Tag Archives: Folclorişti

Dimitrie Dan

Dimitrie Dan (8 octombrie 1856, Suceava – 25 mai 1927, Cernăuţi, Bucovina, azi Ucraina) – istoric, folclorist şi traducător. Fiu al Domnicăi, fiica preotului din Straja, şi al lui Nicolae Dan, cizmar, Dan face studii gimnaziale la Suceava şi, din 1876, studii universitare de teologie la Cernăuţi; în 1880 este hirotonit preot la Straja, precum şi în alte localităţi bucovinene, iar din 1920, consilier consistorial. A fost membru al Comisiunii Centrale din Viena pentru cercetarea şi conservarea monumentelor artistice. Devine, în 1904, la propunerea lui Ioan Bianu, membru corespondent al Academiei Române. Cu o operă mai restrânsă decât a prietenului …

Read More »

Leonid Curuci

Leonid Curuci (1 martie 1930, Talmaza, judeţul Tighina, Basarabia) – folclorist şi istoric literar. Este fiul Pelaghiei (născută Gonciarov) şi al lui Ilie Curuci, ţărani. Şi-a făcut studiile superioare la Institutul de învăţători din Tiraspol (1949-1951) şi la Facultatea de Filologie a Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău (1952-1954), luându-şi doctoratul în filologie în 1986. Din 1961 a fost colaborator ştiinţific la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţă din Chişinău. Curuci a scris mai ales lucrări de teorie literară cu caracter aplicativ-didactic: Elemente de poetică (limbaj, versificaţie, specii) (1970), Busola filologului cercetător (Scurt îndrumar istorico-filo­logic) (1981) etc. …

Read More »

Dimitrie Cuclin

Dimitrie Cuclin (24 martie 1885, Galaţi – 7 februarie 1978, Bucureşti) – scriitor, estetician, folclorist, filozof,  compozitor, muzicolog şi profesor. Studiile muzicale le-a început la Galaţi (1896-1897, 1899-1903) cu Constantin Cuclin (1896-1897), Gheorghe Cociu şi Ioan Bohociu (teorie-solfegiu), continuându-le la Turnu Măgurele (1897-1899) şi la Conservatorul din Bucureşti (1903-1907) cu D.G. Kiriac (teorie-solfegiu), Alfonso Castaldi (armonie, contrapunct, fugă şi compoziţie), Robert Klenck (vioară), Dimitrie Dinicu (muzică de cameră), Robert Klenck (vioară), Dimitrie Dinicu (muzică de cameră) şi Constantin Dimitrescu (orchestră). S-a perfecţionat la Conservatoire National de musique din Paris (octombrie-decembrie 1907) cu Charles Marie Widor (compoziţie) şi la Schola Cantorum …

Read More »

Dumitru Covalciuc

Dumitru Covalciuc (2 ianuarie 1947, Oprişeni, judeţul Cernăuţi, Bucovina) – prozator, folclorist şi istoric literar. După absolvirea Facultăţii de limbi străine a Universităţii din Cernăuţi (1971), a fost şef de secţie la ziarul „Zorile Bucovinei”, preşedinte al cercului Arboroasa şi director al Institutului Obştesc de Istorie, Restituiri Literare şi Folclorice „Dimitrie Onciul”. Covalciuc desfăşoară o activitate intensă de valorificare a moşte­nirii culturale a românilor din nordul Bucovinei, editează analele „Ţara Fagilor” (din 1992), revistele trimestriale „Mio­riţa” (din 1992), „Codrul Cosminului” (din 1993), „Calendarul creştin ortodox al românilor bucovineni” etc. Este autor al unor colecţii de folclor din Bucovina, apărute începând …

Read More »

Lucian Costin

Lucian Costin (pseudonimul literar al lui Ion Gh. Costiniuc) (11 septembrie 1887, Lisaura, judeţul Suceava – 10 septembrie 1951, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin) – poet, folclorist şi publicist. Este fiul Marandei şi al lui Gheorghe Costiniuc. Frecventează clasele primare la şcolile din Tişăuţi şi Lisaura, după care este elev al Liceului de băieţi din Suceava. Se înscrie la Facultatea de Geografie a Universităţii din Cernăuţi, audiind, între 1910 şi 1914, pe lângă cursurile acestei facultăţi, şi prelegeri de istorie, filosofie şi limba română; între profesorii preferaţi se numără Sextil Puşcariu. După o specializare de 2 ani la Viena (1914-1916), funcţionează ca …

Read More »

Avram Corcea

Avram Corcea (1868-1951) – culegător de folclor. Preot ortodox în localitatea Coştei de lângă Vîrşeţ, Corcea a cules în anii 1889 şi 1890, de la lăutarul Vichentie Micu, mai multe balade, pe care le-a reunit în volumul Balade poporale, apărut la Caransebeş în 1899. Parte dintre aceste balade Corcea le publicase în câteva numere din ziarul „Tribuna” de la Sibiu. Cântecele bătrâneşti culese sunt transcrise cu deosebită grijă de a respecta întocmai textul obţinut de la informator. Însă, din dorinţa de a le face mai accesibile, culegătorul a preferat să renunţe la particularităţile fonetice ale graiului bănăţean. Cântecelor vechi, Corcea …

Read More »

Barbu Constantinescu

Barbu Constantinescu (1839, Ploieşti – 30 noiembrie 1891, Bucureşti) – culegător de folclor. După studii gimnaziale la Ploieşti şi la Bucureşti şi studii teologice la Bucureşti (1852-1858), face studii universitare de filosofie şi pedagogie la Leipzig (1860-1866), luându-şi aici doctoratul în filosofie (1866). Revenit la Bucureşti, este profesor de liceu (1866-1888), apoi profesor universitar şi decan la Facultatea de Teologie (1882-1884, 1888-1891), director de studii la Azilul „Elena Doamna” (1882-1886, 1888-1889). A întemeiat revista de pedagogie „Educatorul” (1883-1884). A colaborat şi la „Columna lui Traian”, „Ghiluşul”, „Învăţătorul” şi „Lumina pentru toţi”. Autor de manuale didactice, Constantinescu publică, sub titlul Probe …

Read More »

Tudor Colac

Tudor Colac (10 martie 1948, sat Dumeni, comuna Costiceni, judeţul Hotin, Basarabia, în prezent raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina) – eseist, publicist, etnolog, folclorist şi istoriograf al folcloristicii româneşti din Republica Moldova. Studii: şcoala primară şi studii medii în loc natal (absolvită în 1965); studii la Facultatea de Filologie şi Jurnalism a Universităţii de Stat din Moldova (1965-1970); studiază muzica ca asociat la facultatea de arte frumoase (secţia serală) a aceleiaşi universităţi (1965-1969). Doctor în filologie, specializarea folclor al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca cu teza Familia – vatră a spiritualităţii româneşti (1999), conducător ştiinţific profesor universitar, doctor Dumitru …

Read More »

Constantin Ciuchindel

Constantin Ciuchindel (22 ianuarie 1926, Tecuci, judeţul Galaţi – 15 decembrie 1996, Bucureşti) – folclorist. După studii liceale la Tecuci (1937-1945) şi studii la Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj (1945-1949), devine profesor de liceu la Cluj (1949-1950), redactor şi secretar de redacţie la „Gazeta învăţământului” (1950-1951), consilier tehnic şi director la Biblioteca Academiei Române (1951-1954), cercetător şi secretar ştiinţific la Institutul de Istorie Literară şi Folclor din capitală (1954-1960), profesor secundar la Bucureşti (1960-1964), profesor la Universitatea din Galaţi, până la pensionare. Este doctor în filologie la Universitatea din Iaşi, cu teza Povestea lui Archirie filosoful (1972). Colaborează …

Read More »

Victor Cirimpei

Victor Cirimpei (15 februarie 1940, Drăgăneşti, judeţul Bălţi, Basarabia) – folclorist. Este fiul lui Alexandru Cirimpei, ţăran. A urmat Facultatea de Filologie la Chişinău (1958-1964) şi doctorantura la Moscova (1965-1967). Din 1964 a lucrat, în cadrul Academiei de Ştiinţe din Chişinău, ca laborant delegat la doctorantura şi cercetător ştiinţific. În 1968 devine doctor în filologie, cu teza Procese contemporane în folclor. Cirimpei a cules folclor de la românii din Basarabia, Ucraina, Rusia şi Georgia, publicând textele în numeroase culegeri colective. Cu studii de mitologie, folcloristică şi analiză literară a fost prezent, din 1964, în publicaţii de profil din Chişinău. Alte …

Read More »