Tag Archives: Folclorişti

Traian Cantemir

Traian Cantemir (7 septembrie 1907, Pătrăuţi, judeţul Suceava – 7 august 1998, Iaşi) – folclorist şi istoric literar. După studii secundare la Suceava (1918-1926), Cantemir urmează Facultatea de Litere şi Filosofie la Cernăuţi (1926-1930), cu profesorii Leca Morariu, Alexe Procopovici, Eugen Herzog şi Vasile Gherasim, apoi se specializează la Şcoala Română din Roma (1931-1933). Îşi ia doctoratul în litere şi filosofie la Universitatea din Cernăuţi (1936), fiind succesiv profesor secundar la Hotin şi Cernăuţi (1934-1936), asistent la Catedra de literatură română modernă şi folclor a Universităţii din Cernăuţi (1937-1944), secretar la Institutul de Literatură, Filologie, Istorie şi Folclor de pe …

Read More »

Mihail Canianu

Mihail Canianu (pseudonimul literar al lui Moritz Cahana) (1867, Hârlău, judeţul Iaşi – 28 septembrie 1933, Bucureşti) – folclorist, traducător şi publicist. Descendent al unei familii de negustori, Canianu şi-a început instrucţia în oraşul natal şi a desăvârşit-o, probabil, la Iaşi, unde pare să fi urmat cursurile gimnaziale şi ale unei facultăţi, devenind în cele din urmă profesor. A abordat cu îndrăzneală, dar şi cu o anume competenţă, domenii de activitate diverse. Colaborează la „Românul”, „Drepturile poporului”, „Lumea ilustrată”, „Revista pentru istorie, arheologie şi filologie” etc., cu studii şi culegeri de folclor şi cu articole cu tematică socială, acestea din …

Read More »

Ştefan Cacoveanu

Ştefan Cacoveanu (25 decembrie 1843, Ciugudu de Sus, judeţul Alba – 17 decembrie 1936, Alba Iulia) – literat şi culegător de folclor. A făcut liceul la Aiud şi la Blaj, unde l-a avut profesor pe I. Micu Moldovanu, la îndemnul căruia notează primele texte populare culese din satul natal, asemenea multor altor elevi blăjeni care au contribuit la adunarea doinelor şi strigăturilor din Transilvania, publicate în anul 1885 de Jan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu. Elev în ultimul an de liceu, Cacoveanu are prilejul să-l găzduiască, în 1866, pe tânărul peregrin Mihai Eminescu, atras de faima istorică şi culturală a …

Read More »

Teodor T. Burada

Teodor T. Burada (3 octombrie 1839, Iaşi – 17 februarie 1923, Iaşi) – muzicolog, folclorist, etnograf, violonist, memorialist şi istoric al teatrului. Cărturar de formaţie enciclopedică, în permanent contact cu evenimentele culturale din epocă, Burada a moştenit de la tatăl său, Teodor (Tudorachi) Burada, mare vornic în Moldova, talentul de memorialist, iar de la mama sa Maria (născută Isăcescu), aparţinând unei vechi familii de boieri moldoveni, înclinaţia spre muzică, literatură şi limbi străine. Şi-a făcut primele studii în casa părintească, având profesori iluştri precum V.A. Urechia şi Grigore Cobălcescu. A intrat, în 1856, cadet la Şcoala Militară, pe care o …

Read More »

Vasile Bumbac

Vasile Bumbac (7 februarie 1837, Costâna, judeţul Suceava – 27 februarie 1918, Suceava) – poet şi folclorist. Este fiul lui Ion Bumbac, ţăran, şi fratele lui Ion Bumbac, autor de versuri. A început liceul la Cernăuţi, dar, din cauza atitudinii politice, este nevoit să-şi termine studiile liceale la Blaj (1862). La Cernăuţi a fost elevul lui Aron Pumnul şi a locuit la acesta împreună cu fratele său, Ion Bumbac, şi cu Mihai Eminescu. Obţinând în 1864 o bursă pentru Viena, urmează acolo cursurile Universităţii, luând, se pare, şi doctoratul în litere şi filosofic Preşedinte interimar al Societăţii literar-ştiinţifice a studenţilor …

Read More »

