Tag Archives: Iaşi

Iaşii în carnaval, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

„A doua piesă a mea – mărturiseşte Vasile Alecsandri în prefaţa ediţiei de la 1875 – Iaşii în carnaval, a iritat şi mai mult pe unele înalte ipokimene; căci ea loveşte în acei ce au mare interes a nu să forma la noi o opinie publică, menită de a condemna faptelor lor.” „În timpul reprezentaţiei – relatează poetul în scrisoarea adresată lui Ubicini, amintită mai înainte -, prefectul de poliţie a vrut să se tragă cortina – din ordin venit de sus – dar publicul l-a împiedecat. Atunci a venit să mă înştiinţeze că trebuie să-mi retrag piesa, căci, dacă …

Read More »

Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Chiriţa în Iaşi sau Două fete ş-o neneacă, de Vasile Alecsandri, este un vodevil. Scrisă în acelaşi timp cu Scara mâţei, adică în primele luni ale anului 1850, îndată după întoarcerea scriitorului din exil, comedia s-a prezentat în premieră la Teatrul Naţional din Iaşi, la 9 aprilie 1850, repurtând un mare succes. În distribuţie figurau cei mai buni actori ai teatrului: Matei Millo în rolul Chiriţei, iar în celelalte, actorii Teodoru (Grigori Bârzoi), Teodorini (Pungescu), Neculau (Bondici), Luchian (Guliţă), Bonciu (Cuculeţ) şi doamna Sterian (Văduva Afin) şi „demoazelele” Chiciu (Aristiţa), Bibiri (Calipsiţa), Nini (Luluţa). Până şi rolurile secundare erau interpretate …

Read More »

Un salon din Iaşi, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Un fragment din această scriere, povestirea intercalată în scena a IV-a, Înecarea vaporului Seceni pe Dunăre, a fost scrisă pentru proiectata revistă „România literară”, al cărei prim număr trebuia să apară în 1852. Acest plan, conturat, cu siguranţă, în timp ce poetul se afla la Paris, împreună cu Nicolae Bălcescu, era împărtăşit şi lui Ion Ghica la 27 octombrie 1851, într-o scrisoare în care Vasile Alecsandri îi cerea colaborarea: „Plec peste câteva zile în Moldova, ducând cu mine de la Paris hotărârea nezdruncinată de a întemeia o foaie ştiinţifică şi literară. Am pornit deja în căutarea articolelor şi datorită compatrioţilor …

Read More »

Iaşii în 1844, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Publicat întâi în 1845 la Iaşi (în „Calendarul pentru poporul românesc” al lui Mihail Kogălniceanu), acest tablou de moravuri, surprins cu ochi critic, este reluat apoi în Salba literară (1857), fiind inclus şi în volumul Proză, 1876. El se înscrie alături de celelalte două „fiziologii” colective şi sociale: Borsec şi Balta-Albă (conferă G.C. Nicolescu, prefaţă la volumul Vasile Alecsandri, Proză, 1966). A fost scris spre sfârşitul anului 1844, probabil cu intenţia de a fi publicat în „Propăşirea”, a cărei apariţie este însă curând suprimată (conferă nota lui G.C. Nicolescu). Vasile Alecsandri

Read More »