Şugubăţ şi şugubină. Un rest din influinţa juridică a slavilor asupra limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Şugubăţ şi şugubină. Un rest din influinţa juridică a slavilor asupra limbei române, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din octombrie-decembrie 1882.

Etimologia lui şugubină dată de Hasdeu se regăseşte în cercetările ulterioare.

Apropierea lui şugubăţ de a ţugui e făcută, cu probabilitate, şi de Iorgu Iordan (Stilistica limbii române, Bucureşti, 1975), dar respinsă de Alexandru Graur („Studii şi cercetări lingvistice” nr. 3-4 din 1956), care propune, pentru sensul „glumeţ, posnaş” (conferă şi Dicţionarul limbii române).

B.P. Hasdeu

Pentru vechimea lui şugubină (cu formele duşegubină, deşugubină), conferă Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române, Bucureşti, 1981: cele mai vechi atestări sunt din 1407, 1421, 1472, 1528 pentru var. duşegubină, şi 1507 pentru var. deşugubină; tot acolo, derivatul deşugubinar e atestat la 1588; var. şugubină, cu articol, e atestată însă prima dată la 1616 (conferă Bamian P. Bogdan, Glosarul cuvintelor româneşti din documentele slave-române, Bucureşti, 1946).

Şugubăţ e atestat relativ târziu, în secolul al XVII-lea, la Dosoftei (conferă Dicţionarul limbii române).

Check Also

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …