Pasteluri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pasteluri, de Vasile Alecsandri, grupează 40 de poezii, dintre care 32, primele 30 şi ultimele 2, cuprind remarcabile imagini ale priveliştilor patriei, în cea mai mare parte a priveliştilor de la Mirceşti, în diversele ipostaze ce se înfăţişau în cele patru anotimpuri ale anului.

Pastelurile au fost publicate în revista „Convorbiri literare”, majoritatea lor în intervalul 1868-1869. Pentru prima oară ele au fost grupate în ciclu, în ordinea ce ne este astăzi cunoscută, la 1875, singura dată în timpul vieţii scriitorului, în ediţia Opere complete, Poezii, III, Pasteluri şi legende.

Vasile Alecsandri

Ciclul este alcătuit din următoarele pasteluri: Serile la Mirceşti, Sfârşit de toamnă, Iarna, Gerul, Viscolul, Sania, Mezul iernei, La gura sobei, Bradul, Sfârşitul iernei, Oaspeţii primăverii, Cucoarele, Noaptea, Dimineaţa, Tunetul, Floriile, Paştele, Plugurile, Sămănătorii, Rodica, Lunca din Mirceşti, Malul Siretului, Flori de nufăr, Concertul din luncă, Vânătorul, Puntea, Balta, Fântâna, Secerişul, Cositul, Portret (dedicat doamnei X... Y... Z...), Portret (dedicat princesei Natalia Ghica), Pe coastele Calabrei, Linda-Raia, Calea-robilor, Buchet, Mandarinul, Pastel chinez, Baraganul şi Valul lui Traian.

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …