Suvenire, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Suvenire are un caracter mai eclectic decât cele de până acum. Lucrul acesta îl simţise de altfel scriitorul însuşi.

În diverse manuscrise în care aceste poezii sunt grupate - de obicei amestecate cu cele din Lăcrimioare, constituind, în definitiv, şi ele nişte „suvenire” - el le intitulează Poezii felurite (manuscrisul nr. 823) sau, simplu, Poezii (manuscrisul nr. 1.497).

Vasile Alecsandri

Mai târziu, după ce albumul devenit manuscrisul nr. 1.497 de astăzi fusese trimis lui Costache Negri, poetul taie vechiul titlu Poezii felurite, pe caietul ce-i rămăsese, şi-l înlocuieşte cu Suvenire.

Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Visul, Pe malul mărei, Păsărica, Maiorului Iancu Bran, Desrobirea ţiganilor, Odă cătră Bahlui, Zimbrul şi vulpea, Curcile, Frumoasă copiliţă, Adevărul şi minciuna, Pe un album, Romanţă, Adio Moldovei, La mormântul lui Gr. Romalo, Întoarcerea în ţară, La moartea lui P. Cazimir, Dridri, Umbrei lui Nicu Ghica, Dor de călătorie, Bosforul şi Strofe lui C. Negri.

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …