Legende nouă, de Vasile Alecsandri (comentariu literar, rezumat literar)

În 1880 apare un nou volum de poezii ale lui Vasile Alecsandri în ediţia de Opere complete.

Sunt cuprinse două cicluri: Legende nouă şi Ostaşii noştri, la care se adaugă sceneta La Turnu-Măgurele. Este numerotat tot ca volumul III (ca şi cel din 1875, care cuprindea Pasteluri, Varia şi Legende).

Din însemnările de pe pagina a doua a foii de titlu de la volumul din 1880 rezultă că poeziile publicate în 1875 (deşi cu trei numerotări de pagini separate), fuseseră considerate numai două volume (V-VI, din Opere complete), volumul acesta din 1880 fiind prezentat din nou drept volumul III.

Pentru claritatea indicaţiilor, întrucât şi la volumul cu Pasteluri, Varia şi Legende era însemnat pe foaia de titlu de asemenea volumul III, vom indica ediţia din 1880: vol. III.

Vasile Alecsandri

Ciclul este alcătuit din următoarele poezii: Cânticul gintei latine, Hodja Murad-paşa, Garda saraiului, Noaptea albă, Vântul de la miazăzi, Ghioaca lui Briar, Murad Gazi sultanul şi Becri Mustafa, Prier şi fata iernei, Poiana fermecătoare, Dedicare, Soare de iarnă, Strofe improvizate lui C. Rolla şi Stroe Plopan.

În ciclul Legende nouă, poetul scrie, la 21 iunie 1880, prietenului său Alexandru Papadopol-Calimah, că schiţa Becri-Mustafa îi este dedicată: „Am dat la tipar un nou volum de poezii, între care se găseşte legenda lui Becri-Mustafa, dedicată amicului meu şi coleg Papadopulo-Calimah” (conferă Vasile Alecsandri, Cele mai frumoase scrisori).

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …