Suvenire din viaţa mea, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Datată Mirceşti, mai 1865, nota Suvenire din viaţa mea, de Vasile Alecsandri, se află în manuscrisul nr. 822, f.1r-2v. Se publică acum pentru prima oară în întregime, după manuscris. Se pare că era răspunsul pe care Alecsandri voia să-l dea afirmaţiilor cu privire la originea familiei sale. Cu prilejul uneia dintre şederile sale în Veneţia, fusese uimit să constate că în acest oraş se aflau mai mulţi locuitori cu numele de Alecsandri şi acum, „într-un elan de imaginaţiune romantică, scrise că se trăgea dintr-un cavaler veneţian” (George Călinescu, Vasile Alecsandri). „Era o presupunere – spune şi G.C. Nicolescu în Viaţa …

Read More »

Suvenire din 1885. Lui Ion Ghica, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Însemnările Suvenire din 1885. Lui Ion Ghica, de Vasile Alecsandri se află, în două variante, în manuscrisul nr. 2.253. Prima variantă, cea consemnată pe filele 27r-36r, pare a fi o versiune hărăzită tiparului, fiind scrisă îngrijit şi rânduită în capitole. Se publică pentru prima oară în acest volum, după manuscris. Cea de a doua, consemnată pe filele 37r-39r pare a fi o variantă anterioară (cum rezultă, de altfel, şi din corespondenţa poetului); pe verso filei 39 Alecsandri se pare că voia să continue relatarea, dar nu mai notează decât: „27 noemvr. Kamieş”. Titlul acestei variante diferă de al celei dintâi: …

Read More »

Jurnalul de călătorie în Italia, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Manuscrisul francez nr. 204, o mică agendă de 59 file, a fost achiziţionat de Biblioteca Academiei Române, în anul 1956, de la nepoata Paulinei Alecsandri, Elena Ivănescu-Capşa. Însemnările încep de la ambele capete ale agendei. Jurnalul acestei călătorii începe la fila 53v-r, continuă pe fila 52r, apoi de la fila 1v-45r şi de la filele 46r-49v; filele 51r-50r, 54r-v-59r conţin diverse însemnări şi socoteli. Filele 58v-55r, aşa cum am arătat, conţin însemnarea excursiei din mai 1846. Textul jurnalului a fost publicat pentru prima dată de C.D. Papastate, în volumul Vasile Alecsandri şi Elena Negri, cu un jurnal inedit al poetului…, …

Read More »

Excursie – mai 1846, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Excursia făcută la mănăstiri în mai 1846 este consemnată în aceeaşi agendă cu jurnalul de călătorie în Italia (manuscrisul nr. 204; însemnările sunt făcute de la sfârşitul carnetului spre mijlocul lui). Textul francez şi traducerea lui în româneşte au fost publicate de Marta Anineanu în volumul Vasile Alecsandri, Scrisori. Însemnări, 1964. Excursia se înscrie între momentul demisiei poetului din postul de „şef la masa pensiilor” (29 martie 1846), demisie acceptată la 12 aprilie 1846, şi o ultimă întâlnire a tuturor prietenilor din ţară, ca de obicei, de sărbătoarea Sf. Constantin şi Elena, ziua numelui lui Costache şi a Elenei Negri, …

Read More »

Însemnări de călătorie din 1845, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Însemnări de călătorie din 1845, de Vasile Alecsandri, redactate în limba franceză, se află în manuscrisul nr. 4.497, un carnet (Memoranda) de 62 de file, dăruit Bibliotecii Academiei de Paulina Alecsandri la 5 februarie 1916. Filele 3r-22r , 25r-28v şi 40r conţin relatarea călătoriei, care începe la 9 august 1845; filele 23r-24r conţin un vocabular francez-turc (cuvintele turceşti sunt scrise cu chirilice); filele 30r-31r conţin însemnări despre Turcia şi despre turci; filele 36r-38r conţin o listă cu diverse nume de persoane, pe care Alecsandri le-a cunoscut cu prilejul acestei călătorii; pe fila 44r sunt notate numai trei versuri: „Sur le …

