Rapsodii gramaticale, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Rapsodii gramaticale. I. Genitivul femeiesc. II. Finalul -u, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Lumina” nr. 15 din 1863, Iaşi. Am păstrat pe i în cazurile necesare explicării pronunţiei şi pe -u în exemplele folosite de autor pentru opoziţiile de număr discutate în text.

Regula aceasta este formulată aproape la fel în Gramatica Academici, I, 1963: „Genitivul şi dativul singular la substantivele feminine se formează adăugându-se articolul la forma nearticulată...: unei case - casei, unei grădini - grădinii...”; -i nu este „desininţă”, cum zice Hasdeu, ci chiar articol. El însuşi arată că, etimologic, i „nu este decât genitiv-dativul scurtat al pronumelui personal femeiesc ea”, adică demonstrativul latin Maci.

Ideea lui Hasdeu privind scrierea cu l scurt, pe care o susţineau mulţi oameni de cultură din epocă, a reapărut în discuţiile pentru reglementarea ortografică din 1953. Acad. Alexandru Graur susţine şi astăzi, exact în felul lui Hasdeu, că e necesar să se scrie cu l: capul familii (= familiii). Dicţionarul Academii (= Academiii), copii (= copiii), dar: copil (= copii), unei familii (= familii) (Alexandru Graur, Mic tratat de ortografie, Bucureşti, 1974.

B.P. Hasdeu

Fraza are o anumită coloratură stilistică, prin care se sugerează că, de fapt, Hasdeu era împotriva felului uşor „simplist” în care Negruzzi şi Alecsandri motivau necesitatea lui -u final numai la formele verbale de plural. Spre deosebire de aceştia, el are în vedere totalitatea omonimiilor verbale, realizate la nivelul desinenţelor şi al auxiliarelor, precum şi opoziţia dintre masculin şi neutru, dintre adjectiv şi adverb, dintre singular şi plural la substantivele masculine invariabile.

Metoda analizei gramaticale întreprinsă de Hasdeu în acest articol nu e departe de descriptivismul structuralist de astăzi.

Check Also

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile romanice, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

„Fost-ai ce-ai fost.” Un principiu estetic al sintaxei române în comparaţiune cu latina şi limbile …

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Bourel, melc şi culbec. Dacii şi latinii într-o scoică, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Posteritatea latinului „fax” în limba română. Un cuadruplet linguistic, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Biea. Cum ziceau românii înainte de a fi luat de la slavi pe „dragă”?, de …

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Scornesc şi stârnesc. Un specimen de necesitatea vechilor texturi pentru orice cercetare linguistică, de B.P. …