Tag Archives: Burebista

Campaniile lui Burebista (60-45 î.Hr.)

Evoluţia statală a triburilor nord-tracice din teritoriul întins între Munţii Balcani, Tisa, Carpaţii Nordici şi Nistru a cunoscut un apogeu către mijlocul secolului I î.Hr., prin cuceririle realizate de către regele get Burebista. Domnia sa a început în jurul anului 82 î.Hr. Până în prezent nu s-a putut decide unde s-a aflat nucleul din care a pornit această acţiune politico-militară: în sud-vestul Transilvaniei sau în sudul Munteniei. Totuşi, faptul că Strabon îl denumeşte „get” înclină balanţa spre originea sudică, deoarece acest autor cunoştea deosebirea geografică dintre geţi şi daci. Nu este exclus ca centrul iniţial să se fi aflat mai …

Read More »

Apariţia şi formarea relaţiilor sclavagiste în Dacia. Perioada Burebista-Decebal (secolul I î.Hr. – 106 d.Hr.)

Situaţia generală Cele două secole următoare (secolele I î.Hr. şi I d.Hr.), constituind, din punct de vedere arheologic, perioadele a treia şi a patra din a doua epocă a fierului, se caracterizează, pe plan istoric, prin două mari schimbări ce se petrec în sânul societăţii geto-dace de pe teritoriul României. Prima schimbare e consecinţa unui proces intern, iar a doua e urmarea unui eveniment de ordin extern. Procesul intern constă în continua şi tot mai accentuata diferenţiere din sânul societăţii geto-dace, datorită dezvoltării accelerate a forţelor de producţie. Dezvoltarea continuă a acestor forţe duce la lichidarea treptată a vechilor relaţii …

Read More »

Statul dac de la Burebista la Decebal

Premisele apariţiei statului În secolul al II-lea î.Hr., aşezările geto-dace existente în veacul precedent sau chiar mai înainte se extind şi se fac mai bogate. Alături de ele, dacii ridică aşezări noi, ca acelea de la Popeşti (pe Argeş), Pecica (în apropiere de Arad), Tinosul (pe Prahova) şi Sighişoara. În a doua jumătate a acestui veac îşi fac apariţia cetăţi (centre tribale şi de uniuni tribale) situate pe înălţimi, întărite cu valuri de pământ şi palisade; aşa sunt, de exemplu, cetăţuile de la Costeşti (judeţul Hunedoara, în Munţii Orăştiei) şi Căpâlna (judeţul Alba, pe valea Sebeşului). Cercetarea tuturor acestor aşezări …

Read More »