Pasteluri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Ciclul Pasteluri, de Vasile Alecsandri, grupează 40 de poezii, dintre care 32, primele 30 şi ultimele 2, cuprind remarcabile imagini ale priveliştilor patriei, în cea mai mare parte a priveliştilor de la Mirceşti, în diversele ipostaze ce se înfăţişau în cele patru anotimpuri ale anului.

Pastelurile au fost publicate în revista „Convorbiri literare”, majoritatea lor în intervalul 1868-1869. Pentru prima oară ele au fost grupate în ciclu, în ordinea ce ne este astăzi cunoscută, la 1875, singura dată în timpul vieţii scriitorului, în ediţia Opere complete, Poezii, III, Pasteluri şi legende.

Vasile Alecsandri

Ciclul este alcătuit din următoarele pasteluri: Serile la Mirceşti, Sfârşit de toamnă, Iarna, Gerul, Viscolul, Sania, Mezul iernei, La gura sobei, Bradul, Sfârşitul iernei, Oaspeţii primăverii, Cucoarele, Noaptea, Dimineaţa, Tunetul, Floriile, Paştele, Plugurile, Sămănătorii, Rodica, Lunca din Mirceşti, Malul Siretului, Flori de nufăr, Concertul din luncă, Vânătorul, Puntea, Balta, Fântâna, Secerişul, Cositul, Portret (dedicat doamnei X... Y... Z...), Portret (dedicat princesei Natalia Ghica), Pe coastele Calabrei, Linda-Raia, Calea-robilor, Buchet, Mandarinul, Pastel chinez, Baraganul şi Valul lui Traian.

Check Also

Gură-Cască, om politic, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Gură-Cască, om politic, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris, probabil, la Mirceşti, în …

Haimana, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Haimana, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris, probabil, mai târziu decât Paraponisitul, Kera …

Kera Nastasia sau Mania pensiilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Kera Nastasia sau Mania pensiilor, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris la Mirceşti …

Paraponisitul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Paraponisitul, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. Scris probabil la Mirceşti prin 1861-1865, monologul …

Barbu Lăutariul, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Barbu Lăutariul, de Vasile Alecsandri, este o canţonetă comică. În acest cânticel comic, scris la …