Izbucnirea şi întinderea Revoluţiei din 1848 în Ţara Românească

Conform planului fixat de către Comisia executivă în vederea dezlănţuirii revoluţiei, rolurile conducătorilor au fost astfel repartizate: în judeţul Prahova, Nicolae Bălcescu; în judeţul Vâlcea, Costache Bălcescu, care urma să dea îndemnul de început la Ocnele Mari; în judeţul Romanaţi, Ion Heliade Rădulescu împreună cu Ştefan Golescu şi Christian Tell, care urmau să ridice steagul revoluţiei la Islaz, cu concursul lui Gheorghe Magheru, cârmuitorul judeţului, al căpitanului N. Pleşoianu, comandantul companiei de acolo, precum şi al lui Radu Şapcă din Celei, preot din rândurile ţărănimii asuprite şi propovăduitor al revoluţiei; în sfârşit, la Bucureşti trebuiau să activeze pentru ridicarea maselor …

Read More »

Sfârşitul stăpânirii romane în Dacia

Părăsirea Daciei de către romani este o problemă controversată în istoriografia modernă, părerile istoricilor fiind deosebite atât în ceea ce priveşte data la care stăpânirea romană a fost retrasă din provincia de la nordul Dunării, cât şi, mai ales, condiţiile în care s-a făcut această retragere. Îndeosebi ultima latură a problemei constituie punctul de plecare al înverşunatei controverse cu privire la originea românilor, cunoscută sub numele de problema continuităţii în Dacia. Deosebirea de păreri la istoricii moderni porneşte de la felul ambiguu, prea rezumativ şi nu îndeajuns de precis în care evenimentul este prezentat de către scriitorii antici. Celelalte categorii …

Read More »

Marele război dintre Anglia şi Germania

La mijlocul secolului al XIX‑lea şi până prin 1890, un război pe viaţă şi pe moarte între Germania şi Anglia ar fi părut de neconceput. Aceste două ţări, care‑şi aminteau cu plăcere de originea şi religia lor comună, nu aveau interese opuse. Dinastiile lor erau unite prin cele mai strânse legături de familie. Rivală a Rusiei în Asia, a Franţei în Africa, Anglia nu întâlnea în drumul său, nicăieri în lume, vreo piedică din partea Germaniei. La începutul secolului al XX‑lea, situaţia se schimbă. Se ivise un nou suveran – după Filip al II‑lea, după Ludovic al XIV‑lea, după Napoleon …

Read More »

Cauzele mişcării revoluţionare din 1821

Îngrădirea monopolului turcesc după pacea de la Kuciuk-Kainargi a stimulat creşterea producţiei de cereale pentru piaţă, dezvoltarea meşteşugurilor şi înmulţirea manufacturilor, lărgirea relaţiilor comerciale interne şi externe şi dezvoltarea oraşelor. În urma creşterii populaţiei urbane, consumul de grâu a crescut şi înăuntrul ţării. Războaiele ruso-austro-turce, succedându-se la Intervale scurte în tot cursul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea, au menţinut pe teritoriul ţărilor noastre armate care aveau efecte ruinătoare pentru gospodăria ţărănească, dar constituiau pentru producţia de cereale a marelui domeniu un debuşeu mai larg. În contact cu ofiţerii ruşi şi austrieci, boierii adoptă obiceiurile …

Read More »

Procesul de trecere de la feudalism la capitalism

Înţelegerea atitudinii adoptate de Tudor Vladimirescu faţă de jugul boieresc este îngreuiată de insuficienta elucidare a procesului de trecere de la feudalism la capitalism în ţările române. S-ar părea că, la 1821, lupta antifeudală se confunda cu cea antiotomană, fiindcă regimul feudal era apărat de stăpânirea turcească. Monopolul turcesc asupra produselor noastre împiedica dezvoltarea economiei de mărfuri; în această situaţie, condiţia primordială a lichidării feudalităţii – argumentează Andrei Oţetea – era răsturnarea dominaţiei otomane; Tudor a trebuit să-şi propună: fie să lupte mai întâi împotriva turcilor, şi apoi împotriva boierilor, fie să declanşeze o revoluţie integrală. E vădită legătura între …

Read More »

Războiul celor Două Roze (1455-1485)

Războiul celor Două Roze (1455-1485) reprezintă o serie de războaie civile dinastice între casele de Lancaster şi York, pentru tronul Angliei. Denumirea a fost inspirată de blazoanele celor două case, trandafirul alb al casei de York şi cel roşu al casei de Lancaster. Ambele aveau pretenţii la tron, invocând descendenţa după Eduard III. Casa de Lancaster ocupa tronul din 1399, dar sub domnia lui Henric VI ţara a fost la un pas de anarhie, astfel că în 1453, în timpul uneia dintre crizele de nebunie ale lui Henric, ducele de York a fost numit protectorul regatului. În 1455, Henric şi-a …

Read More »

Teoria şi acţiunea politică românească în perioada interbelică

Între democraţie şi totalitarism În viaţa politică, problema principală a fost menţinerea şi consolidarea democraţiei parlamentare, care a avut de înfruntat diverse tendinţe autoritare. În anii ’20, perspectivele democraţiei româneşti erau de bun augur. Cele două partide politice importante, PNL şi PNŢ, aflate în competiţie pentru putere, au acceptat regulile jocului politic democratic, susţinând regimul parlamentar. Însă în deceniul următor democraţia a intrat în declin. Criza economică mondială a afectat şi România, sporind problemele economice şi tensiunile sociale. Unele forţe politice au profitat de aceste greutăţi şi au propus rezolvarea lor în afara procedurilor democratice. Aspectele de politică internă şi …

Read More »

Populaţia dacică sub stăpânirea romană

Dar coloniştii romani nu au fost singurii locuitori ai Daciei. Ei nu au venit într-o terra deserta, înainte de cucerire Dacia fiind o ţara cu o populaţie numeroasa. Inscripţiile îi atestă, e adevărat, aproape numai pe colonişti, dar e ştiut că în epoca romană puţini erau cei în stare să ridice monumente şi inscripţii. Aceştia erau în primul rând coloniştii înstăriţi, „orăşeni iubitori de fast şi eternizare epigrafică”, cum i-a caracterizat un istoric al nostru în schimb, populaţia exploatată, mai ales cea din lumea satelor, a rămas anonimă, fiind prea puţin documentată de inscripţii şi în general de izvoarele scrise. …

Read More »

România în timpul celui de-al doilea război mondial

Preliminarii Încheierea Pactului de neagresiune sovieto-german din vara anului 1939 a modificat substanţial raporturile de forţe în Europa. S-a procedat la o împărţire a sferelor de influenţă în Europa răsăriteană, fapt ce a afectat grav România, deschizând calea către pierderi de teritorii. Pactul a avut pentru politicienii români efectul „unui trăsnet din senin”. La 1 septembrie 1939, Germania a invadat Polonia, iar două zile mai târziu Anglia şi Franţa au declarat război Germaniei. Astfel a început al doilea război mondial. La 7 septembrie, Consiliul de Coroană de la Palatul Cotroceni a decis neutralitatea României. Practic, această hotărâre era în favoarea …

Read More »

Prima expediţie a lui Traian în Dacia (101-102 d.Hr.)

Primul an al luptei Motivul ce îl împinse pe Traian la acest război n-a fost dorinţa lui de a face noi cuceriri, cu toate că el, ca adevărat roman, deşi originar din Spania, nu va fi dispreţuit izbânzile militare. El a vrut însă să scape imperiul de înjositorul tribut pe care-l plătea dacilor, precum şi să înlăture pericolul ce creştea pe fie ce zi contra siguranţei romanilor, prin sporirea puterii şi a sumeţiei dacilor. Nu este de admis că Traian să fi întreprins în prima sa expediţie un război de cucerire contra dacilor, întrucât îl vedem încuviinţând pacea lui Decebal, …

Read More »