Nobila cerşitoare, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Piesa într-un act Nobila cerşitoare, de Vasile Alecsandri, scrisă probabil în primăvara anului 1871, în scurtul răstimp dintre prima şi cea de-a doua reprezentare a comediei Ginerele lui Hagi Petcu (18 februarie 1871 şi 13 aprilie 1871), a fost jucată la 20 aprilie 1871, de aceeaşi Societate diletantă de la Iaşi, care prezentase cu o săptămână mai înainte şi Ginerele lui Hagi Petcu, de asemenea în ajutorul Franţei (conferă Teodor T. Burada).

Poetul înţelegea că astfel contribuie „la ajutorul ce începuse să se strângă prin liste de subscripţie, în ţara noastră, pentru eliberarea Franţei de sub ocupaţia prusacă” (conferă G.C. Nicolescu).

Aceste acţiuni se adăugau manifestaţiilor stârnite la Bucureşti de victoria Prusiei asupra Franţei, manifestaţii ostile atât biruitorilor, cât şi domnitorului Carol, care au determinat, „de fapt, ostracizarea definitivă din viaţa politică activă a lui Ion Ghica, primul ministru de atunci, care tolerase asemenea lucruri”.

Vasile Alecsandri

Piesa a fost publicată mai târziu, în „Revista contimporană”, nr. 2 din februarie 1874, apoi în Opere complete. Teatru, vol. III, 1875.

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …