Elementele redactării unui eseu şcolar

În general, etapele redactării sunt comune diferitelor eseuri şcolare (analiză, comentariu, sinteză, paralelă, eseu structurat sau nestructurat):

Pregătirea redactării

Pregătirea redactării: lectura textului literar / a textelor literare abordat(e), citirea şi înţelegerea cerinţei, documentarea, alcătuirea planului compunerii.

Realizarea lucrării

Realizarea lucrării:

  • abordarea tuturor aspectelor de conţinut menţionate / implicate de formularea cerinţei;
  • respectarea regulilor de redactare: organizarea ideilor în scris; utilizarea limbii literare; abilităţile de analiză şi de argumentare; originalitatea; respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie; aşezarea textului în pagină etc.

Verificarea lucrării

Verificarea lucrării: presupune autoevaluarea (lectura, corectarea şi aprecierea propriei lucrări) şi evaluarea (de profesor, de examinator sau de către colegi), în funcţie de criteriile menţionate de obicei în cerinţă şi urmărite în redactare. În general, notarea nu se face global, ci se acordă punctaje diferite pentru conţinutul şi pentru redactarea eseului.