Manifest artistic

Manifestul artistic este un text teoretic în care se prezintă o anumită concepţie despre artă.

El poate enunţa principiile unui curent artistic, ale unei mişcări literare, dar şi ale unui scriitor, legate de concepţia sa asupra literaturii sau a relaţiei acesteia cu alte arte, cu alte mişcări literare, cu anumite doctrine filozofice etc.

Celebre sunt, de exemplu, Prefaţa lui Victor Hugo la drama Cromwell (1827) prin care se va impune în Franţa estetica romantică, Introducţie la „Dacia literară” (1840), a lui Mihail Kogălniceanu, programul romantismului românesc, „Le symbolisme” (1886) de Jean Moreas etc.