Millo director sau Mania posturilor, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

Millo director sau Mania posturilor, de Vasile Alecsandri, este un vodevil.

„Comedia cu cântice într-un act” era gata scrisă în toamna anului 1865, figurând în lista pieselor lui Alecsandri, alcătuită în vederea publicării repertoriului său dramatic, pe care scriitorul o prezintă lui Pantazi Ghica în scrisoarea din 30 octombrie 1865 (conferă Vasile Alecsandri, Corespondenţă).

G.C. Nicolescu presupune că ar fi fost scrisă în iarna 1863-1864, în timp ce Alecsandri se afla la Paris în misiune diplomatică. El se întemeiază pe scrisoarea trimisă de acesta în ianuarie 1864 lui Brănişteanu, în care îl informa că voia să încheie nişte lucrări dramatice înainte de a porni spre ţară.

Înrudită prin temă cu cânticelele Paraponisitul şi Kera Nastasia, piesa ridiculizează o meteahnă răspândită la noi în primii ani după Unire, încercând totodată să prezinte dificultăţile pe care le avea de întâmpinat Matei Millo în constituirea unei trupe teatrale.

Ideea se pare că i-au furnizat-o lui Alecsandri piesele La Manie des places (1828) a lui Scribe şi La Foire aux places (1830) a lui Bayard, care înfăţişează aceeaşi dorinţă de a ocupa un post în administraţie, de a se hrăni din bugetul statului (conferă Charles Drouhet).

Vasile Alecsandri

Piesa a fost prezentată de Millo la Bucureşti, în stagiunea 1864-1865, în cadrul unui repertoriu „alcătuit, în bună parte, din piesete ale lui Vasile Alecsandri: Gură-Cască, om politic, Paraponisitul, Millo director sau Mania posturilor, comedie cu cântece într-un act, Kera Nastasia sau Mania pensiilor, Paracliserul”.

A fost publicată pentru prima dată la Cernăuţi, în „Foaia Societăţii...”, nr. 1 din 1 ianuarie 1867; nr. 2 din 1 februarie 1867, şi în broşură, Millo director sau Mania posturilor. Comedie cu cântece în 1 act, Cernăuţi, 1867, apoi în Opere complete, 1875.

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …