Coradini, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Cele două evocări Coradini, de Vasile Alecsandri, deosebindu-se prin numeroase amănunte, au fost publicate: în „Revista română” din iulie 1862, reluată în volumul Proză, 1876; scrisă în primăvara anului 1876 (manuscrisul nr. 3.489), în „Convorbiri literare”, nr. 5 din august 1876, în cadrul articolului Din albumul unui bibliofil. Existenţa acestui personaj real – tovarăş de luptă, participant activ la mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova – n-a fost contestată până acum de nimeni, în afară de relativ recent apăruta Bibliografie analitică a limbii române literare – 1780-1866, Bucureşti, 1972, partea I, nr. 298, unde singurul articol al lui Coradini …

Read More »

Alecu Russo, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Vasile Alecsandri a scris două evocări ale lui Alecu Russo: aceea publicată în „Revista română” din iulie 1862, pe care o reproduce şi în volumul Proză, 1876; aceea publicată în „Foaia Societăţii de literatură şi cultură din Bucovina” din 1868, reluată apoi în „Convorbiri literare”, nr. 12 din 1 martie 1873. De Russo îl lega pe Alecsandri o prietenie veche, datând din epoca în care moldoveni şi munteni se adunau la Mânjina lui Costache Negri ca să facă proiecte măreţe pentru renaşterea patriei comune. O mărturie a spiritului de prietenie şi solidaritate care-i unea strâns pe tinerii patruzecioptişti o constituie …

Read More »

Costache Filipescu, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Evocarea Costache Filipescu, de Vasile Alecsandri, a fost publicată pentru prima oară în „Revista română” din iulie 1862, apoi în volumul Proză, 1876. Costăchiţă N. Filipescu (1807-1854), maior, membru al Frăţiei şi al Asociaţiei literare, deputat al Adunării, în care a ţinut un răsunător discurs împotriva concesionării minelor propusă de Trandafiloff („au vorbit ca un înger” – scria Nicolae Bălcescu lui Ion Ghica), era prezent la adunările de la Mânjina din anul 1845, unde confrăţia literară dintre munteni şi moldoveni se prefăcu într-o prietenie strânsă. A făcut legătura între tineretul revoluţionar muntean şi cel moldovean şi a participat la revoluţia …

Read More »

Necolae Bălcescu în Moldova, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Despre Nicolae Bălcescu Vasile Alecsandri a scris în nenumărate rânduri, figura marelui patriot de la 1848 revenind mereu în amintirile sale, asociată cu a celorlalţi tovarăşi de luptă, cu a Elenei Negri, cu activitatea revoluţionară din jurul anului 1848. Evocarea prilejuită de împlinirea a 10 ani de la moartea dramatică a lui Bălcescu, cuprinsă în volumul Proză, 1876, s-a publicat mai întâi în „Revista română” din iulie 1862. Scrisă la Paris, cu intenţia de a fi continuată, ea a fost trimisă prin Ion Ghica revistei lui Alexandru I. Odobescu, a cărei apariţie, în 1861, îl făcuse pe Alecsandri să fie …

Read More »

Dicţionar grotesc, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Dicţionar grotesc, de Vasile Alecsandri, a fost publicat pentru prima dată în „Convorbiri literare”, 1869, nr. 11 din 1 august; nr. 18 din 15 noiembrie, fiind reprodus şi în volumul Proză, 1876. În însemnările apărute sub acest titlu, care la început fusese Dicţionar de cuvinte bălţate, Alecsandri se pronunţa încă o dată împotriva exagerărilor, atât de dăunătoare limbii române, ale etimologiştilor, vizând îndeosebi dicţionarul academic al lui Laurian şi Massim. Scrise probabil în iarna 1868-1869 la Mirceşti, unele poate chiar mai înainte, primele însemnări sunt trimise lui Iacob Negruzzi la 12 martie 1869, împreună cu episodul din 1848: „Îţi trimit …

Read More »

