Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina răstoarnă pe Rosler, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie a fost publicată în „Columna lui Traian” din octombrie-decembrie 1882.

Informaţiile istorice privitoare la vlahii din Tesalia şi la dacii lui Decebal furnizate de bizantinul Kekaumenos (secolul al XI-lea) în Strategikon au fost prelucrate de mulţi istorici de după Hasdeu (de exemplu, Dimitrie Onciul, Teoria lui Roesler, în Scrieri alese, Bucureşti, 1968; „dacii” ar fi românii nord-dunăreni, iar besii ar fi aromânii; A. Armbruster, Romanitatea românilor. Istoria unei idei, Bucureşti, 1972; Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1978).

În toate cercetările de mai târziu se atrage atenţia asupra pasajului în care e vorba de sensul „de la nord spre sud” al migraţiei (evident, cu mult după Aurelian), „nicicum în linie diametralmente opusă, pe care şi-o închipuia Rosler”.

Ceea ce este însă foarte important în informarea lui Kekaumenos este recunoaşterea că vlahii balcanici sunt de acelaşi neam cu cei de la nordul Lunarii, că românii, în general, sunt urmaşi ai dacilor „amestecaţi” cu romanii (conferă Istoria României, 1960).

B.P. Hasdeu

În privinţa doinei, raţionamentul lui Hasdeu e ingenios: dacă dacoromânii ar fi venit din sudul Dunării târziu, după secolul al X-lea, în mod firesc ar fi trebuit să piardă acest cuvânt din grai, aşa cum l-au pierdut aromânii şi istroromânii; aşadar, populaţia dacoromână nu a părăsit niciodată teritoriul de la nordul Dunării.

Check Also

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Zglobiu. Cu un răspuns lui Miklosich, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Doina. Originea poeziei poporane la romani, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui …

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Ghioc şi sglăvoc. Un dublet greco-latin în limba română, de B.P. Hasdeu, este un studiu …

Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Cele zece articole din cuprinsul cărţii Din istoria limbei române, de B.P. Hasdeu, au apărut …

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu (comentariu literar, rezumat literar)

Laletica sau fiziologia sonurilor, de B.P. Hasdeu, este un studiu lingvistic a cărui primă ediţie …