Tarde venientibus ossa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Scrisă la Mirceşti şi datată de scriitor 12 ianuarie 1881, anecdota Tarde venientibus ossa, de Vasile Alecsandri, a fost publicată în „Familia”, nr. 8 din 23 ianuarie 1881, probabil la solicitarea lui Iosif Vulcan. Neavând altceva să-i trimită, Alecsandri îi mai comunica, la 2/14 februarie 1881, o copie a prologului lui Costache Caragiale, compus pentru inaugurarea Teatrului cel Mare (apoi Teatrul Naţional) din Bucureşti, neprezentat însă publicului (prologul, împreună cu scrisoarea lui Alecsandri a fost publicat în „Familia”, nr. 14 din 15/27 februarie 1881). Vasile Alecsandri

Read More »

Vasile Porojan, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Aflând, în iunie 1880, de moartea prietenului său din copilărie, robul ţigan Vasile Porojan, Vasile Alecsandri scrie această scrisoare adresată lui Ion Ghica şi o trimite „Convorbirilor”, cărora, cu câteva luni mai înainte, le trimisese scrisoarea nr. 1 a acestuia – începutul corespondenţei dintre Ion Ghica şi Alecsandri, publicată în această revistă începând cu numărul din 1 aprilie şi apoi în volum (1884). La 20 iunie dorea să afle de la Iacob Negruzzi ce s-a întâmplat cu ea: „Cred că ai primit epistola mea către Ion Ghica, în care fac biografia lui Vasile Porojan” (Vasile Alecsandri, Scrisori). Scrisoarea apărea în …

Read More »

Din albumul unui bibliofil, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Această suită de mici articole s-a publicat în „Convorbiri literare”, în mai multe numere (nr. 9 din 1 decembrie 1875; nr. 11 din 1 februarie 1876; nr. 4 din 1 iulie 1876; nr. 5 din 1 august 1876). În manuscrisul nr. 3.489 nu se află decât o parte dintre notele publicate sub acest titlu general: Arghir, Cântecul Bucovinei, Coradini, Geanta lui moş Cosma, Neculai Bălcescu şi Stoicismul românului. Între acestea se află şi articolul Un orator mut care însă n-a fost publicat niciodată de Alecsandri. Articolul a fost scris la Mirceşti: prima parte în toamna anului 1875, iar a doua, …

Read More »

Lamartine, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Evocarea Lamartine, de Vasile Alecsandri, scrisă cu prilejul morţii poetului, survenită în martie 1869, a fost publicată în „Convorbiri literare”, nr. 2 din 15 martie 1869. Alecsandri îl cunoscuse personal pe marele poet şi om politic francez Alphonse de Lamartine, cu prilejul misiilor sale politice în Apus şi-l preţuia atât pentru creaţia sa literară cât şi pentru sprijinul pe care-l acordase cauzei Unirii românilor (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Vasile Alecsandri

Read More »

Prietenii românilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Articolul Prietenii românilor, de Vasile Alecsandri, a fost publicat în „România literară”, nr. 12 din 20 martie 1855 şi este un cald omagiu adus prietenilor din Franţa ai românilor, care susţinuseră cauza poporului român peste hotare: St. Marc de Girardin, Felix Colson, I.A. Vaillant, A. Baligot de Beyne, H. Desprez, A. Billecocq, Jules Michelet, Ubicini – unii dintre ei cunoscând nemijlocit ţara şi poporul nostru: St. Marc de Girardin vizitase Principatele Dunărene în 1836, I.A. Vaillant fusese profesor la Bucureşti timp de mai mulţi ani, Billecocq fusese consul al Franţei în Principate, Ubicini se afla la Bucureşti în timpul revoluţiei …

Read More »

Melodiile româneşti, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Articolul Melodiile româneşti, de Vasile Alecsandri, publicat în „România literară”, nr. 9 din 27 februarie 1855, se ocupă de două culegeri de cântece populare româneşti tipărite una „într-un album foarte elegant”, la Leopol, de bucovineanul Charles Miculi, iar cealaltă la Viena, în 1850, de Henri Ehrlich. Articolul, având la sfârşit menţiunea „va urma”, a rămas neterminat. El se înscrie, ca şi celelalte apărute în paginile „României literare”, în preocuparea centrală a revistei: „răspândirea ideii Unirii şi adâncirea în cercurile largi a conştiinţei naţionale” (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Vasile Alecsandri

Read More »

Satire şi alte poetice compuneri de prinţul Antioh Cantemir, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Satire şi alte poetice compuneri de prinţul Antioh Cantemir, de Vasile Alecsandri, a fost publicat în „Propăşirea”, nr. 23 din 17 iunie 1844, la rubrica „Critică”. Articolul elogia traducerea compunerilor lui Antioh Cantemir, făcută de Costache Negruzzi şi Alecu Donici, folosind copios exemple din aceste scrieri satirice care se potriveau şi la adresa clasei conducătoare din Moldova. Vasile Alecsandri Se pare că, din această cauză, cenzura a tăiat din versurile mai îndrăzneţe ale prinţului şi nu din articolul lui Alecsandri (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri). Antioh Cantemir

Read More »

Prosper Merimee, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Evocarea scriitorului francez Prosper Merimee a fost publicată in „Convorbiri literare” din 15 ianuarie din 1871 şi reprodusă în volumul Proză, 1876. Un fragment se află în manuscrisul nr. 2.253. Întrucât acest fragment se află în cadrul relatării Misiei politice în Francia, Englitera şi Italia, el fusese destinat, probabil, iniţial să facă parte din Istoria misiilor politice, în care Vasile Alecsandri avea de gând să evoce şi alte personalităţi ale vieţii politice şi culturale franceze care îşi manifestaseră simpatia pentru poporul român. Pe Prosper Merimee, Alecsandri îl cunoscuse în timpul voiajului pe care îl făcuse în Spania în 1853, de …

Read More »

Constantin Negruzzi, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Introducerea la scrierile lui Constantin Negruzzi a fost publicată pentru întâia oară în „Convorbiri literare”, nr. 1 din 1 aprilie din 1872, apoi în fruntea volumului de scrieri ale acestuia, apărut la Socec în 1873, fiind reprodusă şi în volumul Proză, 1876. Autograful se află în manuscrisul nr. 4.910. Aflând de moartea vechiului său prieten, alături de care în 1840 se aflase, împreună cu Mihail Kogălniceanu, la conducerea teatrului din Iaşi, Vasile Alecsandri este profund îndurerat. „Când am văzut pentru ultima oară pe părintele d-tale – îi scria el lui Iacob Negruzzi în septembrie 1868, exprimându-şi regretul şi preţuirea pentru …

Read More »

Coradini, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Cele două evocări Coradini, de Vasile Alecsandri, deosebindu-se prin numeroase amănunte, au fost publicate: în „Revista română” din iulie 1862, reluată în volumul Proză, 1876; scrisă în primăvara anului 1876 (manuscrisul nr. 3.489), în „Convorbiri literare”, nr. 5 din august 1876, în cadrul articolului Din albumul unui bibliofil. Existenţa acestui personaj real – tovarăş de luptă, participant activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova – n-a fost contestată până acum de nimeni, în afară de relativ recent apăruta Bibliografie analitică a limbii române literare – 1780-1866, Bucureşti, 1972, partea I, nr. 298, unde singurul articol al lui Coradini …

Read More »