Poezia interbelică – cronologie

 • 1919 - Lucian Blaga, Poemele luminii
 • 1921 - Vasile Voiculescu, Pârgă
 • 1922 - Alexandru Philippide, Aur sterp
 • 1923 - Ion Pillat, Pe Argeş în sus
 • 1923 - Camil Petrescu, Versuri. Ideea. Ciclul morţii
 • 1923 - Ilarie Voronca, Restrişti 1931
 • 1924 - Lucian Blaga, În marea trecere
 • 1924 - Adrian Maniu, Lângă pământ
 • 1926 - George Bacovia, Scântei galbene
 • 1927 - Tudor Arghezi, Cuvinte potrivite
 • 1927 - Vasile Voiculescu, Poeme cu îngeri
 • 1930 - Ion Barbu, Joc secund
 • 1930 - Benjamin Fundoianu, Privelişti
 • 1931 - Tudor Arghezi, Flori de mucigai
 • 1931 - Dan Borta, Eulalii
 • 1933 - Lucian Blaga, La cumpăna apelor
 • 1934 - Tristan Tzara, Primele poeme
 • 1935 - Tudor Arghezi, Cărticică de seară

Check Also

Diversitatea etnică şi confesională, soluţii politice în perioada interbelică

O nouă structură etnică şi confesională După 1918, România a cuprins patru regiuni care fuseseră …

Situaţia economică a Craiovei între cele două războaie mondiale

Perioada celor două decenii interbelice a fost şi pentru Craiova o etapă importantă în dezvoltarea …

Noile politici economice în perioada interbelică

Statul-providenţă Economiştii au interpretat criza în diferite feluri. Unii susţineau că a fost o criză …

Politicile sociale şi consumul de masă în perioada interbelică

A doua revoluţie industrială A doua revoluţie industrială a cuprins Europa Occidentală şi America de …

Tratatele sovieto-germane în perioada interbelică

Tratatul de la Rapallo şi reînnoirea sa Excluse din Societatea Naţiunilor şi defavorizate deopotrivă de …