Suvenire, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Suvenire are un caracter mai eclectic decât cele de până acum. Lucrul acesta îl simţise de altfel scriitorul însuşi.

În diverse manuscrise în care aceste poezii sunt grupate - de obicei amestecate cu cele din Lăcrimioare, constituind, în definitiv, şi ele nişte „suvenire” - el le intitulează Poezii felurite (manuscrisul nr. 823) sau, simplu, Poezii (manuscrisul nr. 1.497).

Vasile Alecsandri

Mai târziu, după ce albumul devenit manuscrisul nr. 1.497 de astăzi fusese trimis lui Costache Negri, poetul taie vechiul titlu Poezii felurite, pe caietul ce-i rămăsese, şi-l înlocuieşte cu Suvenire.

Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Visul, Pe malul mărei, Păsărica, Maiorului Iancu Bran, Desrobirea ţiganilor, Odă cătră Bahlui, Zimbrul şi vulpea, Curcile, Frumoasă copiliţă, Adevărul şi minciuna, Pe un album, Romanţă, Adio Moldovei, La mormântul lui Gr. Romalo, Întoarcerea în ţară, La moartea lui P. Cazimir, Dridri, Umbrei lui Nicu Ghica, Dor de călătorie, Bosforul şi Strofe lui C. Negri.

Check Also

Gură-Cască, om politic, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Gură-Cască, om politic, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris, probabil, la Mirceşti, în …

Haimana, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Haimana, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris, probabil, mai târziu decât Paraponisitul, Kera …

Kera Nastasia sau Mania pensiilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Kera Nastasia sau Mania pensiilor, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris la Mirceşti …

Paraponisitul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Paraponisitul, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris probabil la Mirceşti prin 1861-1865, monologul …

Barbu Lăutariul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Barbu Lăutariul, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. În acest cânticel comic, scris la …