Read More »

Despre literatura română, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Nota Despre literatura română, de Vasile Alecsandri, se află în manuscrisul nr. 3.370 şi este redactată în limba franceză. A fost scrisă, probabil, în primii ani de activitate literară a lui Alecsandri (judecând după momentul la care se opreşte relatarea: publicarea Propăşirii şi enumerarea colaboratorilor ei din Moldova şi Ţara Românească). Datele din notă au fost folosite mai târziu în prefaţa la scrierile lui Costache Negruzzi. Momentul surprins în notă este cel descris astfel de Gheorghe Bogdan-Duică: „[…] în Iaşi […] se precizau două grupări literare: a lui Asachi, fără energie şi fără talente serioase; şi a lui Mihail Kogălniceanu, …

Read More »

Estract din istoria misiilor mele politice, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Istoria misiilor politice, scrisă în mai multe reprize, la diferite intervale se află notată în manuscrisul nr. 2.253 (O misie politică în Francia, Englitera şi Italia – adresată: „Iubite Negri…”) şi manuscrisul nr. 822 (Istoria misiilor mele politice în Francia, Englitera şi Italia). S-a publicat în „Convorbiri literare”, nr. 12 din 1 martie 1878 (Victor Emanoil – Cavour-Lamarmora); nr. 2 din 1 mai 1878 (Napoleon III); nr. 3 din 1 iunie 1878 (Misia mea la Londra); nr. 5 din 1 august 1878 (Prinţul Napoleon). Curând după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn în amândouă Principatele, la 15 februarie 1859, …

Read More »

Protestaţie în numele Moldovei, a omenirei şi a lui Dumnezeu, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Protestaţie în numele Moldovei, a omenirei şi a lui Dumnezeu, de Vasile Alecsandri, a apărut în mai 1848, la Braşov şi era semnată: Vasili Alecsandri (mădular a comitetului ales de obştie pentru redacţia cererilor sale) – mai – 1848. După cum se ştie, în urma nereuşitei mişcării de la sfârşitul lui martie 1848 din Moldova, Alecsandri ia calea exilului. La 15 aprilie trecea hotarul la Tulgheş, însoţit de G. Cantacuzino, acolo erau arestaţi, iar după o săptămână puteau pleca spre Braşov, unde ajungeau la 25 sau 26 aprilie (conferă G.C. Nicolescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri, care corectează unele date greşite …

Read More »

Introducere la scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Scrisă la Mirceşti în decembrie 1883 (autograful, corectat de mâna lui Ion Ghica, se află în manuscrisul nr. 804 – Biblioteca Academiei Române), Introducere la scrisorile lui Ion Ghica către Vasile Alecsandri, a fost publicată pentru prima dată în fruntea volumului Scrisori ale lui Ion Ghica către V. Alecsandri, 1884. Ediţia a doua a Scrisorilor, din 1887, are o Introducţiune semnată de Ion Ghica, publicată mai înainte în „Convorbiri literare”, nr. 8 din 1 noiembrie 1886, sub titlul Introducere la scrisorile lui I. Ghica către V. Alecsandri. În ediţia din 1887, scrisoarea introducere a lui Vasile Alecsandri, intitulată Iată-ne cu …

Read More »

Dimitrie Rallet, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Evocarea Dimitrie Rallet, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă, probabil, în anul 1876, după cum rezultă din scrisoarea adresată de Vasile Alecsandri lui Iacob Negruzzi, de la Mirceşti, la 17 martie din acest an: „Durerile mele tot continuă – se plângea el, suferind în acea vreme. Aştept acum încetarea lor, pentru ca să scriu ceva despre Dimitrie Rallet, o personalitate care nu a fost neînsemnată în luptele noastre pentru unire în contra lui Vogoride” (conferă Vasile Alecsandri, Scrisori). Autograful articolului se află în manuscrisul în română nr. 3.926 – Biblioteca Academiei Române. A fost publicat mai târziu, nesemnat, în „Convorbiri …

Read More »