Monolog interior

Monologul interior - formă a monologului (gr. monologos - vorbire de unul singur) este o modalitate specifică romanului sau nuvelei de analiză psihologică, în care un personaj face introspecţie asupra propriilor stări sufleteşti.