. 12 din 15 decembrie 1943. A apărut pentru prima oară în volum în Pagini alese în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment – Spui că vrei să vii şi dumneata, domnule judecător? Nu te-aş sfătui, ar însemna să-ţi pierzi noaptea în zadar. Ce fac eu e mai mult pază decât vânătoare. Rar e puşcaşul care să nimerească noaptea porcul în cucuruz. De vor ieşi, vreau mai mult să-i speriu şi să-i alung, să nu zdrobească bucatele omului. Am eu o socoteală cu el. – O să …

Read More »

Păţania lui domnu’ Michel, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Păţania lui domnu’ Michel, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 153 din 11 noiembrie 1923, cu titlul Păţania lui Domn Michel. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Pe notarul nostru, pe jupan Michel, l-ai apucat şi d-ta, domnişorule Vasilică, dar n-ai de unde ştii cum s-a dus din Dumbrăveni! În învălmăşeala din noaptea minunată, l-am uitat şi eu, l-au uitat şi ceilalţi români pe domnul Michel, ca şi când n-ar fi fost în sat. Lucru ciudat de …

Read More »

Părinţi vrednici, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Părinţi vrednici, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Din munţi şi din câmpii în 1957. Ion Agârbiceanu Fragment În după-amiaza aceea vorbirăm o vreme, eu şi pădurarul, despre grija părinţilor faţă de copii. Ca doctor al satului nu prea eram mulţumit cum îşi îngrijesc femeile copiii mici. Pădurarul Nicodim se cuibări mai bine pe laviţa din curte, îşi umplu pipa cu tutun adus azi de mine şi, după ce colbăi de câteva oii, începu: – Am zis eu că sunt animale şi paseri care îngrijesc mai bine de puii lor. O …

Read More »

Părintele Damian, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Părintele Damian, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Lamura”, nr. 3-4 din decembrie 1923 – ianuarie 1924. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Mulţi bătrâni au întinerit în Dumbrăveni, după venirea României, domnişorule Vasilică, dar niciunul n-a înverzit ca părintele Damian! Şi la stat, şi la purtat, se schimbase într-un om la puterea vârstei, deşi număra şaptezeci de toamne. Glasul lui răsună acum în biserică mai limpede şi mai plin de cântec dulce, decât în vremile cele bune ale tinereţii celei dintâi. …

Read More »

Păpădia, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Păpădia, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Cravata roşie”, nr. 3 din martie 1958. A apărut pentru prima oară în volum în File din cartea naturii în 1959. Ion Agârbiceanu Fragment Iarna întârziase mult în anul acela; uneori părea că vrea să-şi ia tălpăşiţa, dar se răzgândea şi iar învâltorea pe sus nori de cenuşe, şi împroşca cu mieluşei, când nu mai putea să scuture zăpada din cojoace. Vânturile de la miazănoapte scăpau cu tot mai multă greutate din închisorile lor; dar când se vedeau slobode, se răzbunau pe toată lumea: tăiau …

Read More »

Pădurea în furtună, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Pădurea în furtună, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Carpaţii”, nr. 3 din 15 mai 1944. A apărut pentru prima oară în volum în Pagini alese în 1956. Ion Agârbiceanu Fragment – Nu întârzii, bade Andrei? îl întrebai dimineaţa pe pădurar, văzându-l că tândăleşte prin colibă, când, ieri şi alaltăieri, nu-şi afla locul de grăbit. – O să plec eu, da-mi pare că azi o să fac degeaba drumul până la holdă. E o cloceală prea mare în liniştea asta. – Nu-i vremea secerii? Când să fie năduf dacă nu acum? – Este năduf şi năduf. …

Read More »

Paserile nopţii, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Paserile nopţii, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Tribuna”, nr. 114 din 3/16 iulie 1911. A apărut pentru prima oară în volum în Ceasuri de seară în 1921, cu titlul Paserile nopţei. Ion Agârbiceanu Fragment Am rămas în seara aceea până târziu cu Ilarie, lângă coliba de la marginea pădurii. Pădurea dormea. Pe culmile mai depărtate căzu întunericul. În răstimpuri, veneau şoapte uşoare, aduse de adierile serii. Dintr-o afundătură, se auzi un ţipăt jalnic, prelung: „Chiau-chiau”. Şi alte ţipete, tot aşa de reci porniră deodată din mai multe-părţi. În liniştea înserării, se …

Read More »

Ochiul dracului, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Ochiul dracului, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar si artistic”, nr. 463 din 20 octombrie 1929. A apărut pentru prima oară în volum în Opere în 1965. Ion Agârbiceanu Fragment – Numai un cuvânt să-ţi spun. Am o misiune specială. Trebuie să-ţi comunic. Un cuvânt e mare lucru? Azi am arzătoare nevoie de dumneata. Mâne poate nu mai am. Peste-o săptămână, cu siguranţă, n-o să-ţi mai facă nime propuneri. Ei – aşteaptă! Oameni cuminţi, recunosc şi eu! Ştiu ce trecere ai dumneata în judeţ. În plasa dumitale, mai ales. Da’ …

Read More »

Oameni de azi, de Ion Agârbiceanu (comentariu literar, rezumat literar)

Oameni de azi, de Ion Agârbiceanu, este o povestire a cărei primă ediţie a fost publicată în „Adevărul literar şi artistic”, nr. 159 din 23 decembrie 1923. A apărut pentru prima oară în volum în Chipuri şi icoane în 1928. Ion Agârbiceanu Fragment Locurile de pe la noi le-ai văzut iar, domnişorule Vasilică, pe popa cel nou l-ai cunoscut, cu mulţi oameni te-ai întâlnit, dar multe lucruri de pe la noi, n-am apucat să ţi le povestesc. Acum văd eu că dumneata eşti grăbit. Cine nu-şi are trebile lui în ziua de azi, când fiecare om ar trebui să aibă …

Read More »