Tag Archives: Doină

Doină cultă

Scriitorii epocii paşoptiste sunt puternic influenţaţi de folclor, astfel, după modelul doinelor populare, ei abordează specia doinei, datorită complexităţii tematice şi a realismului sentimentului evidenţiat în forma sa naturală. Vasile Alecsandri deschide seria scriitorilor moderni care pun bazele doinei culte. Aceasta s-a constituit prin prelucrarea creaţiei populare, respectiv doina populară, imitată în ciclul Doine (publicate mai întâi în periodice între 1843-1849, apoi în volum, în 1853) cu ecouri şi în creaţiile din Lăcrămioare şi Suvenire. Prin aceste creaţii, se evidenţiază o nouă estetică, bazată pe teme majore: dragostea de viaţă, integrarea firească a omului în natură, elan vital şi optimism. …

Read More »

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din octombrie-decembrie 1882. Informaţiile istorice privitoare la vlahii din Tesalia şi la dacii lui Decebal furnizate de bizantinul Kekaumenos (secolul al XI-lea) în Strategikon au fost prelucrate de mulţi istorici de după Hasdeu (de exemplu, Dimitrie Onciul, Teoria lui Roesler, în Scrieri alese, Bucureşti, 1968; „dacii” ar fi românii nord-dunăreni, iar besii ar fi aromânii; A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1972; Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1978). În toate cercetările de …

Read More »

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din iulie-septembrie 1882. De fapt, studiul e mai vechi, încadrat în textul primei lecţii a cursului liber de filologie comparată deschis de Hasdeu la Universitate luni 14 octombrie 1874. În ediţia noastră, reproducem ambele versiuni, pentru că deosebirile dintre ele sunt importante. În cursul de filologie comparată, textul conţine în plus cuvinte, fraze, elemente de adresare, uneori pasaje întregi specifice stilului expunerii orale. Hasdeu a republicat studiul pentru că de fiecare dată a urmărit scopuri diferite: …

Read More »

Doină

Doina este o formă a cântecului popular liric, constituită ca specie aparte numai din punct de vedere muzical. Termenul a fost impus de Vasile Alecsandri prin culegerea sa şi, după el, de Jan Urban Jarnik şi Andrei Bârseanu, pentru Transilvania. În mediul folcloric termenul nu a fost folosit decât pe o arie restrânsă în Moldova, doina fiind denumită şi cu alţi termeni: „de dragoste”, „de codru”, „de frunză”, „horă lungă”, „de urât”, „de jale” etc. Etimologia cuvântului a stârnit multe controverse. Dimitrie Cantemir crede că este numele unui zeu războinic dac; I. Malinescu îl pune în legătură cu Danubius şi …

Read More »