Tag Archives: Opere literare

Catrene, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Catrene, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în revista „Sânziana”, nr. 2 din decembrie 1912. A apărut pentru prima oară în volum în Opere complecte în 1914. Nu se păstrează în manuscrise; aparţine epocii ieşene (1876). Mihai Eminescu Catrene Când te pierzi în valul vieţii Trist la ţărm doar eu rămân: Braţe fără de nădejde, Navă fără de stăpân. Cum se turbură izvorul Când din el drumeţul bea, Astfel mă-nfioară dorul Când răsări în calea mea. Tu eşti aerul, eu harpa Care tremură în vânt, Tu te mişti, eu mă cutremur Cu tot …

Read More »

Care-o fi în lume…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Care-o fi în lume…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere complecte în 1914. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 32v-33. Nu este datată, dar aparţine, probabil, anului 1867. Titlul este însoţit de o însemnare cu creion roşu: Gh(azel). Mihai Eminescu Care-o fi în lume… – Care-o fi în lume şi al meu amor? Sufletul întreabă inima cu dor. Va fi mănăstirea cu zidiri cernite, Cu icoane sânte şi îngălbenite, Va fi vitezia cu coif de aramă L-ale cărei flamuri patria te cheamă, Ori va fi o dulce inimă de înger …

Read More »

Care-i amorul meu în astă lume, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Care-i amorul meu în astă lume, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1905, cu titlul Terţine. Elaborare în terţine, în epoca berlineză, a poeziei Care-o fi în lume… Mihai Eminescu Care-i amorul meu în astă lume Care-i amorul meu în astă lume: Este-al bravurei coiful de aramă, Sau al mărirei aspru rece nume? Sau este claustrul cernit, ce cheamă Cu-a lui icoane sânte-ngălbenite, Cu clopotu-i vestind a morţii dramă? Sau este chipul blând unei iubite, Ce, dulce, pură, sântă şi frumoasă, Să-mi facă zile albe,-ore-aurite? O văd adesa …

Read More »

Calul troian, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Calul troian, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.262, 205. Aparţine epocii bucureştene (1879). Poezie inspirată din lecturile clasiciste, anticipează articolele din publicistică în apărarea învăţământului clasic în şcolile noastre (Opere XII. Publicistica). Mihai Eminescu Calul troian Şi ascultând aşa fel de-al unora îndemn, Băgară în cetate pe calul cel de lemn Ş-apoi pe veselie, pe chef se aşternură Pân’ ce în miezul nopţii pe toţii somnu-i fură… Din calul acel mare elinii se coboară, Cu pază ei prin uliţi în pândă se …

Read More »

Ca şi Stoa ce pretinde…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ca şi Stoa ce pretinde…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.281, 77-78. Aparţine epocii bucureştene (1881). Versiune reluată din familia motivului Lasă-ţi lumea…, din care s-au desprins şi alte fragmente. Mihai Eminescu Ca şi Stoa, ce pretinde… Ca şi Stoa, ce pretinde Să fim mândri şi integri, Când plutesc deasupra noastră Cu-a lor visuri ochii negri; Ca şi basmele păgâne De iubire ce-ard chimeric Cu nesaţiul lor de visuri Şi cu-atâta întuneric; Când atraşi de a lor noapte Ne suntem străini de …

Read More »

Ca o făclie…, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Ca o făclie…, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii, ediţie îngrijită de Constantin Botez, Bucureşti, 1933. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.279, 46-51, cu titlul Ca o făclie stinsă, şi în manuscrisul nr. 2.276, 159-164, cu titlul Prin tomuri prăfuite. Aparţine epocii bucureştene (1879). Mihai Eminescu Ca o făclie… Prin tomuri prăfuite ce mesele-i încarcă, Edgar trece cu gândul prin veacuri ca-ntr-o barcă. Nimica nu opreşte a gândurilor grabă, Din când în când în cale-i pe sine se întreabă: La ce folos că timpul şi spaţiul străbate Şi ce folos …

Read More »

Bismarqueuri de falsă marcă, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Bismarqueuri de falsă marcă, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Opere IV. Poezii. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.276 B, 66-67. Aparţine epocii berlineze (1873-1874). Cronică rimată îndreptată, probabil, împotriva lui Nicolae Kreţulescu, superiorul său la Agenţia Română din Berlin. Mihai Eminescu Bismarqueuri de falsă marcă Bismarqueuri de falsă marcă, Mie-mi pare cum că, parcă De iubirea nemţărimei Nici un rău nu vă înţărca, În zădar Alsasul, Posen, Cu-a lor stare vă încarcă Ochii voştri, să pricepeţi Unde duce-a ţării barcă Şi ce rău ne proroceşte A cobirei neagră ţarcă. Voi …

Read More »

Basmul ce i l-aş spune ei, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Basmul ce i l-aş spune ei, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată de Perpessicius în „Revista Fundaţiilor Regale”, nr. 7 din iulie 1939. A apărut pentru prima oară în volum în Opere IV. Poezii. Se păstrează într-o singură versiune în manuscrisul nr. 2.262, 7-7v. Aparţine studiilor vieneze. Mihai Eminescu Basmul ce i l-aş spune ei O, dă-mi arpa de aramă Şi mi-o pune-n braţul stâng. Ochii tăi se plec cu teamă, Tu roşeşti – glasu-mi te cheamă, Coardele încet te plâng! Vino dar, palidă zână, Pune faţa pe-al meu piept, Gâtul tău pe …

Read More »

Azi e zi întâi de mai, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Azi e zi întâi de mai, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume în 1902. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.269, 57. Aparţine epocii ieşene (1876). Mihai Eminescu Azi e zi întâi de mai Azi e zi întâi de mai, Azi e ziua de Armindeni; Eu te cat, drăguţa mea, Eu te caut pretutindeni. Eu te cer de la izvor, De la codrul cel de brazi, De la vântul ce lovi Bălsămând al meu obraz. Întreb munţii cei înalţi, De la râuri eu te cer: De-au văzut cumva ascuns Al …

Read More »

Aveam o muză, de Mihai Eminescu (comentariu literar, rezumat literar)

Aveam o muză, de Mihai Eminescu, este o poezie a cărei primă ediţie a fost publicată în volumul Poezii postume, ediţie îngrijită de Alexandru Colorian şi Alexandru Iacobescu, Bucureşti, 1940. Se păstrează în manuscrisul nr. 2.259, 142-143. Aparţine epocii studiilor universitare la Viena (1871). Este un text cu lacune şi „puncte obscure”. Mihai Eminescu Aveam o muză Aveam o muză, ea era frumoasă, Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta Poţi ca să vezi icoana radioasă, În strai de-argint a unui elf de nea! Păr blond deschis, de aur şi mătasă, Grumazii albi şi umeri coperea, Un strai de-argint strâns …

Read More »