Protestaţie în numele Moldovei, a omenirei şi a lui Dumnezeu, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Protestaţie în numele Moldovei, a omenirei şi a lui Dumnezeu, de Vasile Alecsandri, a apărut în mai 1848, la Braşov şi era semnată: Vasili Alecsandri (mădular a comitetului ales de obştie pentru redacţia cererilor sale) - mai - 1848.

După cum se ştie, în urma nereuşitei mişcării de la sfârşitul lui martie 1848 din Moldova, Alecsandri ia calea exilului. La 15 aprilie trecea hotarul la Tulgheş, însoţit de G. Cantacuzino, acolo erau arestaţi, iar după o săptămână puteau pleca spre Braşov, unde ajungeau la 25 sau 26 aprilie (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, care corectează unele date greşite furnizate de Gheorghe Bogdan-Duică, Vasile Alecsandri).

Vasile Alecsandri

Constatând că mişcarea din Moldova era prezentată falsificat în Transilvania, Alecsandri, - adresându-se „Fraţilor români din toată România!” - redactează, fără îndoială din însărcinarea comitetului revoluţionar, Protestaţia în care zugrăvea situaţia politică şi socială din Moldova, ticăloşia regimului şi domnitorului de la Iaşi.

Însufleţit de atmosfera de entuziasm revoluţionar în care are loc marea adunare populară de la Blaj din ziua de 3/15 mai 1848, Alecsandri scrie şi publică tot acum în Foaie pentru minte... poeziile 15 mai 1848, Către români şi Hora Ardealului, care oglindeau frământările sociale şi naţionale din acel moment istoric, fiind totodată o puternică chemare la unire.

Tot el pare să fie autorul „corespondenţei din Iaşi” semnată „un abonat din Moldova”, publicată în „Gazeta de Transilvania” din 5/17 mai şi 8/20 mai 1848, în care prezenta realitatea evenimentelor falsificate de duşmanii revoluţiei (conferă G.C. Nicolescu).

Poetul avea să-şi continue activitatea revoluţionară la Cernăuţi, apoi la Paris, pentru realizarea visului care se contura tot mai limpede în mintea tuturor românilor: Unirea.

Check Also

Gură-Cască, om politic, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Gură-Cască, om politic, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris, probabil, la Mirceşti, în …

Haimana, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Haimana, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris, probabil, mai târziu decât Paraponisitul, Kera …

Kera Nastasia sau Mania pensiilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Kera Nastasia sau Mania pensiilor, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris la Mirceşti …

Paraponisitul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Paraponisitul, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris probabil la Mirceşti prin 1861-1865, monologul …

Barbu Lăutariul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Barbu Lăutariul, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. În acest cânticel comic, scris la …