Eseu nestructurat

Eseul nestructurat (liber) este un tip de compunere şcolară care se apropie de eseul literar.

Cerinţa indică doar tema ce trebuie tratată, dar selecţia aspectelor de urmărit, organizarea şi dispunerea ideilor, diferitele asocieri sau trimiteri la opere literare, artistice, filozofice etc. ţin de creativitatea elevului.

Evaluarea eseului liber poate urmări impresia globală (originalitatea ideilor şi a exprimării), dar şi capacitatea de susţinere argumentată a unui punct de vedere.