Moldova în 1857, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Poezia Moldova în 1857, de Vasile Alecsandri, a fost scrisă pe la mijlocul lunii martie 1857, curând după numirea lui Vogoride în funcţie de caimacam al Moldovei, când se dezlănţuise, sub patronajul acestuia, o înverşunată acţiune antiunionistă, cu concursul unora dintre boieri.

A fost publicată pentru prima oară în Moldova, în pofida cenzurii, într-o foaie volantă. Apare, aproape concomitent, la Bucureşti, în „Concordia” nr. 15 din 27 martie 1857, apoi reprodusă în ediţia 1863, ediţia 1875, vol. II.

Poezia face parte din creaţiile literare prin care Alecsandri pledează cauza Unirii. Amintim dintre acestea Hora Unirii şi scenetele Cinel-cinel şi Păcală şi Tândală.

Vasile Alecsandri

Moldova în 1857

Scumpă Moldovă! ţară de jale!

Ah! în ce stare tu ai ajuns!

Lasă-mă-a plânge ranele tale.

Căci păn-în suflet mă simt pătruns!

Tu, ce eşti bună, dulce, iubită,

Tu, ce eşti fiica lui Dumnezeu,

Cum te loveşte soarta cumplită’

Cum te îneacă amarul greu!

Lupii, şi corbii, şi vulpi străine

Fac a lor hrană din corpul tău,

Şi tu, Moldovă, plăteşti cu bine

La toţi aceia care-ţi fac rău!

O! cât de crunte ş-otrăvitoare

Sunt pentru tine a lor muşcări,

Când ei cu buze sfâşiitoare

Răspund l-a tale dulci sărutări!

Dar mult mai aprig trebuie să fie

Chinul ce suferi, amarul chiu.

Când vezi chiar fiii-ţi cu duşmănie

Rupându-ţi sânul de amor plin!

Mamă duioasă, tristă,-n cădere.

Cu agonie mânele-ţi frângi,

Şi nu-ţi rămâne nici o putere,

Nici glas, la lume ca să te plângi

Când ridici fruntea, jos în ţarină

O-mpinge,-o calcă duşman picior!

Când ridici glasul, o cruntă mână

Îi curmă-ndată gemetu-n zbor!

Dar cât va bate inima-n mine,

Eu în veghere la luptă-oi sta,

Şi, cu tărie, eu pentru tine

În faţa lumei voi protesta!

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …