Tag Archives: Folclorişti

Vasile Cireş

Vasile Cireş (9 martie 1866, Hurdugi, judeţul Vaslui – circa 1930) – folclorist. Fiul lui Ştefan Cireş, ţăran, Cireş a făcut şcoala la Iaşi, avându-l ca profesor pe Aron Densuşianu, apoi, în acelaşi oraş, a urmat Facultatea de Litere şi Filosofic. A fost profesor de limba română la Focşani (1888) şi la gimnaziul din Târgovişte (1892). Din 1893 predă limba şi literatura română la Seminarul „Veniamin Costachi” din Iaşi, iar din 1904, la Gimnaziul „Ştefan cel Mare” din acelaşi oraş. În 1907 îşi termină şi studiile de drept. În teza de licenţă, Consideraţiuni estetice asupra poeziei populare române (1888), Cireş …

Read More »

Dimitrie Cioflec

Dimitrie Cioflec (30 aprilie 1828, Arpătac, azi Araci, judeţul Covasna – 31 decembrie 1891, Braşov) – folclorist. Fiu al preotului Gheorghe Cioflec, Cioflec beneficiază de o bună educaţie, având profesor la Gimnaziul Greco-Catolic din Braşov, printre alţii, pe Iacob Mureşianu. Se bucură de sprijinul lui Andrei Şaguna pentru a urma la Viena cursuri de pedagogie, absolvite în 1853. A funcţionat ca institutor la diferite şcoli din Braşov şi va milita, în această calitate, pentru înfiinţarea Reuniunii învăţătorilor Români din districtul Braşovului. La Braşov, Cioflec devine colaboratorul lui George Bariţiu, de la care va primi preţioase îndrumări privind culegerea poeziilor populare …

Read More »

Valeriu Ciobanu

Valeriu Ciobanu (4 aprilie 1917, Nemirov-Chişinău, Basarabia – 21 decembrie 1966, Bucureşti) – poet, folclorist, traducător şi istoric literar. Este fiul Annei (născută Schmidt) şi al lui Ştefan Ciobanu, istoric literar. Ciobanu face studii primare şi liceale la Chişinău şi urmează filosofia şi literele la Bucureşti (1936-1940), concomitent cu Şcoala Normală Superioară (transformată în Academia Pedagogică), studiul prelungindu-se cu încă un an. Beneficiază şi de studii de specializare în Franţa, la Aix-Marseille (1939). După absolvire, suplineşte pentru o scurtă perioadă o catedră de franceză în Bucureşti. Până să devină cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie Literară şi Folclor al Academiei …

Read More »

Ion D. Ciobanu

Ion D. Ciobanu (25 aprilie 1910, Culnaia Veche, regiunea Odesa, Ucraina – 8 ianuarie 2000, Chişinău) – prozator şi folclorist. A absolvit Institutul Pedagogic din Tiraspol (1932), fiind apoi şef al Secţiei de limbă şi literatură a Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice (Tiraspol – 1939, Chişinău, 1940-1941), director al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe de la Chişinău (1946-1952), director al Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău (1952-1956), şef al sectorului de folcloristică al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe de la Chişinău (1960-1979). În 1940 a participat la procesul de înlocuire a …

Read More »

Ion Constantin Chiţimia

Ion Constantin Chiţimia (22 mai 1908, Albuleşti, judeţul Mehedinţi – 19 februarie 1996, Bucureşti) – folclorist, comparatist şi istoric literar. Este fiul Mariei (născută Popescu) şi al lui Constantin Chiţimia, ţărani. Urmează şcoala primară în satul natal (1915-1920), apoi Liceul „Traian” din Turnu Severin (1922-1930) şi Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1930-1934), specializându-se în literatura română veche sub îndrumarea lui Nicolae Cartojan; îşi ia licenţa cu lucrarea Cronicile slavo-române în secolul al XVI-lea. Din 1932 este bibliotecar la Seminarul de istoria literaturii române vechi al Facultăţii, până în 1934, când obţine prin concurs o bursă în …

Read More »

Gheorghe Cernea

Gheorghe Cernea (29 octombrie  1898, Bucureşti – 29 martie 1965, Paloş, judeţul Braşov) – folclorist. După ce urmează Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, cursurile de vară pentru învăţători din Sălişte şi Deva şi pe cele ale Şcolii Normale din Sibiu (1922-1924), funcţionează ca învăţător în Plotoneşti-Ciuc, Bârsău-Ilia, Cobor şi Roadeş-Agnita şi la Paloş. Regiunea Cohalmului, din fostul judeţ Târnava Mare, şi-a găsit în el un asiduu cercetător, care a cules creaţii folclorice, a organizat expoziţii etnografice şi intenţiona să consacre zonei o monografie: Sate târnăvene din ţinutul Rupea-Cohalm. Cernea a editat un număr apreciabil de mici colecţii, de o mare …

Read More »

Stelian Cârstean

Stelian Cârstean (19 februarie 1942, Rădăuţi, judeţul Suceava) – folclorist. Este fiul Adelei (născută Rudişteanu) şi al lui Vasile Cârstean, învăţători. După studii liceale la Rădăuţi şi studii universitare (1960-1964) la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, este, succesiv, profesor la Botoşani (1964-1971), instructor la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (din 1971), instructor la Centrala Editorială (1982-1990), director general adjunct în Ministerul Culturii (1990-1997), consultant artistic la Centrul Naţional al Creaţiei Populare (din 1997). Şi-a luat doctoratul în 1978, la Universitatea din Bucureşti, cu teza Balada în folclorul Moldovei de Nord. Culegerea Folclor din Moldova de Sus (1969) conţine …

Read More »

George Cătană

George (Gheorghe) Cătană (20 septembrie 1865, Remetea-Pogănici, judeţul Caraş-Severin – 13 iulie 1944) – culegător de folclor. Este fiul Trăiei şi al lui Ion Cătană, ţărani săraci. Cătană urmează şcoala primară în satul natal, gimnaziul la Lugoj şi Şcoala Normală (Preparandia) din Caransebeş (1880-1883). După 2 ani de practică în Brebu, este numit învăţător definitiv în comuna Valeadeni. A fost comisar al şcolilor confesionale din protopopiatul Caransebeş şi a înfiinţat, în 1896, cercul cultural local al Astrei (bibliotecă, săli de lectură şi cor). Culege neobosit folclor, avându-l ca model pe Ion Pop-Reteganul. Debutează în 1886, în „Gazeta poporului” din Timişoara, …

Read More »

Ioan D. Caragiani

Ioan D. Caragiani (11 februarie 1841, Avdela, Grecia – 13 ianuarie 1921, Iaşi) – folclorist şi traducător. Fiu al unor ţărani aromâni, Caragiani urmează cursurile şcolilor primare şi secundare aromâneşti din Avdela, Gureanţă şi Vlaho-Clisura. Din 1856, studiază filologia la Atena, şi după absolvire, vine în România. Obţine un post de profesor la Gimnaziul Central din Iaşi, devenind, din 1866, şi profesor suplinitor la catedra de limba şi literatura elină a Universităţii. Titularizat nu peste multă vreme, a funcţionat aici aproape patru decenii. Îndată după stabilirea în Iaşi, Caragiani frecventează asiduu şedinţele Junimii, al cărei membru a şi devenit în …

Read More »

Dumitru Caracostea

Dumitru Caracostea (10 martie 1879, Slatina, judeţul Olt – 2 iunie 1964, Bucureşti) – stilistician, folclorist, teoretician, istoric şi critic literar. Fiu al Eufrosinei (născută Bichan), profesoară, şi al lui Nicolae Caracostea, judecător, Caracostea se trage dintr-o familie (Bălan) de aromâni epiroţi din satul Negadis. Printre ascendenţii săi se numără profesori şi directori ai gimnaziului din Ianina. A urmat şcoala elementară şi prima clasă de gimnaziu în oraşul natal, continuând apoi cursul secundar, până la absolvire, în Bucureşti, la „Sf. Sava”. Din 1900 e student al Facultăţii de Litere şi Filosofie din Bucureşti, unde, atras în primul an de limbile …

Read More »