Un episod din anul 1848, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Publicat în două numere consecutive ale „Convorbirilor literare” (1872, nr. 23 din 1 februarie; nr. 24, 15 februarie), articolul Cântice de stea şi povestea vorbii de Anton Pann, de Vasile Alecsandri, a fost inclus şi în volumul Proză, 1876, cu toate exemplificările din opera lui Anton Pann. Alecsandri îl scrie în ianuarie 1872, mai precis, începând din 12 ianuarie, îndată ce isprăvise de scris prefaţa la operele lui Costache Negruzzi. Ferecat la Mirceşti de asprimea iernii, poetul nu poate pleca la Bucureşti, cum avea intenţia, şi atunci se întoarce spre tovarăşii care-i stăteau oricând la dispoziţie: cărţile din bibliotecă. Cărţile …

Read More »

Cântice de stea şi povestea vorbii de Anton Pann, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Publicat în două numere consecutive ale „Convorbirilor literare” (1872, nr. 23 din 1 februarie; nr. 24, 15 februarie), articolul Cântice de stea şi povestea vorbii de Anton Pann, de Vasile Alecsandri, a fost inclus şi în volumul Proză, 1876, cu toate exemplificările din opera lui Anton Pann. Alecsandri îl scrie în ianuarie 1872, mai precis, începând din 12 ianuarie, îndată ce isprăvise de scris prefaţa la operele lui Costache Negruzzi. Ferecat la Mirceşti de asprimea iernii, poetul nu poate pleca la Bucureşti, cum avea intenţia, şi atunci se întoarce spre tovarăşii care-i stăteau oricând la dispoziţie: cărţile din bibliotecă. Cărţile …

Read More »

Stanţe epice de dl. Aristia. Prinţul român, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Această „critică aspră”, „scrisă din îndemnul lui Ion Ghica” (conferă Gheorghe Bogdan-Duică, Vasile Alecsandri) a fost publicată prima oară în „Propăşirea” din 1844, la rubrica „Critică” (sub titlul: Stanţe epice închinate românilor de d. C.C. Aristia), fiind inclusă apoi şi în volumele Salba literară, 1857 şi Proză, 1876. „Această critică – îi scria Alecsandri mai târziu lui Ubicini – era gata să-l facă să crape de ciudă pe josnicul linguşitor al prinţului, şi nu a vrut niciodată să mi-o ierte” (Vasile Alecsandri, Scrisori. Însemnări). Când, în februarie 1845, Alecsandri se duce la Bucureşti ca să asiste la căsătoria prietenului său …

Read More »

Călătorie în Africa, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Această călătorie, pe care Vasile Alecsandri i-o anunţa prietenului său Ion Ghica într-o scrisoare datată 1 august 1853, începea pe la mijlocul aceleiaşi luni şi sfârşea toamna. Relatarea ei o publică în trei etape, la mari intervale: partea I, în „România literară”, 1855, (nr. 1 din 1 ianuarie; nr. 2 din 8 ianuarie; nr. 3 din 15 ianuarie; nr. 4 din 22 ianuarie; nr. 5 din 30 ianuarie – sub titlul: Călătorii. De la Baiona la Marsilia – iar în „scara” revistei: Călătorie de la Baiona la Gibraltar – cuprinzând capitolele: I. Tovarăşul meu de drum, II. Mal-Posta, III. Tuluza, …

Read More »

Borsec, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Prima parte a scrierii Borsec, de Vasile Alecsandri, este publicată în „Propăşirea”, nr. 42 din 29 octombrie 1844. Cum „Propăşirea” este suprimată chiar după apariţia acestui număr, din cauza povestirii Toderică a lui Costache Negruzzi, considerată antireligioasă de oficialităţi, bucata va fi publicată în întregime în anul următor, în Calendarul pentru poporul românesc al lui Mihail Kogălniceanu. Ea va fi introdusă de autor şi în cuprinsul volumelor Salba literară, 1857, şi Proză, 1876. Mai târziu va apărea şi în tălmăcire germană, datorată lui Leon Schonfeld (sub titlul Borszek, în Bukarester Salon, 1883). Această „fiziologie” colectivă şi socială îi este inspirată …

Read More »