Sinteză literară

Sinteza literară este un eseu structurat sau nestructurat, care prezintă aspecte reflectate în mai multe opere literare aparţinând unuia sau mai multor autori, cu privire la: un curent literar / o orientare literară, ansamblul creaţiei unui scriitor, evoluţia / realizarea unei teme, a unei specii literare, a unui tip de personaj etc.