Tag Archives: Critici literari

Gheorghe Bogdan-Duică

Gheorghe Bogdan-Duică (2 ianuarie 1866, Braşov – 21 septembrie 1934, Braşov) – critic şi istoric literar. A fost al doilea născut în familia Elenei (născută Munteanu) şi a lui Ioan Bogdan, funcţionar. Dintre ceilalţi fraţi, se vor remarca, în diverse domenii, Ioan, Ştefan, Alexandru şi Aurel Bogdan. O soră, Ecaterina, a fost a doua soţie a lui Nicolae Iorga. Bogdan-Duică a urmat şcoala primară din Scheii Braşovului. După ce a absolvit Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov (1885), audiază cursuri de logică şi de filologie la universităţile din Budapesta, Jena şi Viena. Obţine un post de profesor suplinitor la Liceul „Andrei …

Read More »

Dan Silviu Boerescu

Dan Silviu Boerescu (28 martie 1963, Bucureşti) – critic literar. Este fiul Mariei (născută Leahu) şi al lui Marcel Boerescu, asistenţi medicali. Urmează, între 1977 şi 1981, cursurile Liceului „Gheorghe Şincai” din Bucureşti. În 1988, va absolvi Facultatea de Litere, secţia română-engleză, a Universităţii din Bucureşti, în perioada 1988-1990, este profesor la o şcoală generală din Roşiori de Vede. Între 1990 şi 1995, deţine funcţia de director adjunct al Editurii Phoenix. Din 1996, este redactor la Muzeul Literaturii Române şi consilier la Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti. Din 1997, redactează şi conduce revista „ArtPanorama”. Debutează cu cronică literară în „Amfiteatru” (1986). …

Read More »

Andrei Bodiu

Andrei Bodiu (27 aprilie 1965, Baia Mare) – poet şi critic literar. Este fiul Yvonnei (născută Chefneux) şi al lui Anatolie Bodiu, inginer chimist. După cursurile liceale încheiate la Liceul „Unirea” din Braşov (1984), a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara (1988). Elev, apoi student, frecventează „Cercul literar 19” din Braşov şi cenaclul revistei „Orizont”. Colaborează cu versuri, eseuri şi cronici literare la „Dialog”, „Echinox”, „Forum studenţesc”, „Amfiteatru”, „Interval”, „Vatra”, „Astra”, „Poesis”, „Observator cultural” etc. Este, pe rând, profesor de gimnaziu la Apaţa (judeţul Braşov), la Şcoala Normală din Braşov, redactor (din 1990) şi redactor-şef (din 1998) la …

Read More »

Traian Liviu Birăescu

Traian Liviu Birăescu (19 iulie 1924, Timişoara – 8 ianuarie 1998, Timişoara) – prozator, eseist şi critic literar. Este fiul Emiliei (născută Bojin), învăţătoare, şi al lui Traian Birăescu, ziarist. După absolvirea Liceului „Constantin Diaconovici-Loga” din Timişoara, urmează Facultatea de Litere şi Filosofie şi Facultatea de Drept din Cluj, terminate în 1948. A susţinut un doctorat în literatură comparată (1974). A profesat ca jurist în Timişoara, apoi a devenit cadru didactic la Facultatea de Filologie a Universităţii din localitate. Colaborează la „Scrisul bănăţean”, „Orizont”, „Tribuna”, „Familia”, „Transilvania”, „Cronica” etc. A fost soţul Aquilinei Birăescu. Debutează cu un eseu în „Vrerea” …

Read More »

Nicolae Bileţchi

Nicolae Bileţchi (12 martie 1937, Oprişeni, Bucovina, azi Dubovka, Ucraina) – critic şi istoric literar. Este fiul Elenei (născută Haisuc) şi al lui Vasile Bileţchi, ţărani. A absolvit Facultatea de Filologie (secţia germano-romanică) la Universitatea din Cernăuţi (1959). Doctorand la Institutul de Literatură Universală „Maxim Gorki” al Academiei de Ştiinţe din URSS, între 1964 şi 1967, şi-a luat doctoratul în filologie în 1987. Este cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. A fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (1992). A debutat editorial cu studiul monografic …

Read More »

Ion Biberi

Ion Biberi (21 iulie 1904, Turnu Severin – 27 septembrie 1990, Bucureşti) – prozator, eseist şi critic literar. Mama lui Biberi era fiica unui emigrant francez, Pierre Gayraud, arhitect-antreprenor, venit în Principate către 1870 şi stabilit la Turnu Severin. Tatăl, căpitanul de marină Constantin Biberi, era fiu al lui Andrei Biberi, doctor în medicină, cu studii la Leipzig. Biberi învaţă la o şcoală catolică din oraşul natal, iar din 1915, la Liceul Militar din Craiova. După terminarea acestuia, frecventează clasa a VIII-a la Liceul „Traian” din Turnu Severin, iar din toamna lui 1922 devine student al Facultăţii de Medicină din …

Read More »

Marcu Beza

Marcu Beza (30 iunie 1882, Vlaho-Clisura, Macedonia – 30 mai 1949, Bucureşti) – prozator, poet, eseist, folclorist, critic literar şi diplomat. A urmat Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti, unde i-a avut profesori pe Titu Maiorescu şi Nicolae Iorga, care i-au apreciat activitatea de eseist şi publicist. Primul volum, De la noi (proză în dialect aromân), i-a apărut în anul 1903. A redactat revista „Grai bun” (1906-1907, 1909). Din 1909 a fost interpret la Legaţia Română din Londra; până în 1914, a studiat în paralel literele la Londra şi Oxford. În 1916, la intrarea României în război, se întoarce …

Read More »

Marin Beşteliu

Marin Beşteliu (7 iunie 1939, Podari, judeţul Dolj) – istoric şi critic literar. Este fiul Anei (născută Dârju) şi al lui Atanasie Beşteliu, ţăran înstărit. Beşteliu urmează Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, funcţionează ca profesor de liceu şi devine apoi profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii din Craiova. Îşi susţine teza de doctorat în 1973, cu tema Elemente fantastice în romantismul românesc. A debutat în 1968, în revista „Ramuri”, cu un studiu asupra manuscrisului dramei neterminate Sfârşitul de Gib I. Mihăescu şi a continuat să publice intermitent studii şi articole în revistele „Ramuri”, „Cronica” …

Read More »

Nicolae Bârna

Nicolae Bârna (11 octombrie 1950, Bucureşti) – traducător şi critic literar. Este fiul Elenei (născută Nopcea) şi al lui Vlaicu Bârna, scriitor. A absolvit Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureşti (1969) şi Facultatea de Limbi Romanice a Universităţii din Bucureşti, secţia franceză-română (1973). După absolvire, a lucrat la Redacţia publicaţiilor pentru străinătate. Din 1992 este redactor la revista „Caiete critice”, iar din 1995, cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” din Bucureşti. Îşi susţine doctoratul în filologie în 1999, cu o teză despre modernizarea prozei rurale. A debutat în 1972, cu un articol despre Roland Barthes, publicat în …

Read More »

Titus Bărbulescu

Titus Bărbulescu (22 iunie 1920, Bucureşti) – prozator şi critic literar. Este fiul Corneliei şi al lui Eugen Bărbulescu, preot (ambii originari din judeţul Argeş). Bărbulescu urmează, în paralel, după absolvirea Liceului „Cantemir Vodă” din Bucureşti, cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie şi ale Facultăţii de Drept de la Universitatea din Bucureşti (promoţia 1941 şi, respectiv, 1942). Sublocotenent de cavalerie (după terminarea Şcolii de ofiţeri de rezervă), este trimis pe frontul de Vest (Transilvania, Ungaria, Cehoslovacia). Rănit în martie 1945, e luat prizonier de germani şi, printr-un concurs de împrejurări favorabile, descrise în „povestea de război” Ionică, ajunge în Franţa …

Read More »