Octavian Buhociu

Octavian Buhociu (20 octombrie 1919, Crăieşti, judeţul Galaţi – 11 septembrie 1978, Bochum, Germania) – folclorist şi etnograf. Fiu al unei familii de ţărani, Buhociu a făcut studii de litere şi filosofie la Universitatea din Bucureşti, luându-şi licenţa în litere (1947) şi în filosofie (1948), cu tezele Filosofia istorică a lui T.L. Maiorescu şi Teoria cunoaşterii la Lucian Blaga şi Mircea Florian, după care şi-a susţinut doctoratul în litere la Universitatea din Paris (1958) cu tezele Le Folklore roumain de printemps şi La Philosophie de l’histoire d’A.D. Xenopol, din comisia de examinare făcând parte Jean Boutiere, Mario Roques, Georges Dumezil, …

Read More »

Iuliu Bugnariu

Iuliu Bugnariu (3 noiembrie 1864, Hordou, azi George Coşbuc, judeţul Bistriţa-Năsăud – 21 iulie 1929, Bistriţa) – folclorist. A făcut studii secundare la Năsăud şi a fost învăţător la Hordou. A colaborat la „Arhiva someşană”, „Epoca”, „Foişoara pentru răspândirea cunoştinţelor folositoare şi a iubirei de carte în popor”, „Gazeta poporului”, „Gazeta Transilvaniei”, „Revista ilustrată”, „Tribuna” şi „Tribuna poporului”. Nepot de soră al lui George Coşbuc, Bugnariu tipăreşte, în două volume, Muza someşană (1892-1901), care are meritul de a pune în lumină, după colecţiile preponderent lirice ale lui Ioan Micu Moldovanu şi Vasile Onişor, epica versificată transilvăneană dintr-o regiune nu prea …

Read More »

Tit Bud

Tit Bud (24 decembrie 1846, Sat-Şugatag, judeţul Maramureş – 19 august 1917) – folclorist. Provenit dintr-o familie de clerici, Bud îmbrăţişează, la rându-i, cariera preoţească, după studii la Ungvar, Beiuş şi Gherla. Timp de patru ani este capelan în Ieud, apoi avansat la Episcopia din Gherla, unde i se încredinţează diverse funcţii administrative. La cerere, se întoarce în satul natal, consacrându-se unei activităţi prodigioase de ridicare a stării economice şi culturale a ţăranilor. Ca revizor diecezan, preşedinte al Reuniunii docenţilor români din Maramureş, vicepreşedinte al Astrei, despărţământul Maramureş, a contribuit la dezvoltarea învăţământului, a întreprins studii de istorie bisericească, a …

Read More »

Tony Brill

Tony Brill (14 ianuarie 1910, Craiova – 12 martie 1986, Bucureşti) – folcloristă. După studiile gimnaziale şi liceale făcute în oraşul natal, a urmat studii universitare la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Între anii 1950 şi 1967, a fost cercetătoare la Institutul de Etnografie şi Folclor din Bucureşti. După ce teoretizează Principiile clasificării legendelor populare româneşti (1966), le aplică practic în primul tom al corpusului acestei specii a prozei populare: Legende populare româneşti (1981). Selecţia, din care iniţial au fost tipărite legendele cosmosului, florei şi faunei, a fost alcătuită pe baza cercetării a 120 de autori, 224 de …

Read More »

Monica Brătulescu

Monica Brătulescu (13 iulie 1930, Craiova) – prozatoare şi folcloristă. Este fiica lui Netty (născută Silbermann) şi a lui Iacob Rahmil, proprietar al unei case de efecte şi lombard. A absolvit Facultatea de Filologie, secţia limba şi literatura engleză, a Universităţii din Bucureşti (1953), devenind cercetător la Institutul de Etnografie şi Folclor (1955-1982). Îşi ia doctoratul în filologie în 1975. Emigrând în 1982 în Israel, este angajată între 1984 şi 1988 la Hebrew University din Ierusalim, fiind cercetător la Folklore Research Center, pentru culegerea şi studierea tradiţiilor populare ale israelienilor proveniţi din România. Brătulescu aduce reale contribuţii la cunoaşterea colindelor …

Read More »