Eseu structurat

Eseul structura este un tip de compunere şcolară, în care se tratează o temă formulată explicit în cerinţă, având în vedere o serie de repere (cerinţe prestabilite).

Evaluarea are în vedere atât modul de tratare a tuturor ideilor menţionate în formularea cerinţelor, cât şi organizarea ideilor în scris, capacitatea de analiză şi de interpretare a ideilor etc.